Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tjeldsund

Rammeavtale for levering og montering av fjellduk m.m i Tjeldsund
Felles kontrakt: Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune.
Ombygging av umålte veglysanlegg til målte i Tjeldsund kommune
I leveransen skal det medtas ombygginger av eksisterende anlegg slik at de blir målt. I tillegg skal enkeltstående gatelys som ikke kan sammenkobles med flere skiftes til armaturer bestykket med LED-lyskilder og søkes umålt.
Etablering av kantstopp for buss på Fv. 713 i Tjeldsund
Det skal her etableres 2 stk. kantstopp: kantstopp nr 1 ved km 1140 – 1170 og kantstopp nr. ved km 380 – 410. Kantstoppene er altså 30 meter hver i full lengde med en bredde på 3,5 m (inkl. skulder på 0,25m).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: