Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Østre Toten

Nybygg av boliger i Østre Toten
Frittliggende eneboliger, rekkehus/eneboliger i kjede og flermannsboliger.
Nybygg av handelspark i Lena
90 parkeringsplasser.
Ombygg og tilbygg av hovedbygg i Lena
Ca. 2000 m2 blir berørt av om- og tilbygg.
Etablering av VA-anlegg på strekningen Lena RA - Skreia RA i Østre Toten kommune, etappe 2
Totalt 2400 meter grøftelengde, eksklusive stikkledninger.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, breddeutvidelse mm Skreia Nord-Billit
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, breddeutvidelse mm Skreia Nord-Lillo
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Utvidelse av massetak i Østre Toten
Samlet uttak er på ca. 100000 m3 fast fjell.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, miljøskapende tiltak i Skreia sentrum
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: