Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestvågøy

Nybygg av videregående skole i Leknes
Rivning av skolebygg, Fløy A, totalt ca. 1.100 m2. Nybygg skole 7.450 m2 (inkl. TIP-bygg på ca. 260 m2). Rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C på til sammen 2.800 m2. Utendørs idrettsanlegg med fotballbane på 40 x 60 m, tre tennisbaner, to sandvolleybaner, en basketballbane.
Nybygg av boligområde i Leknes trinn 2
Antydet til 49 boenheter.
Nybygg av brannstasjon i Leknes
Totalentreprisekostnad er 21 mill.kr ekskl.mva.
Nybygg av fortau, Fv. 815 i Leknes
Ca. 600 meter fortau, støttemur og ny belysning. Fra økonomiplan 2018-2021. B
Vintervedlikehold av kommunale veier (2017-2021) i Vestvågøy kommune, rode 2
Totalt 4 roder, som blir utlyst som fristående kontrakter. Adkomstvei: 34 965 meter. Fortau 3 709 meter. G/S 8 324 meter. Parkeringsplass 33 302 m2. Private veger 2 053 meter. Ferist 3 stk. Sandfang 108 stk. Sandkasser 11 stk. Spyling.
Nybygg av vannledninger og pumpestasjon i Leknessletta
Arbeidene omfatter hovedsakelig: Grøftearbeider med graving og sprengning i terreng for VA-anlegg. Totalt i underkant av 1200 m grøfter. Levering og legging av VA-ledninger med følgende lengder og dim. Ca. 570 m DN225 PE100 SDR11 Vannledning. Ca. 145 m DN200 PE100 SDR11 Vannledning. Ca. 815 m DN225 PE100 SDR17 Spillvann pumpeledning. Ca. 515 m DN160 PVC-U SN8 Spillvannsledning. Ca. 330 m DN315 PVC-U SN8 Spillvannsledning. Levering og montering av vann- og spillvannskummer. Tilknytning til eksisterende kum, med utskifting av armatur. Kryssing av Sjøveien med rørpressing. Kryssing av Mjånesveien ved graving, inkludert midlertidig vei.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Nybygg av renseanlegg i Haugen, Vestvågøy kommune
Renseanlegg for sigevann fra deponiet i Haugen.
Oppfylling av industriområde i Vestvågøy
Deler av området på Leknes Miljøstasjon fylles opp med sprengte seinmasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: