Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Steigen

Utfylling av Storskjæret Vest på Bogen i Steigen
Fylling etableres ved at det legges ut plastret steinjeté langs fyllingas begrensning mot sjøen, og ved at det fylles og komprimeres steinmasser innenfor jetéen opp til ca. kt. 3,00.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: