Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestvågøy

Nybygg av videregående skole på Leknes
Rivning av skolebygg, Fløy A, totalt ca. 1.100 m2. Nybygg skole 7.450 m2 (inkl. TIP-bygg på ca. 260 m2). Rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C på til sammen 2.800 m2. Utendørs idrettsanlegg med fotballbane på 40 x 60 m, tre tennisbaner, to sandvolleybaner, en basketballbane.
Nybygg av dagligvarebutikk og bensinstasjon i Leknes
På tomten mellom E10 og posten.
Nybygg av brannstasjon i Leknes
Totalentreprisekostnad er 21 mill.kr ekskl.mva.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Nybygg av renseanlegg i Haugen, Vestvågøy kommune
Renseanlegg for sigevann fra deponiet i Haugen.
Etablering av offentlig toalettbygg i Lofoten
Det skal leveres toalettløsninger på inntil 8 steder i Lofoten. Disse løsningene skal tilpasses stedlige forhold, slik som muligheter for tilkobling av vann og avløp. Kommuner som omfattes er Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.
Ombygging av deler av sykehjem i Gravdal
Eksisterende garderobeareal for de ansatte ved hjemmetjenesten samt de ansatte ved sykehjemmet skal utvides. Videre skal det et

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: