Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Værøy

Vedlikehold og reparasjoner av fyrmesterbolig på fyrstasjon på Værøy
Fyrmesterboligen ved Værøy fyrstasjon skal vedlikeholdes. I tillegg skal det skiftes ut enkelte komponenter ved bygningsmassen. Dette gjelder i særdeleshet taket over mellombygget som skal bygges nytt. I tillegg skal det skiftes dører og enkelte vinduer i bygget. Bygget skal males utvendig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: