Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Øystre Slidre

Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av fritidsboliger i Beitostølen
12 mål fordelt på 3 tomter.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Nytt signalbygg ved nasjonal turistveg Valdresflye
Planlagt som et seksjonert bygg med en privat og en offentlig del.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Ny VA-ledning i Moane
Prosjektet er lagt på vent på ubestemt tid. 5 km VA-ledninger. Antatt byggestart.
Ny VA-ledning på Lidar i Øystre Slidre kommune, etappe 3
2,5 km. En del av prosjekt: Lidar-Sælid.
Utvidelse av renseanlegg i Heggenes
Utvidelse med to bassenger for biologisk nedbrytning.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Rogne
200 m gang- og sykkelvei, parallelt med Fv. 51. Kantrekke.
Ny skatepark (street plaza) i Øystre Slidre
Ca 400 m². Denne street plazaen skal byggast ved Øystre Slidre ungdomsskule ved sidan av der det nye ungdomshuset som er under prosjektering/bygging skal byggast på Heggenes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: