Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågan

Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av hotell i Svolvær
200 hotellrom. 6-7 etasjer. 14-16 byggemåneder.
Nybygg av leiligheter og næring i Vågan
Parkeringskjeller. Næring i 1. etasje.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Kabelvåg, trinn 2
Gnr/bnr 14/25, 14/13, 14/37, 14/38 mfl
Nybygg av boliger, kontor og forretning i kvartal 27, Svolvær
Blandet bebyggelse med kombinert bolig-, kontor- og forretningsformål (BFK) i hele kvartalet. Høydene foreslås satt til 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde etasje mot Vestfjordgata, og 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde mot Storgata.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Nybygg av boliger og næring i Svolvær, trinn 2
Riving av eksisterende bolighus på eiendommen. Næring i første etasje og leiligheter i 2-6 etasje.
Nybygg av leiligheter og forretning i Kabelvåg havn
3-6 etasjer. 15-17 byggemåneder.
Ny- og ombygg av kraftledning, 132 kV Kvitfossen-Solbjørn i Nordland
Ca 14,5 km lengde med 101 master. Kraftledningen består i all hovedsak av kreosot impregnerte trestolper med ståltraverser.
Nybygg av transformatorstasjon ved Osan Syd i Vågan
Ca 2,5 km langs E10 sør for Svolvær. Anlegget består i et stasjonsbygg med grunnflate på 907 m2 og ett tilhørende frittstående lagerbygg på ca 240 m2.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Nybygg av rorbuer i Vågan
Godkjent regulering.
Oppgradering av skole i Svolvær
Ombygging av 3. etasje i Svolvær skole. Lokalene skal etter ombygging anvendes til skolelokaler og kulturskolelokaler, med de krav til bygningsmessige forhold dette krever.
Etablering av slamavskillere i Vågan
Installasjon av 3 slamavskillere i Henningsvær (1stk) og Svolvær (2stk).
Utvidelse av barnehage og klubbhus i Kabelvåg
Utvidelse med 50 m2 for Nordlys barnehage og 30 m2 for Kabelvåg IL.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: