Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Øystre Slidre

Nybygg av fritidsboliger i Beitostølen
12 mål fordelt på 3 tomter.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nytt signalbygg ved nasjonal turistveg Valdresflye
Planlagt som et seksjonert bygg med en privat og en offentlig del.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Nybygg av hytter i Beitostølen
Totalt skal Hytteplan AS bygge 40-50 hytter i området fordelt på felt Sørre Garli, felt H4 og Garlislette, felt H5.
Nybygg av hytter i Beitostølen
Totalt skal Hytteplan AS bygge 40-50 hytter i området fordelt på felt Sørre Garli, H4 og H5, del av Garlislette.
Oppgradering av sentrum på Beitostølen
Mountainworks har utført utredning angående trafikk for skianlegg i sentrum.
Ny VA-ledning på Lidar i Øystre Slidre kommune, etappe 3
2,5 km. En del av prosjekt: Lidar-Sælid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: