Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sørfold

Oppgradering av E6 Kobbhammartunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Oppgradering av E6 Kobbskartunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Oppgradering av E6 Middagsfjelltunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Oppgradering av E6 Rauhammartunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Oppgradering av E6 Gloflogetunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Etablering av infrastruktur for boliger i Sørfold
Infrastruktur for 12 boenheter.
Etablering av kvalifikasjonsordning for elkraftteknisk montasje i Sørfold
Rammeavtalen vil blant annet gjelde for montasje av følgende: 132 kV GIS-anlegg, 132 kV AIS-anlegg, 66 kV GIS-anlegg, 66 kV AIS-anlegg, 22 kV bryteranlegg, 11 kV bryteranlegg, Kontrollanlegg, Vern, Nødvendig elektroinstallasjon i trafostasjoner.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på rådhus i Sørfold
Totalt er det bygg B, C og D. Ventilasjonsanleggene i alle tre bygningsdeler skal rives, fjernes og erstattes av nye, moderne ventilasjonsanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: