Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Nybygg av vindkraftverk i Vefsn
Samlet installert effekt på inntil 330 MW. Totalkostnad er ca. 4 mrd nok. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av næringsarealer, leiligheter og hotell i Mo sentrum
Næringslokaler i sokkelen, to leilighetsblokker på åtte og ni etasjer med 60 leiligheter og et hotell på 17 etasjer.
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Nybygg av boliger i Mosjøen
Detaljregulering er vedtatt. 30 eneboligtomter.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Utvidelse av kirkegård i Mosjøen
10 daa. ca 1400 stk nye gravplasser.
Nybygg av bensin- og serviceanlegg og pumpestasjon i Mosjøen
Totalkostnad for veveritomta: 80 mnok.
Nybygg av forretningsbygg på veveritomta i Mosjøen
Totalkostnad for veveritomta: 80 mnok.
Riving av eneboliger i Mosjøen
Utvidelse av gravplasser ligger som ett eget prosjekt.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Husvika, Vestvågan og Hundåla.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Marka, Austerbygda, Kjemsåsen, Remma ned til Grense Andåsen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: