Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sørfold

Nybygg av kraftverk ved Sørfold
Gitt konsesjon. 13,40 GWh.
Grunnarbeider ved transformatorstasjon på Valljordhøgda i Sørfold
Eksisterende overvannsgrøfter gjøres dypere og plastres med kult for å hindre vanninntrengning fra omliggende områder. Videre anlegges en dyp, lukket avskjæringsgrøft fra nedre del av anlegget med utslipp til lavereliggende terreng. Nytt flettverksgjerde, 2 stk kjøreporter og 1 stk gangport etableres. Eksisterende gjerde, kjøreporter og gangport rives.
Oppgradering av el-anlegg i tunnel i Salten
Totalkostnad 20 mill. kr for oppgradering av el-anlegg i tunneler i Bindal og Salten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: