Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av boliger på Sortland
16-20 stk mindre boenheter.
Nybygg av leiligheter i rekke på Sortland
Gnr/bnr: 15/248, 2277 og 247.
Nybyg av bru på Fv 822 i Sortland
Et-spenns platebru i forspent betong. Også erosjonssikring av elv oppstrøms.
Utskifting av vann- og avløpsanlegg i Sortland
Ca. 70 m ledningsanlegg fra Strandgata 44 til ny pumpestasjon PS1. Ca. 40 m ledningsanlegg fra Sjøgata til ny pumpestasjon PS1. Ca. 140 m ledningsanlegg fra Strandgata nr. 44 til nr. 51. 1 stk. vannkum, 6 stk. spillvannskummer, 2 stk. overvannskummer og 5 stk. sandfangkummer. Nedsetting og tilkobling av 2 stk. nye prefabrikkerte spillvannspumpestasjoner med overbygg.
Bredbåndsutbygging i Sortland
Holmstaddalen iog deler av Holmstaden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: