Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sortland

Nybygg av næringsbygg Sortland
100 mål. Ca. 20.000 m2.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av flerbolighus i Sortland, trinn 2-4
15 til 20 leiligheter i hvert trinn. Totalti 60 til 80 nye leiligheter.
Nybygg av brannstasjon i Sortland
Nortura-tomta. Riving og forberederne arbeider på separate prosjekt.
Nybygg av bilforretning i Sortland
Prosjektet har fått ny tomt ved brufoten på Sortlandsida.
Ny bru på Fv 820 Selneselv bru i Sortland
Fra økonomiplan 2018-2021. Betongrehabilitering.
Riving og ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Kun arbeider innomhus, ingen fasade eller konstruksjonsarbeider. Etasjen skal bygges om til legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus. Anskaffelsen omhandler også riving av tilbygg i nordvest og oppbygging av heissjakt (3 stopp) i samme område, samt levering og montering av pasientheis.
Utbedring av utomhusarealet ved rådhus II i Sortland
Utbedring av utomhusarealet vest for Rådhus II. Prosjektareal er på ca. 1,42 daa.
Nybygg av gang og sykkelvei i Sortland
Bredde 2,5 m fra kryss Rv.85 og Sigerfjordveien (ved bensinstasjonen) til kryss Langbakkveien, samt fortausløsning med bredde 2,5 m på strekningen kryss Langbakkveien-Sigerfjord skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: