Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sortland

Nybygg av vindkraftverk i Sortland
Installert effekt 50,00 MW. Produksjon 115,00 GWh.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av brannstasjon i Sortland
Nortura-tomta. Riving og forberederne arbeider på separate prosjekt.
Nybygg av demensboliger i Sortland kommune, trinn 1
Sortland kommune har planlagt å bygge totalt 54 institusjonsplasser til demente, 30 av disse i første byggetrinn. Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Opprusting av videregående skole i Kleiva
Fra forslag, økonomiplan 2018-2021. Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Nybygg av demensboliger i Sortland kommune, trinn 2
Sortland kommune har planlagt å bygge totalt 54 institusjonsplasser til demente, 30 av disse i første byggetrinn. Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Nybygg av bilforretning i Sortland
Prosjektet har fått ny tomt ved brufoten på Sortlandsida.
Ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Ombygging av eksisterende lokaler i 3 etasje i Kystnæringssentret (KNN) i Sortland til lokaler for legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus.
Nytt isolert stålbygg i Sortland, Nordland
Isolert stålbygg med murfundament støpt på eksisterende betong plate.
Rehabilitering av kunstnerhus på Sortland
Etter-isolering av yttervegger og bjelkelag, samt rehabilitering av vinduer og omlegging av eksisterende skifertak. Bygget er fra ca 1910 og består av 2 etasjer+ kjeller og loft, og er utført som trebygning over kjellermur. Bad og wc skal rehabiliteres med ny innredning og sanitærutstyr. Kjøkken skal utstyres med ny kjøkkeninnredning og hvitevarer. Eksisterende vegger ut og innside skal males.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: