Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Dovre

Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Dombås
Infrastruktur for 40 hyttetomter.
Vedlikeholdstiltak på Fv 491 Dovre ysteri-Lie i Dovre
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 11 km. ÅDT 70-400.
Vedlikeholdstiltak på Fv 496 Domfossen-Brustuen bru i Dovre
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 6 km. ÅDT 110-285.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: