Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppland fylke

Dovre (7)
Etnedal (3)
Gausdal (13)
Gjøvik (85)
Gran (16)
Jevnaker (7)
Lesja (5)
Lom (17)
Lunner (26)
Nord-Fron (11)
Ringebu (19)
Sel (7)
Skjåk (8)
Sør-Fron (5)
Vang (6)
Vågå (0)
Øyer (7)
Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Ny E6 Biri-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler.
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av leiligheter og næring på Beitostølen, trinn 1
Total utbygging blir 200 leiligheter og 4000 m2 næring.
Nybygg av leiligheter og næring på Beitostølen, trinn 2
Total utbygging blir 200 leiligheter og 4000 m2 næring.
Nybygg av sykehjem og omsorgsboliger i Gran
Totalt 125 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på ¤ 20 plasser forsterket sykehjem ¤ 45 ordinære sykehjemsplasser ¤ 60 omsorgsboliger med base (kategori 1). Produksjonskjøkken for levering til sykehjemmet samt mat til hjemmeboende Barrierevaskeri Mulig framtidig utvidelse til lokaler for desentraliserte spesilisthelsetjenester i samarbeid med Sykehuset Innladet og Lunner kommune. Jurysekretæriat: RIKarkitektur AS v/Plan og Prosjekt Lillehammer, Arkitektteam AS Lillehammer.
Nybygg av kontor- og forretningsbygg i Harestua sentrum
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
Ledig areal: 50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Svært rimelig tomtekostnad. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Harestua
Totalt ca. 160 boenheter fordelt på leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter.
Nybygg av næringsbygg i Harestua sentrum
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av fritidsboliger i Beitostølen
12 mål fordelt på 3 tomter.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Området kring lokstallområdet.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 3 etappe 2 mfl
Totalt ca 130 stk fritidsboliger på felt 3.
Nybygg av storskole i Lillehammer
Prosjektet består av riving av eksisterende Kringsjå skole, oppføring av nye skole med gymsaler eller flerbrukshall, utenomhusarbeider og eventuelt ny adkomstveg. Barneskole for ca. 600 elever. Rådgivende ingeniør bygningsfysikk og ITB: Sweco Norge AS.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av bolig-og forretningsbygg i Gjøvik
25-30 stk leiligheter i 3-5 etasje.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Gran
8 eneboligtomter og 35-40 leiligheter.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Lesja, trinn 1
Ansvarlig søker og RIBfy: VSO Consulting AS.
Om- og tilbygg av skole i Jevnaker
Blir utført i 2 faser. Fase 1: Nybygg, ferdig august 2018. Fase 2: ombygg, ferdig 20.12.2018. RIE: Unionconsult AS, Skien, Lås og beslag: Brann og låseservice AS.
Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms.
Nybygg av hytter i Sør-Fron
40 stk tomter for fritidsbebyggelse og et felt for utleiehytter.
Nybygg av flerfamiliehus med parkeringskjeller i Lillehammer
Totalt 50-70 boenheter. Ferdigstilles mars 2019.
Utvikling av boligområde i Søndre Land
Søndre Land kommune ønsker et område på 33 mål sentralt beliggende i Hov sentrum utviklet til boligområde. Rent praktisk skjer dette gjennom at en utbygger (tilbyder) overtar eiendommen for en gitt sum på gitte vilkår og bygger det ut etter bestemmelsene i konkurransen, som har føringer på at området skal være ferdig utviklet og herav solgt minst 20 boenheter innen utløpet av 2019.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanl.
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Utbedring av Fv 172 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Nybygg av pumpestasjon ved Gran
Denne tilbudsinnbydelsen omfatter grunnarbeider i forbindelse med etablering av trykkøker, betongarbeider, bygg, maskin og el./automasjonsarbeider. Det skal også etableres nødstrømsaggregat i tilknytning til tykkøkeren.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål forberedende
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System. Arbeidet omfatter blant annet prosjektering og bygging av føringsveier, inkludert kabelkummer, på til sammen 17 stasjoner og ni sikrede planoverganger.
Nybygg av flerbolighus i Lillehammer
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Øran Vest. Kontaktperson: Jan Erik Brevik.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Nybygg av hytter i Ringebu
Max 125 m2 per hytter inkludert carport.
Ny bru på Fv 251 Lunde bru i Etnedal
1,5 km ny veg, 70m bru.
Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Nybygg av lavblokk i Solhøgda, trinn 2
3-5 etasjer. Solavskjerming: Scandic Markiser AS.
Utvidelse av fylkesvei i Oppland
Arbeidene skal utføres på strekningen Fv. 312 Hp 8 m 1300 – 4300.
Ombygg til flerbrukshall i Fagernes
Foldevegger: Saxi Prosukter AS. Skillevegger: Bo Andrén Norge AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: