Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Nybygg av vindkraftverk i Vefsn
Samlet installert effekt på inntil 330 MW. Totalkostnad er ca. 4 mrd nok. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Utvidelse av kirkegård i Mosjøen
10 daa. ca 1400 stk nye gravplasser.
Riving og nybygg av internat på videregående skole i Mosjøen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 11 hybler.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Marka, Austerbygda, Kjemsåsen, Remma ned til Grense Andåsen.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Husvika, Vestvågan og Hundåla.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: