Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Kostnad er antatt av redaksjonen. Totalt 250 dekar.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Utvidelse av kirkegård i Mosjøen
4,3 daa. Ca 850 stk nye gravplasser.
Utvidelse av kirkegård i Mosjøen
5,7 daa. Ca 550 stk nye gravplasser. Felt A1/Å og B1/F1.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Vefsn
Infrastruktur for ca. 30 tomter.
Riving av eneboliger i Mosjøen
Utvidelse av gravplasser ligger som ett eget prosjekt.
Utvendig rehabilitering av mannskapsforlegning ved Drevjamoen i Vefsn kommune
Oppdraget består av enkelte råteutbedringer av kledning og vannbrett samt istandsetting av vinduer, dører og grunnmur. Bygget skal i tillegg males på nytt med linoljemaling.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Marka, Austerbygda, Kjemsåsen, Remma ned til Grense Andåsen.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Husvika, Vestvågan og Hundåla.
Nybygg av carporter i Mosjøen
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: