Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Østre Toten

Nybygg av dagligvareforretning og parkering på Kapp (Bakke) i Østre Toten
1400-1500 kvm. Antall etasjer ikke fastsatt. Mjøsvegen/Fabrikkvegen. 50 stk parkeringsplasser.
Ombygg og tilbygg av hovedbygg i Lena
Ca. 2000 m2 blir berørt av om- og tilbygg.
Etablering av VA-anlegg på strekningen Lena RA - Skreia RA i Østre Toten kommune, etappe 2
Totalt 2400 meter grøftelengde, eksklusive stikkledninger.
Etablering av VA-anlegg på strekningen Lena RA - Skreia RA i Østre Toten kommune, etappe 3
Totalt 9850 meter spillvannsledning. 3700 meter. Totalt fire etapper.
Etablering av VA-anlegg på strekningen Lena RA - Skreia RA i Østre Toten kommune, etappe 4
Totalt 9850 meter spillvannsledning. 3700 meter. Totalt fire etapper.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, miljøskapende tiltak i Skreia sentrum
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: