Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppland fylke

Dovre (8)
Etnedal (5)
Gausdal (3)
Gjøvik (65)
Gran (15)
Jevnaker (5)
Lesja (3)
Lom (8)
Lunner (27)
Nord-Fron (8)
Ringebu (18)
Sel (4)
Skjåk (4)
Sør-Fron (7)
Vang (4)
Vågå (7)
Øyer (4)
Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Nybygg av sykehjem i Hov
Det nye senteret vil inneholde 48 institusjonsplasser og 42 omsorgsboliger. Parkeringskjeller for ca. 45 biler.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
Ledig areal: 50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Svært rimelig tomtekostnad. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Nybygg av leiligheter og rehabilitering av kontor på Mesnakvartalet i Lillehammer
Rehabilitering av Verkstedsbygningen og Støperiet. Baderomkabiner; Part AB.
Nybygg av kontor- og forretningsbygg i Harestua sentrum
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av boliger i Østre Toten
Frittliggende eneboliger, rekkehus/eneboliger i kjede og flermannsboliger.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 3 etappe 2 mfl
Totalt ca 130 stk fritidsboliger på felt 3.
Nybygg av helsetun i Heggenes
18 omsorgsleiligheter og 36 institusjonsplasser. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Nybygg av næringsbygg i Harestua sentrum
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av næring i Lillehammer
VVA er utført. Ca. 4000-6000 m2. Ca. 12,8 daa.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms.
Nybygg av bolig-og forretningsbygg i Gjøvik
25-30 stk leiligheter i 3-5 etasje.
Nybygg av to- og firemannsboliger i Lunner
Totalt 84 boenheter fordelt på 10-15 huskropper.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Lesja, trinn 1
Ansvarlig søker og RIBfy: VSO Consulting AS.
Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Nybygg av hytter i Sør-Fron
40 stk tomter for fritidsbebyggelse og et felt for utleiehytter.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av forretningsbygg og flerbolighus i Leira
Dette skal bygges over Ekjøp forretningsbygg. Totalt skal det bygges 1 etasje med butikksareal og 1 etasje med leiligheter.
Utvikling av boligområde i Søndre Land
Søndre Land kommune ønsker et område på 33 mål sentralt beliggende i Hov sentrum utviklet til boligområde. Rent praktisk skjer dette gjennom at en utbygger (tilbyder) overtar eiendommen for en gitt sum på gitte vilkår og bygger det ut etter bestemmelsene i konkurransen, som har føringer på at området skal være ferdig utviklet og herav solgt minst 20 boenheter innen utløpet av 2019.
Nybygg av boliger på Torke
70-80 enheter. Gjennomførelesetid: 3-5 år.
Nybygg av pumpestasjon ved Gran
Denne tilbudsinnbydelsen omfatter grunnarbeider i forbindelse med etablering av trykkøker, betongarbeider, bygg, maskin og el./automasjonsarbeider. Det skal også etableres nødstrømsaggregat i tilknytning til tykkøkeren.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål forberedende
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System. Arbeidet omfatter blant annet prosjektering og bygging av føringsveier, inkludert kabelkummer, på til sammen 17 stasjoner og ni sikrede planoverganger.
Ny bru på Fv 251 Lunde bru i Etnedal
1,5 km ny veg, 70m bru.
Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Nybygg av handelspark i Lena
90 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 1
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Nybygg av boliger på Roa i Lunner
Frittliggende småhusbebyggelse. 11 mål.
Nybygg av næringbygg i Grua
Byggeklar tomt. 3 mål, med mulighet til utvidelse.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: