Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av hotell ved kulturfabrikken på Sortland
Holmøy Holding sammen med selskapet Nordic Investment har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter. Bygger en del i egen regi. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av boligområde i Sigerfjord, Sortland
Ca. 14 dekar stort område ved siden av golfbanen i Sigerfjord.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter på området. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av flerbolighus i Sortland
6-10 stk boenheter.
Riving og ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Kun arbeider innomhus, ingen fasade eller konstruksjonsarbeider. Etasjen skal bygges om til legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus. Anskaffelsen omhandler også riving av tilbygg i nordvest og oppbygging av heissjakt (3 stopp) i samme område, samt levering og montering av pasientheis.
Etablering av infrastruktur for eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Etablering av infrastruktur for leiligheter i Sortland
Infrastruktur for ca 6-10 boenheter.
Asfaltering av kommunale veier i Sortland 2018
Reasfaltering og asfaltering av grusvei.
Renovering av fasade på ungdomsskole i Sortland
Gjelder renovering av fasade på hus A.
Sikring av fjellskjæringer i MH 2018 og 2019
Gjelder kommunene Salangen, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Vestvågøy, Sortland, Øksnes og Bø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: