Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppland fylke

Dovre (7)
Etnedal (13)
Gausdal (16)
Gjøvik (65)
Gran (18)
Jevnaker (13)
Lesja (7)
Lom (10)
Lunner (17)
Nord-Fron (18)
Ringebu (18)
Sel (7)
Skjåk (3)
Sør-Fron (7)
Vang (14)
Vågå (8)
Øyer (16)
Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik
Prosjektet vil gi opptil 200 nye boliger og 400 parkeringsplasser.
Nybygg av kraftverk i Otta
Fjellsikring: Entreprenør service. Skogrydding: Skog Kompaniet AS. Betongleverandør: Betong Øst. Sprengstoff; Orica. Sikring; Vik Ørsta AS. Rassikringsgjerde: Fjerby AS. Elektro mekaniske entreprise: Andritz AS. Armering: Sensa AS Utkjøring: Ottadalen Anlegg AS Kraftverket vil ha en installert effekt på 85 MW og ytnyttet et fall på ca. 55 meter. Årsproduksjonen blir ca. 315 GWh.
Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 300 boenheter i området.
Nybygg av hytter og fritidsleiligheter i Sanderstølen, Tisleidalen
Totalt 186 frittliggende hytter og 8 bygg med 4 fritidsleiligheter i hver.
Nybygg av kontor- og forretningsbyggi Harestua sentrum
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Ny E6 Biri-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av fritidsboliger i Beitostølen
12 mål fordelt på 3 tomter.
Nybygg av ungdomsskole i Raufoss
Stålarbeider ligger under Opplanske Betongindustri AS RITB: Norconsult, Hamar. Oppmåling: Geoplan 3D. Kontaktperson. Odd Erik Mjørlund
Nybygg av storskole i Lillehammer
Prosjektet består av riving av eksisterende Kringsjå skole, oppføring av nye skole med gymsaler eller flerbrukshall, utenomhusarbeider og eventuelt ny adkomstveg. Barneskole for ca. 600 elever.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Rørspunt: Brødrene Myhre.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 3
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av leiligheter i Gjøvik
Tilbygg av 29 stk leiligheter i 5 etasjer.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Lesja, trinn 1
Ansvarlig søker og RIBfy: VSO Consulting AS.
Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Om- og tilbygg av skole i Jevnaker
RIE: Unionconsult AS, Skien. Opsjon på gulvbelegg på entreprise K200. Blir utført i 2 faser. Fase 1: Nybygg, ferdig august 2018. Fase 2: ombygg, ferdig 20.12.2018
Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 4
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 5
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 6
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 1
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerfamiliehus med parkeringskjeller i Lillehammer
Totalt 50-70 boenheter. Heisentreprenør: Otis.
Nybygg av hytteområder i Kjølevannet i Nordre land kommune
Tidlig prosjekt. Uklart omfang. Arbeid med kommuneplan pågår. Private grunneiere. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanl.
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Utvidelse av barneskole på Jørstadmoen i Lillehammer
Tronrud Mjøsbygg AS er oppkjøpt av Betonmasthæhre Ringerike AS. Solavskjerming: Vental AS, Tom Thoresen. SHA-koordinator: Byggeråd AS. Utbyggingen planlegges å gi plass til to parallellklasser på hvert trinn.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Nytt signalbygg ved nasjonal turistveg Valdresflye
Planlagt som et seksjonert bygg med en privat og en offentlig del.
Ny utfartsparkering, brygge og rasteplass på Reinsvangen, Gjende i Vågå, trinn 1
Turistveg Valdresflye. Første trinn: Parkeringsplass/toalett på Reinsvangen, ny brygge med lager for Gjendebåten, parkeringsplass, sti langs og bru over Sjoa.
Nybygg av hytter i Ringebu
Max 125 m2 per hytter inkludert carport.
Nybygg av handelspark i Lena
90 parkeringsplasser.
Nybygg av ledningsanlegg i Østre Toten
9850 meter spillvannsledning. 3700 meter.
Nybygg av to- og firemannsboliger og infrastruktur i Gran
Totalt 21 boenheter fordelt på to- og firemannsboliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Lillehammer
Ca 20-25 stk leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: