Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppland fylke

Dovre (7)
Etnedal (9)
Gausdal (12)
Gjøvik (82)
Gran (21)
Jevnaker (9)
Lesja (6)
Lom (21)
Lunner (40)
Nord-Fron (13)
Ringebu (23)
Sel (5)
Skjåk (6)
Sør-Fron (8)
Vang (5)
Vågå (5)
Øyer (5)
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Nybygg av sykehjem og omsorgsboliger i Gran
Totalt 125 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på ¤ 20 plasser forsterket sykehjem ¤ 45 ordinære sykehjemsplasser ¤ 60 omsorgsboliger med base (kategori 1). Produksjonskjøkken for levering til sykehjemmet samt mat til hjemmeboende Barrierevaskeri Mulig framtidig utvidelse til lokaler for desentraliserte spesilisthelsetjenester i samarbeid med Sykehuset Innladet og Lunner kommune. Jurysekretæriat: RIKarkitektur AS v/Plan og Prosjekt Lillehammer, Arkitektteam AS Lillehammer.
Nybygg av sykehjem i Hov
Det nye senteret vil inneholde 48 institusjonsplasser og 42 omsorgsboliger. Parkeringskjeller for ca. 45 biler.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
Ledig areal: 50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Svært rimelig tomtekostnad. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Nybygg av leiligheter og rehabilitering av kontor på Mesnakvartalet i Lillehammer
Rehabilitering av Verkstedsbygningen og Støperiet. Baderomkabiner; Part AB.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 3 etappe 2 mfl
Totalt ca 130 stk fritidsboliger på felt 3.
Nybygg av ungdomsskole i Raufoss
Solavskjerming: Vental HunterDouglas Project. Stålarbeider ligger under Opplanske Betongindustri AS RITB: Norconsult, Hamar. Oppmåling: Geoplan 3D. Kontaktperson. Odd Erik Mjørlund
Oppgradering av E16 Lunnertunner i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3803m. ÅDT 3785.
Nybygg av storskole i Lillehammer
Prosjektet består av riving av eksisterende Kringsjå skole, oppføring av nye skole med gymsaler eller flerbrukshall, utenomhusarbeider og eventuelt ny adkomstveg. Barneskole for ca. 600 elever. Rådgivende ingeniør bygningsfysikk og ITB: Sweco Norge AS.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Nybygg av næring i Lillehammer
Ca 4000-6000 m2. Ca. 12,8 daa. VVA er utført.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av fritidsboliger i Beitostølen
12 mål fordelt på 3 tomter.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av bolig-og forretningsbygg i Gjøvik
25-30 stk leiligheter i 3-5 etasje.
Nybygg av hytter i Jevnaker
44 stk hyttetomter og 4 stk tun avsatt for utleiehytter.
Nybygg av to- og firemannsboliger i Lunner
Totalt 84 boenheter fordelt på 10-15 huskropper.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Gran
8 eneboligtomter og 35-40 leiligheter.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Lesja, trinn 1
Ansvarlig søker og RIBfy: VSO Consulting AS.
Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik
Leverandør for solskjerming: Scandic Markiser AS, Christer Baakind.
Oppgradering av Fv 4 Gruatunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1393m. ÅDT 6850
Nybygg av hytter i Sør-Fron
40 stk tomter for fritidsbebyggelse og et felt for utleiehytter.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Oppgradering av E16 Røstetunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1096m.
Nybygg av flerfamiliehus med parkeringskjeller i Lillehammer
Totalt 50-70 boenheter. Ferdigstilles mars 2019.
Nybygg av forretningsbygg og flerbolighus i Leira
Dette skal bygges over Ekjøp forretningsbygg. Totalt skal det bygges 1 etasje med butikksareal og 1 etasje med leiligheter.
Utvikling av boligområde i Søndre Land
Søndre Land kommune ønsker et område på 33 mål sentralt beliggende i Hov sentrum utviklet til boligområde. Rent praktisk skjer dette gjennom at en utbygger (tilbyder) overtar eiendommen for en gitt sum på gitte vilkår og bygger det ut etter bestemmelsene i konkurransen, som har føringer på at området skal være ferdig utviklet og herav solgt minst 20 boenheter innen utløpet av 2019.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanl.
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av pumpestasjon ved Gran
Denne tilbudsinnbydelsen omfatter grunnarbeider i forbindelse med etablering av trykkøker, betongarbeider, bygg, maskin og el./automasjonsarbeider. Det skal også etableres nødstrømsaggregat i tilknytning til tykkøkeren.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål forberedende
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System. Arbeidet omfatter blant annet prosjektering og bygging av føringsveier, inkludert kabelkummer, på til sammen 17 stasjoner og ni sikrede planoverganger.
Nybygg av flerbolighus i Lillehammer
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Øran Vest. Kontaktperson: Jan Erik Brevik.
Nybygg av hytter i Ringebu
Max 125 m2 per hytter inkludert carport.
Nybygg av to-, og firemannsbolig i Gran
30 boenheter: 2- og 4-mannsboliger.
Ny bru på Fv 251 Lunde bru i Etnedal
1,5 km ny veg, 70m bru.
Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Nybygg av lavblokk i Solhøgda, trinn 2
3-5 etasjer. Solavskjerming: Scandic Markiser AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: