Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågan

Nybygg av hotell i Svolvær
200 hotellrom. 6-7 etasjer. 14-16 byggemåneder.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 1
Totalentreprisekostnad 150 mill.kr Godkjent detaljregulering. 2 boligblokker og 2 rekkehus. Blokker 4-5 etasjer og rekkehus 3 etasjer. Tidligere prosjektnavn Purkholmen, Sørbyen
Nybygg av fritidsboliger i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av leiligheter og næring i Vågan
Parkeringskjeller. Næring i 1. etasje.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i kvartal 27, Svolvær
Blandet bebyggelse med kombinert bolig-, kontor- og forretningsformål (BFK) i hele kvartalet. Høydene foreslås satt til 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde etasje mot Vestfjordgata, og 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde mot Storgata.
Nybygg av leiligheter og forretning i Kabelvåg havn
3-6 etasjer. 15-17 byggemåneder.
Nybygg av boliger og næring i Svolvær, trinn 2
Riving av eksisterende bolighus på eiendommen. Næring i første etasje og leiligheter i 2-6 etasje.
Ny- og ombygg av kraftledning, 132 kV Kvitfossen-Solbjørn i Nordland
Ca 14,5 km lengde med 101 master. Kraftledningen består i all hovedsak av kreosot impregnerte trestolper med ståltraverser.
Ny ferjekai på Fv. 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utvikling av turistformål i Vågan
Planlagt for fritids/turistformål, camping/bobiler, to småbåtshavner med flytebrygger og åpning av kanal ved Nestjønna. Ca 30-40 mål.
Nybygg av transformatorstasjon ved Osan Syd i Vågan
Ca 2,5 km langs E10 sør for Svolvær. Anlegget består i et stasjonsbygg med grunnflate på 907 m2 og ett tilhørende frittstående lagerbygg på ca 240 m2.
Nybygg av rorbuer i Vågan
Godkjent regulering.
Oppgradering av skole i Svolvær
Ombygging av 3. etasje i Svolvær skole. Lokalene skal etter ombygging anvendes til skolelokaler og kulturskolelokaler, med de krav til bygningsmessige forhold dette krever.
Ny utslippsledning i Storøyvalen i Svolvær sentrum
685 meter med ny utslippsledning, DN800 mm PE 100 SDR 17, hvorav 670 m ligger i sjø og ca 15 m på land. Ventilkum. Overløpskum. By-pass-ledning. Nødoverløpsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: