Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestvågøy

Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 2
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Oppgradering av vei og fortau m.m i Leknes sentrum
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Fv 817 fortau Ytre Stamsund, Steinekrysset-Hartvågen
Ca. 2 km. Fortsettelse fra prosjektet Dampskipskaia-Steinekrysset (utført). Byggeplan ferdig. Utlysning av entreprise avhenger av bevilgninger.
Nybygg av dagligvarebutikk og bensinstasjon i Leknes
På tomten mellom E10 og posten. Gnr/bnr 19/70, 18/729
Utvidelse av kai i Ballstad, Vestvågøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av høydebasseng i Ballstad
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av utslippsledning i Vestvågøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ombygg av brannstasjon i Stamsund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: