Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vevelstad

Ny gang- og sykkelveg på Fv 17 fra ny ferjekai til handesstedet på Forvik, Vevelstad
Ny gang- og sykkelveg mellom ferjekai og parkeringsplass ved den gamle ferjekaien i Forvik. Lengden er ca. 150 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: