Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestvågøy

Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 66 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 1
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Etablering av fortau, støttemur og ny belysning på Fv 815 i Leknes
Ca. 600 meter fortau, støttemur og ny belysning.
Etablering av fortau fra Langhaugen til Ægirs i Leknes
I forbindelse med utbyggingen av Breidablikk II.
Rehabilitering og ferdigstillelse av kultursenter i Leknes
Meieriet kultursenter har vært i daglig drift siden det ble åpnet i 2017. Imidlertid gjenstår noen bygningsmessige og tekniske arbeider før det kan søkes om ferdigattest for kultursenteret.
Utvidelse av kai i Ballstad, Vestvågøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: