Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vefsn

Utbedring av veistrekning, E6 Mosjøen-Osen
Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Utbedring av eksisterende strekning med dårlig geometri og dårlig bæreevne.
Nybygg av næringsarealer, leiligheter og hotell i Mo sentrum
Næringslokaler i sokkelen, to leilighetsblokker på åtte og ni etasjer med 60 leiligheter og et hotell på 17 etasjer.
Utbygging av Sjøsiden kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg (ca 5 400 m2), ombygging av eksisterende kjøpesenter (ca 6 000 m2), nytt p-hus (ca 2 500 m2) og nye boliger med et areal på ca 2 900 m2.
Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Kostnad er antatt av redaksjonen. Totalt 250 dekar.
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Rehabilitering av bruer, fordelt på fire delstrekninger, på Nordlandbanen i Nordland
Delstrekning 1: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Steinkjer B ved km 126,380 til Majavatn B ved km 322,912. Delstrekning 2: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Majavatn B ved km 322,912 til Bjerka A ved km 468,170. Delstrekning 3: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 18 bruer på Nordlandsbanen, fra Bjerka A ved km 468,170 til Lønsdal A ved km 601,759. Delstrekning 4: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 13 bruer på Nordlandsbanen, fra Lønsdal A ved km 601,759 til Bodø ved km 728,750.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av boliger i Mosjøen
30 eneboligtomter.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 1
30 dekar. Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Rehabilitering av bruer på Nordlandbanen i Nordland
D01: km 447,790 Elsfjord Stasjon. Bjelkebru fra 1940 med innstøpte stålbjelker, spennvidde 10 meter. Total lengde inkludert vingemurer 22 meter. Brua er undergang for Fv 240, og ligger like nord for Elsfjord stasjon. Det går to spor over brua, hvorav ett er i bruk. D02: km 482,912 Skamdalselva. Platebru fra 1942 i armert betong, spennvidde 8 meter. Total lengde inkludert vingemurer 14,5 meter. Brua går over sjø, og ligger omtrent midt mellom stasjonene Bjerka og Mo i Rana. D03: km 551,270 Messingåga nordre. Buebru fra 1944 i armert betong, spennvidde 20 meter. Total lengde inkludert vingemurer 54,3 meter. Brua går over elv, og ligger på strekningen mellom stasjonene Dunderland og Lønsdal.
Ombygg/rehabilitering av svømmehall på Kippermoen
Ny svømmehall som trenger rehabilitering. Byggetid 2,5 måneder.
Asfaltering av vei mm i Mosjøen
Nye avløp, sluker, kummer, gatelys og asfaltering av vei.
Oppgradering av skole på Elsfjord i Vefsn
Arbeidene består i at noen av dagens rom skal flyttes, med riving av vegger og etablering av nye vegger med tilhørende overflater. Deler av eksisterende ventilasjonsanlegg skal oppgraderes, samt en oppgradering av garderober m dusj. I tillegg skal inngangspartiet oppgraderes.
Rehabilitering av bru i Mosjøen
Byggetips. Tiltak prioriteres i perioden 2015-2018. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: