Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 2
Området bygges over flere byggetrinn.
Rehabilitering av operasjonsstuene i 2 etasje og tilbygg av sterilsentral på sykehus i Mo i Rana
Rehabilitering av operasjonssentral i 2 etasje vestfløy og ny sterilsentral i U1, 1 og 2 etasje.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av kombinert bolig- og forretningsbygg i Mo i Rana
Godkjent detaljregulering. 1.200-1.500 kvm. 6 byggemåneder.
Ombygging av eksisterende bygg ved videregående skole på Mjølan i Mo i Rana
Ombygging av eksisterende lokaler, fra studiespesialiserende teorirom, til yrkesfaglige kombirom for teori og praksis. Endring planløsning, der korridorer og rømningsveger i store trekk beholdes uforandret. Delvis nye og delvis tilpasning av tekniske anlegg. Overflater og funksjon for klasserom i henhold til TEK10. Eksisterende brannkonsept beholdes, med noe tilpasning, i berørte snitt. Idrettssal bygges om til auditorium (300 pers) og 2 black-bokser for dans og drama. Dramasal bygges om til kombirom for elektrofag.
Utvidelse av fjernvarmenettet til bydelen Gruben i Mo i Rana
Levering av fjernvarme til henholdsvis skole, allaktivitetshus og næringsbygg m.m.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Mo i Rana
Infrastruktur for ca 60 boenheter.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9 - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Etablering av nytt serverrom i Rådhuset i Mo I Rana
Det bør etableres et serverrom 2 for å sikre drift av kommunens IKT-systemer.
Etablering og utvidelse av park i Mo i Rana
Totalkostnad for Nordlandsparken: 14 mnok.
Riving av grunnskole i Mo i Rana
Fellesutlysning for Ytteren barneskole, Gruben ungdomsskole og Selfors ungdomsskole.
Riving av ungdomsskole i Mo i Rana
Fellesutlysning for Ytteren barneskole, Gruben ungdomsskole og Selfors ungdomsskole.
Utvidelse av kirkegård i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av busslomme ved E6 i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021. Større busslomme (”kiss and ride”) planlegges ved E6 med stopp også for privatbiler. Dette av hensyn til skolelever i byen og ansatte i Industriparken og Gulbygget.
Rehabilitering av underetasje i kirke i Rana
Vestvikgata 2-4. Gnr/bnr: 22/202 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: