Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av raudåtefabrikk på Holmen industriområde i Sortland
Fabrikken vil ha en kapasitet på 7000 tonn råstoff. Fabrikken skal produserer Omega-3-olje av raudåte.
Nybygg av hotell ved kulturfabrikken på Sortland
Holmøy Holding sammen med selskapet Nordic Eiendom har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom. 80 parkeringsplasser.
Nybygg av omsorgsboliger alt. sykehjem i Sortland kommune
Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger på Kjerringnes
10 eneboligtomter og 4 blokker à 4 leiligheter.
Etablering av sorteringsmaskin i Sortland
Reno-Vest Produksjon AS skal kjøpe inn én sorteringsmaskinen med sorteringsklype for avfallshåndtering. Maskinen skal brukes til sortering av restavfall og lasting av biler, samt håndtering av alle andre avfallstyper. Maskinen skal også være utstyrt med en stor sorteringsklyp. Maskinen må egne seg godt til alle bruksområder på et avfallsanlegg. Sorteringsmaskinen må oppfylle alle myndighetskrav og andre godkjenninger slik at den kan tas i bruk ved overlevering.
Riving og ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Kun arbeider innomhus, ingen fasade eller konstruksjonsarbeider. Etasjen skal bygges om til legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus. Anskaffelsen omhandler også riving av tilbygg i nordvest og oppbygging av heissjakt (3 stopp) i samme område, samt levering og montering av pasientheis. Gnr/bnr 15/31 seksjon 5
Etablering av nytt inngangsparti på kultursenter i Sortland
Prosjektet omfatter utførelsen av nytt inngangsparti til Kulturfabrikken, Sortland. Utføres i en etasje, med ny karuselldør, inklusiv tilpasninger til eksisterende bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: