Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestvågøy

Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 66 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og lavblokk i Vestvågøy
Videreføring av gang- og sykkelvei langs Storeidmyra.
Oppgradering av vei og fortau m.m i Leknes sentrum
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Nybygg av dagligvarebutikk og bensinstasjon i Leknes
På tomten mellom E10 og posten.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Etablering av offentlig toalettbygg i Lofoten
Det skal leveres toalettløsninger på inntil 8 steder i Lofoten. Disse løsningene skal tilpasses stedlige forhold, slik som muligheter for tilkobling av vann og avløp. Kommuner som omfattes er Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.
Ombygging av deler av sykehjem i Gravdal
Eksisterende garderobeareal for de ansatte ved hjemmetjenesten samt de ansatte ved sykehjemmet skal utvides. Videre skal det et
Ny 400V hovedtavle i sykehuset ved Lofoten
Det skal bygges ny 400V tavle med avganger til eksisterende utstyr. Tavlen skal være klargjort for tilkobling til nett. Tavlen skal være klargjort for tilkobling av ny generator.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: