Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av demensboliger i Sortland kommune, trinn 1
Sortland kommune har planlagt å bygge totalt 54 institusjonsplasser til demente, 30 av disse i første byggetrinn. Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter. Bygger en del i egen regi. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter på området. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybyg av bru på Fv 822 i Sortland
Fra økonomiplan 2018-2021. Betongrehabilitering.
Utskifting av vann- og avløpsanlegg i Sortland
Ca. 70 m ledningsanlegg fra Strandgata 44 til ny pumpestasjon PS1. Ca. 40 m ledningsanlegg fra Sjøgata til ny pumpestasjon PS1. Ca. 140 m ledningsanlegg fra Strandgata nr. 44 til nr. 51. 1 stk. vannkum, 6 stk. spillvannskummer, 2 stk. overvannskummer og 5 stk. sandfangkummer. Nedsetting og tilkobling av 2 stk. nye prefabrikkerte spillvannspumpestasjoner med overbygg.
Utgraving og flytting av masser for industribygg i Sortland, trinn 1
Planlagt opparbeidet areal for denne konkurransen er på ca 8500 m2. Arbeidet består av ca 5300 m2.
Bredbåndsutbygging i Sortland
Holmstaddalen iog deler av Holmstaden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: