Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vefsn

Rehabilitering av bruer, fordelt på fire delstrekninger, på Nordlandbanen i Nordland
Delstrekning 1: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Steinkjer B ved km 126,380 til Majavatn B ved km 322,912. Delstrekning 2: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Majavatn B ved km 322,912 til Bjerka A ved km 468,170. Delstrekning 3: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 18 bruer på Nordlandsbanen, fra Bjerka A ved km 468,170 til Lønsdal A ved km 601,759. Delstrekning 4: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 13 bruer på Nordlandsbanen, fra Lønsdal A ved km 601,759 til Bodø ved km 728,750.
Nybygg av boliger i Mosjøen
Detaljregulering er vedtatt. 30 eneboligtomter.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Oppsetting av gjerde, Nordlandsbanen 2018
Det ska oven en 2 års periode settes opp 28 km viltgjerde på begge sider av sporet (totalt ca 56 km) sor for Mosjøen.
Rehabilitering av 3 bruer på Nordlandbanen i Nordland
D01: km 447,790 Elsfjord Stasjon. Bjelkebru fra 1940 med innstøpte stålbjelker, spennvidde 10 meter. Total lengde inkludert vingemurer 22 meter. Brua er undergang for Fv 240, og ligger like nord for Elsfjord stasjon. Det går to spor over brua, hvorav ett er i bruk. D02: km 482,912 Skamdalselva. Platebru fra 1942 i armert betong, spennvidde 8 meter. Total lengde inkludert vingemurer 14,5 meter. Brua går over sjø, og ligger omtrent midt mellom stasjonene Bjerka og Mo i Rana. D03: km 551,270 Messingåga nordre. Buebru fra 1944 i armert betong, spennvidde 20 meter. Total lengde inkludert vingemurer 54,3 meter. Brua går over elv, og ligger på strekningen mellom stasjonene Dunderland og Lønsdal.
Nybygg av rulleskianlegg, parkeringsarealer mm. i Mosjøen
Prosjektet omfatter opprusting av eksisterende skogsbilveg på omlag 550 m frem til rulleskianlegg, samt anlegg av 2,2 km rulleskiløyper med adkomstløype og asfaltert område på 1200 m2, for rulleskilek.
Oppgradering av skole på Elsfjord i Vefsn
Arbeidene består i at noen av dagens rom skal flyttes, med riving av vegger og etablering av nye vegger med tilhørende overflater. Deler av eksisterende ventilasjonsanlegg skal oppgraderes, samt en oppgradering av garderober m dusj. I tillegg skal inngangspartiet oppgraderes.
Asfaltering av vei mm i Mosjøen
Nye avløp, sluker, kummer, gatelys og asfaltering av vei.
Nybygg av gang- og sykkelveg i Vefsn, fase 1
Etablering av nytt fortau, rehabilitering av eksisterende veg, nytt belysningsanlegg og rehabilitering av overvannsystem.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Fustvassbygda, Herringen, strekningen E6 til tunnel.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Holandsvika tom Drevvatn, tillegg for Elsfjord.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Husvika, Vestvågan og Hundåla.
Bredbåndsutbygging i Vefsn kommune
Marka, Austerbygda, Kjemsåsen, Remma ned til Grense Andåsen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: