Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vefsn

Utbedring av veistrekning, E6 Mosjøen-Osen
Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Utbedring av eksisterende strekning med dårlig geometri og dårlig bæreevne.
Utbygging av Sjøsiden kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg (ca 5 400 m2), ombygging av eksisterende kjøpesenter (ca 6 000 m2), nytt p-hus (ca 2 500 m2) og nye boliger med et areal på ca 2 900 m2.
Nybygg av boliger i Mosjøen
30 eneboligtomter.
Nybygg av leiligheter i Mosjøen
Godkjent regulering.
Nybygg av sentrumsforemål i Vefsn
Ca. 1,3 daa. Bygge opp til 3 etasjer.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 1
30 dekar. Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Ombygg/rehabilitering av svømmehall på Kippermoen
Ny svømmehall som trenger rehabilitering.
Asfaltering av vei mm i Mosjøen
Nye avløp, sluker, kummer, gatelys og asfaltering av vei.
Rehabilitering av bru i Mosjøen
Byggetips. Tiltak prioriteres i perioden 2015-2018. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: