Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Utvidelse av kirkegård i Mosjøen
10 daa. Ca 1400 stk nye gravplasser.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Vefsn
Infrastruktur for ca. 30 tomter.
Utvendig rehabilitering av mannskapsforlegning ved Drevjamoen i Vefsn kommune
Oppdraget består av enkelte råteutbedringer av kledning og vannbrett samt istandsetting av vinduer, dører og grunnmur. Bygget skal i tillegg males på nytt med linoljemaling.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på omsorgsboliger i Mosjøen
Fellesutlysning for Kulstad skole, Vefsn rådhus og Parken bo og servicesenter. Total kostnad: 5,5 mnok.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på rådhus i Mosjøen
Fellesutlysning for Kulstad skole, Vefsn rådhus og Parken bo og servicesenter. Total kostnad: 5,5 mnok.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på skole i Mosjøen
Fellesutlysning for Kulstad skole, Vefsn rådhus og Parken bo og servicesenter. Total kostnad: 5,5 mnok.
Nybygg av carporter i Mosjøen
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av offentlig toalettbygg ved Bystranda i Mosjøen og Baustein friområde
Dersom det er mulig innenfor kostnadsrammen skal det i tillegg inngå, søppelrom, to skiftebuer og en varmestue med store vinduer for utsikt mot fjord og fjell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: