Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vågan

Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 1
Totalentreprisekostnad 150 mill.kr Godkjent detaljregulering. 2 boligblokker og 10 rekkehus. Blokker 4-5 etasjer og rekkehus 3 etasjer.
Utvidelse av lokalmedisinsk senter i Vågan
Inntil 16 nye sykehjemsplasser, utvidelse av administrasjonsfløy samt ny avdeling for rehabilitering.
Ny- og ombygg av kraftledning, 132 kV Kvitfossen-Solbjørn i Nordland
Ca. 14,4 km lengde med 90 master, herav 3 stålmaster. Kraftledningen består i all hovedsak av kreosot impregnerte trestolper med ståltraverser.
Nybygg av skole og barnehage i Sydalen
Klassetrinn 1- 10 med integrert barnehage. Riving av skole på separat prosjekt.
Oppgradering av skole i Svolvær
Ombygging av 3. etasje i Svolvær skole. Lokalene skal etter ombygging anvendes til skolelokaler og kulturskolelokaler, med de krav til bygningsmessige forhold dette krever.
Nye tankanlegg for diesel ved Moholmen fyrstasjon
Det skal etableres nytt tankanlegg og rørarrangement for lagring, import av diesel for drift av aggregater på Moholmen fyr. Det skal etableres ny tankløsning bestående av en ny GUP tank på 6 m³. Denne tanken skal plasseres i eksisterende maskinhus, grunnflate skal fungere som oppsamling ved evt. lekkasje. Eksisterende tanker og rørsystemer, samt rørsystemer utenfor fyrhus, skal demonteres og deponeres på godkjent deponi av entreprenør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: