Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sortland

Nybygg av brannstasjon i Sortland
Nortura-tomta. Riving og forberederne arbeider på separate prosjekt.
Nybygg av boligområde i Sigerfjord, Sortland
Ca. 14 dekar stort område ved siden av golfbanen i Sigerfjord.
Ny bru på Fv 820 Selneselv bru i Sortland
Fra økonomiplan 2018-2021. Betongrehabilitering.
Etablering av infrastruktur for eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Riving og ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Kun arbeider innomhus, ingen fasade eller konstruksjonsarbeider. Etasjen skal bygges om til legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus. Anskaffelsen omhandler også riving av tilbygg i nordvest og oppbygging av heissjakt (3 stopp) i samme område, samt levering og montering av pasientheis.
Etablering av infrastruktur for leiligheter i Sortland
Infrastruktur for ca 6-10 boenheter.
Asfaltering av kommunale veier i Sortland 2018
Reasfaltering og asfaltering av grusvei.
Utbedring av utomhusarealet ved rådhus II i Sortland
Utbedring av utomhusarealet vest for Rådhus II. Prosjektareal er på ca. 1,42 daa.
Renovering av fasade på ungdomsskole i Sortland
Gjelder renovering av fasade på hus A.
Nybygg av gang og sykkelvei i Sortland
Bredde 2,5 m fra kryss Rv.85 og Sigerfjordveien (ved bensinstasjonen) til kryss Langbakkveien, samt fortausløsning med bredde 2,5 m på strekningen kryss Langbakkveien-Sigerfjord skole.
Sikring av fjellskjæringer i MH 2018 og 2019
Gjelder kommunene Salangen, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Vestvågøy, Sortland, Øksnes og Bø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: