Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tysfjord

Nybygg av vindkraftverk ved Tysfjord
Konsesjon er gitt. 90,00 MW. Totalkostnad inklusive turbiner er 1 Mrd nok.
Nybygg og ombygg av kontor, undervisningsbygg, barnehage mm i Tysfjord
Byggeherre har til hensikt å tiltransportere arkitekt til totalentreprenør i utførelsefasen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: