Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Dovre

Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Dombås
Infrastruktur for 40 hyttetomter.
Naturrestaurering/tilbakeføring av skytefelt Hjerkinn PRO i Dovre, vegpakke 2
Naturrestaureringsprosjekt i det tidigere Hjerkinn skytefelt. Ca 9,2 km veg i området Maribu - Grisungvatna.
Fornyelse av kontaktledning på Dovrefjell i Dovre
Leveransen omfatter montering av ny kontaktledning nr. 16, 17 og 18 fra km 358,398 til km. 361,236 på Dovrefjell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: