Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av demensboliger i Sortland kommune, trinn 1
Sortland kommune har planlagt å bygge totalt 54 institusjonsplasser til demente, 30 av disse i første byggetrinn. Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter. Bygger en del i egen regi. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av boligområde i Sigerfjord, Sortland
Ca. 14 dekar stort område ved siden av golfbanen i Sigerfjord.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter på området. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybyg av bru, Fv. 822 i Sortland
Fra økonomiplan 2018-2021. Betongrehabilitering.
Etablering av infrastruktur for eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Riving og ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Kun arbeider innomhus, ingen fasade eller konstruksjonsarbeider. Etasjen skal bygges om til legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus. Anskaffelsen omhandler også riving av tilbygg i nordvest og oppbygging av heissjakt (3 stopp) i samme område, samt levering og montering av pasientheis. Gnr/bnr 15/31 seksjon 5
Etablering av infrastruktur for leiligheter i Sortland
Infrastruktur for ca 6-10 boenheter.
Utgraving og flytting av masser for industribygg i Sortland, trinn 1
Planlagt opparbeidet areal for denne konkurransen er på ca 8500 m2. Arbeidet består av ca 5300 m2.
Asfaltering av kommunale veier i Sortland 2018
Reasfaltering og asfaltering av grusvei.
Sikring av fjellskjæringer i MH 2018 og 2019
Gjelder kommunene Salangen, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Vestvågøy, Sortland, Øksnes og Bø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: