Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Saltdal

Utvidelse av helsesenter i Saltdal, trinn 2
Tidlig prosjekt. Antatt start og kostnad.
Nybygg av bårehus ved Saltdal kirke
I tillegg kan følgende opsjoner komme til utførelse: Opsjon 1 – Riving og deponering av eksisterende bårehus. Opsjon 2 – Yttertak med flate takpanner av belagt stål eller aluminium. Opsjon 3 – Yttertak med båndtekking med belagte plane plater eller coil av alusink. Opsjon 4 – Asfaltering av adkomstarealer i stedet for grusdekke.
Oppgradering av elektroinnstallasjoner i tunneler i Saltdal
Ramme på 10 mill inkl. mva totalt for alle tunnelene i 2018. Gjelder for Saltdal, Rødøy og Rana kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: