Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sortland

Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning C
Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde. Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av brannstasjon i Sortland
Nortura-tomta. Riving og forberederne arbeider på separate prosjekt.
Nybygg av boligområde i Sigerfjord, Sortland
Ca. 14 dekar stort område ved siden av golfbanen i Sigerfjord.
Nybyg av bru, Fv. 822 i Sortland
Fra økonomiplan 2018-2021. Betongrehabilitering.
Nybygg av bilforretning i Sortland
Prosjektet har fått ny tomt ved brufoten på Sortlandsida.
Ny bru på Fv 820 Selneselv bru i Sortland
Fra økonomiplan 2018-2021. Betongrehabilitering.
Etablering av infrastruktur for eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Nybygg av gang og sykkelvei i Sortland
Bredde 2,5 m fra kryss Rv.85 og Sigerfjordveien (ved bensinstasjonen) til kryss Langbakkveien, samt fortausløsning med bredde 2,5 m på strekningen kryss Langbakkveien-Sigerfjord skole.
Renovering av fasade på ungdomsskole i Sortland
Gjelder renovering av fasade på hus A.
Utbedring av utomhusarealet ved rådhus II i Sortland
Utbedring av utomhusarealet vest for Rådhus II. Prosjektareal er på ca. 1,42 daa.
Bredbåndsutbygging i Sortland
Holmstaddalen iog deler av Holmstaden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: