Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oppland fylke

Dovre (8)
Etnedal (8)
Gausdal (6)
Gjøvik (58)
Gran (9)
Jevnaker (5)
Lesja (5)
Lom (4)
Lunner (24)
Nord-Fron (8)
Ringebu (12)
Sel (9)
Skjåk (9)
Sør-Fron (3)
Vang (8)
Vågå (6)
Øyer (4)
Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av kraftverk i Otta
Fjellsikring: Entreprenør service. Skogrydding: Skog Kompaniet AS. Betongleverandør: Betong Øst. Sprengstoff; Orica. Sikring; Vik Ørsta AS. Rassikringsgjerde: Fjerby AS. Elektro mekaniske entreprise: Andritz AS. Armering: Sensa AS Utkjøring: Ottadalen Anlegg AS Kraftverket vil ha en installert effekt på 86 MW og ytnyttet et fall på ca. 55 meter. Årsproduksjonen blir ca. 315 GWh. 16000 husstander.
Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av leiligheter og næring på Beitostølen, trinn 1
Total utbygging blir 200 leiligheter og 4000 m2 næring.
Utvikling av Skurvakvartalet med leiligheter, forretning og kontor mm i Lillehammer
Gnr/bnr: 52/60, 62, 187, 219, 220, 235, 54/123, 400/15.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av kontor-/forretnings-/leilighetsbygg i Harestua sentrum, trinn 2
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av kontor-/forretnings-/leilighetsbygg i Harestua sentrum, trinn 3
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av næringsbygg og leiligheter i Harestua sentrum, trinn 1
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Ombygging av kryssingsspor på Dovrebanen, Kvam i Gudbrandsdalen
Tilrettelegging for at 600 m lange godstog kan krysse på strekningen mellom Lillehammer og Dombås på Dovrebanen.
Utbedring av E16 Fagernes-Øylo, del Fagernes syd-Hande
Ulykkespunktene Ulnes nord, Røn og Reiesvingen
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av brannstasjon i Lillehammer
3500-400 m2. Prosjektering og utførelse er planlagt gjennomført i perioden Mars 2019- september 2021. Prosjektet inneholder: Vognhall med garasjer, verksted, ren og uren sone, lager for utryknings- og ferietjenesten og garasje og lagerplass for sivilforsvaret. Kontorer med arbeidsplasser, møterom, soverom, oppholdsrom og kjøkken. Gymsal, trimrom og garderober. Utomhusarbeider, inklusive ny innkjøringsvei for utrykning.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 52/52, 53, 54.
Nybygg av hytter på Fagerhøy, vestfjell, trinn 2
Ca 100 hyttetomter. Infrastruktur delvis opparbeidet ca 75%.
Oppgradering av Rv 15 over Strynefjellet i Stryn og Skjåk
Inkl arm på Fv 63 til Geiranger (helårsveg).
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av hytter i Jevnaker
44 stk hyttetomter og 4 stk tun avsatt for utleiehytter.
Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Oppgradering av Fv 4 Gruatunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1393m. ÅDT 6850
Oppgradering av E16 Røstetunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1096m.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Lillehammer
Totalt kan det bygges 40-50 boenheter.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Valdres
Øystre Slidre, Etnedal. 27 578 tonn asfalt, 51 000 m2 fresing.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Nybygg av leiligheter og næring i Øyer
Stikning og utmåling: Bangs Oppmåling AS, Lillehammer.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Forset
Totalt 2 tomter for konsentrert bebyggelse og 10 stk eneboligtomter/tommansboligtomter. 2 tomter for flermannsboliger.
Nybygg av brannstasjon på Raufoss i Vestre Toten
Skal bygges på Rådhusvartalet tomten.
Nybygg av boligområde i Fåvang
Prosjekt i tidlig fase. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2019. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kontor og flerbolighus i Gjøvik, trinn 2
Sikkringsarbeider: Fjellheim Brønnboring.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Toten/Land
Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land. 30 514 tonn asfalt, 124 000 m2 fresing.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik, trinn 2
Ca 40 stk studenthybler og ca 10 stk mindre leiligheter. Gnr/bnr: 67/959, 1263, 1264 og 1461.
E16 Tveit bru i Vang, rehabilitering
Det skal etableres en interimsveg med tilhørende bru over elva oppstrøms. Interimsbru på ca. 50 meter. Eksisterende bru rives. Det bygges ny trebru med lengde ca. 50 meter på samme sted som i dag.
Sanering og nybygg av vannledning i Skreia, del 1
Samlet grøftelengde for E1 er på omtrent 5200 meter eksklusive stikkledninger. Det skal legges vannledninger i dimensjon 63-110-180-250-280 mm PE, spillvannsledninger i dimensjon 110-160mm PVC samt noe 160 mm plast overvannsledninger.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Planområdets størrelse er om lag 5400 m2. Gnr/bnr: 69/862, 69/612.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Gjøvik
Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten. 20 177 tonn asfalt, 82 000 m2 fresing.
Nybygg av leilighetsbygg i Skei, trinn 2
16-20 leiligheter fordelt på 4-5 hus.
Nybygg av HFF-boliger og avlastningsboliger på Bismo i Skjåk
5 nye HFF-bustader 3 avlastningsbustader, felles oppholdsrom og vaktrom.
Ombygging til leiligheter i Gjøvik
Bygge om 2. og 3. etasje av bygget fra kontor til bolig, og å bygge på en tilbaketrukket 4. etasje.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Nybygg av hytter i Beitostølen
Totalt skal Hytteplan AS bygge 40-50 hytter i området fordelt på felt Sørre Garli, felt H4 og Garlislette, felt H5.
Nybygg av hytter i Beitostølen
Totalt skal Hytteplan AS bygge 40-50 hytter i området fordelt på felt Sørre Garli, H4 og H5, del av Garlislette.
Nybygg av boligområde i Gjøvik
12 boenheter. Gnr/bnr 75/37, 75/28, 75/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: