Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oppland fylke

Dovre (9)
Etnedal (10)
Gausdal (8)
Gjøvik (66)
Gran (12)
Jevnaker (7)
Lesja (7)
Lom (4)
Lunner (30)
Nord-Fron (13)
Ringebu (15)
Sel (9)
Skjåk (7)
Sør-Fron (5)
Vang (13)
Vågå (5)
Øyer (5)
Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av boliger i Kapp
Gnr/bnr: 99/10, 18, 70 mfl.
Nybygg av næringsbygg og leiligheter i Harestua sentrum, trinn 1
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av brannstasjon i Lillehammer
3500-400 m2. Prosjektering og utførelse er planlagt gjennomført i perioden Mars 2019- september 2021. Prosjektet inneholder: Vognhall med garasjer, verksted, ren og uren sone, lager for utryknings- og ferietjenesten og garasje og lagerplass for sivilforsvaret. Kontorer med arbeidsplasser, møterom, soverom, oppholdsrom og kjøkken. Gymsal, trimrom og garderober. Utomhusarbeider, inklusive ny innkjøringsvei for utrykning.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 52/52, 53, 54.
Nybygg av boliger i Ryfoss
1 stk tomt for leiligheter og 53 stk tomter for eneboliger/tomannsboliger.
Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
30-40 boenheter. Mellom Frugseth og Elvesæter. Gnr/bnr: 34/3, 12.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 2
30-40 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Nybygg av hytter i Jevnaker
44 stk hyttetomter og 4 stk tun avsatt for utleiehytter.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr 67/742, 744 mfl
Nybygg av boliger i Gran
50-100 boenheter.
Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Otta
Sel kommune skal bygge en ny barneskole 1-7 trinn. Dette skal være en 2 parallell skole for ca 320 elever, i tillegg skal det bygges en flerbrukshall i direkte tilknytning til en eksisterende idrettshall.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Lillehammer
Totalt kan det bygges 40-50 boenheter.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 1
30 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Valdres
Øystre Slidre, Etnedal. 27 578 tonn asfalt, 51 000 m2 fresing.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Nybygg av leiligheter og næring i Øyer
Stikning og utmåling: Bangs Oppmåling AS, Lillehammer.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Forset
Totalt 2 tomter for konsentrert bebyggelse og 10 stk eneboligtomter/tommansboligtomter. 2 tomter for flermannsboliger.
Nybygg av hytter i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter.
Nybygg av boligområde i Fåvang
Prosjekt i tidlig fase. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2019. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Toten/Land
Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land. 30 514 tonn asfalt, 124 000 m2 fresing.
E16 Tveit bru i Vang, rehabilitering
Det skal etableres en interimsveg med tilhørende bru over elva oppstrøms. Interimsbru på ca. 50 meter. Eksisterende bru rives. Det bygges ny trebru med lengde ca. 50 meter på samme sted som i dag.
Sanering og nybygg av vannledning i Skreia, del 1
Samlet grøftelengde for E1 er på omtrent 5200 meter eksklusive stikkledninger. Det skal legges vannledninger i dimensjon 63-110-180-250-280 mm PE, spillvannsledninger i dimensjon 110-160mm PVC samt noe 160 mm plast overvannsledninger.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Planområdets størrelse er om lag 5400 m2. Gnr/bnr: 69/862, 69/612.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: