Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oppland fylke

Dovre (4)
Etnedal (5)
Gausdal (6)
Gjøvik (55)
Gran (16)
Jevnaker (7)
Lesja (2)
Lom (2)
Lunner (25)
Nord-Fron (30)
Ringebu (15)
Sel (8)
Skjåk (11)
Sør-Fron (11)
Vang (6)
Vågå (9)
Øyer (28)
Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 1100 hytter i området.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Ny E16 Fagernes syd-Hande
Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. 19 500 m.
Nybygg av sykehjem i Hov
Det nye senteret vil inneholde 48 institusjonsplasser og 42 omsorgsboliger. Parkeringskjeller for ca. 45 biler.
Nybygg av hytter og fritidsleiligheter i Sanderstølen, Tisleidalen
Totalt 186 frittliggende hytter og 8 bygg med 4 fritidsleiligheter i hver.
Nybygg av leiligheter og rehabilitering av kontor på Mesnakvartalet i Lillehammer
Rehabilitering av Verkstedsbygningen og Støperiet. Solavskjerming: Scandic Markiser AS. Baderomkabiner; Part AB. Metallarbeider: Ivar Bråthen Mekaniske AS. Kontaktperson: Per Ivar Nordnes. Gnr/bnr 200/6, 1569, 1057, 1938 mf.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av flerbolighus i Gran
Totalt 116 leiligheter fordelt på 7 hus.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 250-300 leiligheter.
Nybygg av næringsbygg og leiligheter i Harestua sentrum, trinn 1
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av helsetun i Heggenes
18 omsorgsleiligheter og 36 institusjonsplasser. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Ombygging av kryssingsspor på Dovrebanen, Kvam i Gudbrandsdalen
Tilrettelegging for at 600 m lange godstog kan krysse på strekningen mellom Lillehammer og Dombås på Dovrebanen.
Nybygg av hytter på Fagerhøy, vestfjell, trinn 2
Ca 100 hyttetomter. Infrastruktur delvis opparbeidet ca 75%.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms. Vannbehandling og bassengteknisk: Enwa.
Nybygg av fritidsboliger i Beitostølen
12 mål fordelt på 3 tomter.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av hytter i Jevnaker
44 stk hyttetomter og 4 stk tun avsatt for utleiehytter.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr 67/742, 744 mfl
Tilbygg av lager i Lillehammer
RIV (ventilasjon) og ventilasjonsinstallatør: L.S Solland.
Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Rassikring av E16 Bergsund i Sør-Aurdal
Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Oppgradering av Fv 4 Gruatunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1393m. ÅDT 6850
Oppgradering av E16 Røstetunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1096m.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Lillehammer
Totalt kan det bygges 40-50 boenheter.
Rassikringstitak på Rv 15 Knutstugugrove i Lom
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: