Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oppland fylke

Dovre (10)
Etnedal (7)
Gausdal (12)
Gjøvik (69)
Gran (23)
Jevnaker (17)
Lesja (9)
Lom (19)
Lunner (26)
Nord-Fron (19)
Ringebu (22)
Sel (11)
Skjåk (3)
Sør-Fron (8)
Vang (13)
Vågå (8)
Øyer (27)
Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik
Prosjektet vil gi opptil 200 nye boliger og 400 parkeringsplasser.
Nybygg av helse og omsorgssenter i Lena
Badekabiner: Probad AS.
Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 300 boenheter i området.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
Ledig areal: 50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Svært rimelig tomtekostnad. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av fritidsboliger i Beitostølen
12 mål fordelt på 3 tomter.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 9-12 etasjer.
Rassikring på E16 Kvamskleiva i Vang
Ca. 5 km. Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av kontor og undervisningsrom mm ved høyskole i Gjøvik
Limtre/massivtre: Moelven Limtre. Trapper/rekkverk, gangbruer: Ivar Bråthen Mekaniske AS. Solaskjerming; Vental Hunter Douglas Project. Reisverk: prefabrikkert betong/stål. Lås & beslag, adgangskontroll; Certego. Trevinduer med alukledning; Lian. Flytsparkling; Mjøs-Produkter. Ytterdører i stål; Rapp Bomek. Innvendige vegger; Østlandske Gipsmontasje. Maksimal kostnadsramme på 165 mill. kr inklusive mva. Passivhus.
Nybygg av storskole i Lillehammer
Prosjektet består av riving av eksisterende Kringsjå skole, oppføring av nye skole med gymsaler eller flerbrukshall, utenomhusarbeider og eventuelt ny adkomstveg. Barneskole for ca. 600 elever. Rådgivende ingeniør bygningsfysikk og ITB: Sweco Norge AS.
Nybygg av boliger i Ryfoss
1 stk tomt for leiligheter og 53 stk tomter for eneboliger/tomannsboliger.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 2
30-40 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik - Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av leiligheter i Gjøvik
Tilbygg av 29 stk leiligheter i 5 etasjer.
Ombygg og nybygg av rådhus i Gjøvik
Lås og beslag: Certego, kontaktperson: Tommy Killdal. Markiser: Vental HunterDouglas Project, kontaktperson: Tom Toresen. Byggvarer og innvendige dører: Maxbo Proff Mjøsa AS, kontaktperson: Anders Kristiansen. Foldevegger: Saxi Produkter AS, kontaktperson: Geir Gjølme.
Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Lesja, trinn 1
Ansvarlig søker og RIBfy: VSO Consulting AS.
Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms.
Nybygg av hytter i Sør-Fron
40 stk tomter for fritidsbebyggelse og et felt for utleiehytter.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 1
30 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Utvidelse av næringsvirksomhet og boliger i Lesja
Det planlegges ca 5 boligtomter mellom E136 og jernbanen.
Utbedring av Fv 172 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av hytteområder i Kjølevannet i Nordre land kommune
Tidlig prosjekt. Uklart omfang. Arbeid med kommuneplan pågår. Private grunneiere. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanl.
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nytt signalbygg ved nasjonal turistveg Valdresflye
Planlagt som et seksjonert bygg med en privat og en offentlig del.
Nybygg av boliger og riving av enebolig og låve i Gjøvik
Totalt skal det bygges 3 blokker og to rekkehusbygninger. Metallarbeider: Midthaug AS, kontaktperson: Ingar Nettum. RI bygningsfysikk: Norconsult AS. Prefabrikkerte bad: Trivselbobad, kontaktperson: Terje Ulven. Plattendekker: Systemblokk, kontaktperson: Tom Ivar Gravklev. Utsikking: Geoplan, kontaktperson: Johnny Stenset.
Nybygg av pumpestasjon ved Gran
Denne tilbudsinnbydelsen omfatter grunnarbeider i forbindelse med etablering av trykkøker, betongarbeider, bygg, maskin og el./automasjonsarbeider. Det skal også etableres nødstrømsaggregat i tilknytning til tykkøkeren.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System. Arbeidet omfatter blant annet prosjektering og bygging av føringsveier, inkludert kabelkummer, på til sammen 17 stasjoner og ni sikrede planoverganger.
Nybygg av leilighetsbygg i Solhøgda, trinn 1
25 stk boenheter i byggetrinn 1. Totalt 60-70 stk boenheter fordelt på 3-4 bygg. Aluminiumsdører; Østlandske Fasadeteknikk. Gulvsparkling; Mjøs-Produkter. Lås & beslag; Dorma Kaba. Oppmåling; Bangs Oppmåling. Rekkverk; Ha-Mek. Solskjerming; Scandic Markiser. Badekabiner; Part. Byggvarer; Optimera. Tredører; Jeld Wen. Ståldører; Daloc. Genvinning byggavfall; Østlandet Gjenvinng. Maskiner og utstyr; Ramirent. Kledning og terrasser; Talgø- Møre Royal.
Nybygg av flerbolighus i Lillehammer
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Øran Vest. Kontaktperson: Jan Erik Brevik.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Nybygg av hytter i Ringebu
Max 125 m2 per hytter inkludert carport.
Ny bru på Fv 251 Lunde bru i Etnedal
1,5 km ny veg, 70m bru.
Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Nybygg av handelspark i Lena
90 parkeringsplasser.
Nybygg av flerbolighus i Raufoss
Parkeringskjeller. Flytsparkling; Mjøs-Produkter. Baderomskabiner; Brødrene Dahl. Armering; Celsa Steelservice. Byggvarer; Maxbo. Tredører; Sweedoe. Garasjeport; Assa Abloy Crawford. Røykluke; Bramo Glass og Klima. Solskjerming; Scandic. Lås & beslag; Dormakaba.
Ombygg til flerbrukshall i Fagernes
Foldevegger: Saxi Prosukter AS. Skillevegger: Bo Andrén Norge AS.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: