Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tjeldsund

Bytte av ventilasjonsaggregater på Ramsund servicebygg i Ramsund
Det byggnigsmessige arbeidet for tilkomst i teknisk rom vil Forsvarsbygg sørge for ved bruk av rammeavtale. Elektroarbeider vil Forsvarsbygg også sørge for ved bruk av rammeavtale.
Reetablering av sjømerke i Tjeldsund
Reetablering av havarert navigasjonsinstallasjon i Tjeldsundet ved Sandtorg. Beskrivelse av anskaffelsen Det skal etableres nytt sjømerke på Steinstigrunnen i Tjeldsundet etter at den tidligere etablerte konstruksjonen ble pårent av et fartøy og er havarert. Sjømerket fundamenteres som en innspent pelekonstruksjon – 3 peler som rammes ned i løsmassene og stagforankres i fjell. Det monteres søyler over peleknutepunktet med diameter 1,2 m. Kystverket leverer og monterer selv de nautiske installasjonene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: