Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Saltdal

Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard. Lengde 20km.
Utvidelse av industrikai i Rognan
Mindre parkeringsplass på kaien.
Forlengelse av plattform, Lønsdal i Saltdal
Forlengelse av plattform innen 2015, pålegg fra Statens jernbanetilsyn.
Utskifting av heis ved videregående skole i Rognan
Dagens heis går over 3 plan og er fra byggeår 1978. Heis skal fjernes, arbeid med sjakt skal utføres før ny heis skal etableres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: