Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vågan

Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 1
Totalentreprisekostnad 150 mill.kr Godkjent detaljregulering. 2 boligblokker og 2 rekkehus. Blokker 4-5 etasjer og rekkehus 3 etasjer.
Utvidelse av lokalmedisinsk senter i Vågan
Inntil 16 nye sykehjemsplasser, utvidelse av administrasjonsfløy samt ny avdeling for rehabilitering.
Nybygg av leiligheter, forretning og kaipromenade i Kabelvåg havn
Kaipromenade og bygningsmasse med leiligheter og næringslokaler. 3-6 etasjer.
Oppgradering av skole i Svolvær
Ombygging av 3. etasje i Svolvær skole. Lokalene skal etter ombygging anvendes til skolelokaler og kulturskolelokaler, med de krav til bygningsmessige forhold dette krever.
Rehabilitering av vannverk i Vågan
Fra hovedplan vann 2014-26.
Utvidelse av barnehage og klubbhus i Kabelvåg
Utvidelse med 50 m2 for Nordlys barnehage og 30 m2 for Kabelvåg IL.
Nye tankanlegg for diesel ved Moholmen fyrstasjon
Det skal etableres nytt tankanlegg og rørarrangement for lagring, import av diesel for drift av aggregater på Moholmen fyr. Det skal etableres ny tankløsning bestående av en ny GUP tank på 6 m³. Denne tanken skal plasseres i eksisterende maskinhus, grunnflate skal fungere som oppsamling ved evt. lekkasje. Eksisterende tanker og rørsystemer, samt rørsystemer utenfor fyrhus, skal demonteres og deponeres på godkjent deponi av entreprenør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: