Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Træna

Nytt kjøkken for alders- og sykehjem i Træna kommune
Eksisterende kjøkken rives i egen regi. Maler er engasjert for å legge nytt belegg og male opp tak og vegger, dessverre ukjent for oss.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: