Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vågan

Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter.
Nybygg av leiligheter, forretning og kaipromenade i Kabelvåg havn
Kaipromenade og bygningsmasse med leiligheter og næringslokaler. 3-6 etasjer.
Ny- og ombygg av kraftledning, 132 kV Kvitfossen-Solbjørn i Nordland
Ca 14,5 km lengde med 101 master. Kraftledningen består i all hovedsak av kreosot impregnerte trestolper med ståltraverser.
Nybygg av transformatorstasjon ved Osan Syd i Vågan
Ca 2,5 km langs E10 sør for Svolvær. Anlegget består i et stasjonsbygg med grunnflate på 907 m2 og ett tilhørende frittstående lagerbygg på ca 240 m2.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Godkjent regulering. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Oppgradering av skole i Svolvær
Ombygging av 3. etasje i Svolvær skole. Lokalene skal etter ombygging anvendes til skolelokaler og kulturskolelokaler, med de krav til bygningsmessige forhold dette krever.
Etablering av slamavskillere i Vågan
Installasjon av 3 slamavskillere i Henningsvær (1stk) og Svolvær (2stk).
Utvidelse av barnehage og klubbhus i Kabelvåg
Utvidelse med 50 m2 for Nordlys barnehage og 30 m2 for Kabelvåg IL.
Nye tankanlegg for diesel ved Moholmen fyrstasjon
Det skal etableres nytt tankanlegg og rørarrangement for lagring, import av diesel for drift av aggregater på Moholmen fyr. Det skal etableres ny tankløsning bestående av en ny GUP tank på 6 m³. Denne tanken skal plasseres i eksisterende maskinhus, grunnflate skal fungere som oppsamling ved evt. lekkasje. Eksisterende tanker og rørsystemer, samt rørsystemer utenfor fyrhus, skal demonteres og deponeres på godkjent deponi av entreprenør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: