Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vågan

Nybygg av bydel i Svolvær
Godkjent detaljregulering. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn. 75-100 leiligheter. 3 boligblokker og 12 rekkehus med inntil 10 200 m2 BRA, et større areal for forretning og kontor med inntil 14 500 m2 BRA.
Nybygg av opplevelsessenter i Lofoten, Svolvær
Utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter.
Nybygg av flerbolighus i Svolvær
Godkjent regulering.
Utvidelse av lokalmedisinsk senter i Vågan
Inntil 16 nye sykehjemsplasser, utvidelse av administrasjonsfløy samt ny avdeling for rehabilitering.
Ny sjøledning i Svolvær
Omhandler ny sjøledning fra Svolvær til Helle. Sjøledningen er om lag 7550m lang. Sjøledningen vil ligge ned mot 135 meters dyp. Det skal etableres ilandføringer, landtakskummer i hhv Svolvær (nærmere bestemt på Kløfterholmen) og Helle (nærmere bestemt ved Svolvær lufthavn).
Ny- og ombygg av kraftledning, 132 kV Kvitfossen-Solbjørn i Nordland
Ca. 14,4 km lengde med 90 master, herav 3 stålmaster. Kraftledningen består i all hovedsak av kreosot impregnerte trestolper med ståltraverser.
Nybygg av flerbolighus og butikker i Vågan
Parkeringskjeller. Næring i 1. etasje.
Nybygg av fritidsboliger i Ørsnes, trinn 1
Totalt 40 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av skole og barnehage i Sydalen
Klassetrinn 1- 10 med integrert barnehage. Riving av skole på separat prosjekt.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kabelvåg
Infrastruktur for ca 45 boenheter.
Ny VA-ledning i Vågan
Planlagt prosjekt. Start er ikke fastsatt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: