Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oppland fylke

Dovre (5)
Etnedal (11)
Gausdal (13)
Gjøvik (73)
Gran (19)
Jevnaker (7)
Lesja (4)
Lom (9)
Lunner (30)
Nord-Fron (35)
Ringebu (21)
Sel (10)
Skjåk (10)
Sør-Fron (9)
Vang (7)
Vågå (12)
Øyer (27)
Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 1100 hytter i området.
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Nybygg av kraftverk i Otta
Fjellsikring: Entreprenør service. Skogrydding: Skog Kompaniet AS. Betongleverandør: Betong Øst. Sprengstoff; Orica. Sikring; Vik Ørsta AS. Rassikringsgjerde: Fjerby AS. Elektro mekaniske entreprise: Andritz AS. Armering: Sensa AS Utkjøring: Ottadalen Anlegg AS Kraftverket vil ha en installert effekt på 86 MW og ytnyttet et fall på ca. 55 meter. Årsproduksjonen blir ca. 315 GWh. 16000 husstander.
Nybygg av helse og omsorgssenter i Lena
Badekabiner: Probad AS.
Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Ny E16 Fagernes syd-Hande
Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. 19 500 m.
Nybygg av sykehjem i Hov
Det nye senteret vil inneholde 48 institusjonsplasser og 42 omsorgsboliger. Parkeringskjeller for ca. 45 biler.
Nybygg av hytter og fritidsleiligheter i Sanderstølen, Tisleidalen
Totalt 186 frittliggende hytter og 8 bygg med 4 fritidsleiligheter i hver.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Nybygg av leiligheter og rehabilitering av kontor på Mesnakvartalet i Lillehammer
Rehabilitering av Verkstedsbygningen og Støperiet. Baderomkabiner; Part AB. Metallarbeider: Ivar Br¨then Mekaniske AS. Kontaktperson: Per Ivar Nordnes. Gnr/bnr 200/6, 1569, 1057, 1938 mf.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av fritidsboliger, næring og hotell i Røn
10 fritidstomter, 20-30 daa næring og 1 hotelltomt.
Nybygg av flerbolighus i Gran
Totalt 116 leiligheter fordelt på 7 hus.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Området kring lokstallområdet.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av plass-og/eller transportkrevende varehandel, kontor og industri i Lillehammer Næringspark
Totalt 4 tomter. Tomtestørrelse: 7-10 dekar. Gnr/bnr 184/86, 88, 89 mfl
Nybygg av helsetun i Heggenes
18 omsorgsleiligheter og 36 institusjonsplasser. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Rørspunt: Brødrene Myhre.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms. Vannbehandling: Enva.
Nybygg av fritidsboliger i Beitostølen
12 mål fordelt på 3 tomter.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr 67/742, 744 mfl
Ombygg og nybygg av rådhus i Gjøvik
Lås og beslag: Certego, kontaktperson: Tommy Killdal. Markiser: Vental HunterDouglas Project, kontaktperson: Tom Toresen. Byggvarer og innvendige dører: Maxbo Proff Mjøsa AS, kontaktperson: Anders Kristiansen. Foldevegger: Saxi Produkter AS, kontaktperson: Geir Gjølme.
Tilbygg av lager i Lillehammer
RIV (ventilasjon) og ventilasjonsinstallatør: L.S Solland.
Nybygg av boliger i Gran
50-100 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Lillehammer
Totalt kan det bygges 40-50 boenheter.
Nybygg av flerfamiliehus med parkeringskjeller i Lillehammer
Totalt 50-70 boenheter. Ferdigstilles mars 2019.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanl.
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Utvikling av boligområde i Søndre Land
Søndre Land kommune ønsker et område på 33 mål sentralt beliggende i Hov sentrum utviklet til boligområde. Rent praktisk skjer dette gjennom at en utbygger (tilbyder) overtar eiendommen for en gitt sum på gitte vilkår og bygger det ut etter bestemmelsene i konkurransen, som har føringer på at området skal være ferdig utviklet og herav solgt minst 20 boenheter innen utløpet av 2019.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Lesja, trinn 1
Ansvarlig søker og RIBfy: VSO Consulting AS.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: