Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Nybygg av transformatorstasjon i Rana
Trafostasjon 65-70 m2. Kontrollbygg 65 m2. Trafostasjon for flere kraftverk i Langvatnområdet.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 641, 874.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Mo i Rana
Infrastruktur for ca 60 boenheter.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9B - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Nytt teknisk rom og nye ventilasjonsanlegg på brannstasjon i Mo I Rana
Det skal etableres nytt teknisk rom og to nye ventilasjonsaggregater. En del kanalarbeider og framføring av fjernvarme til aggregater.
Etablering og utvidelse av park i Mo i Rana
Totalkostnad for Nordlandsparken: 14 mnok.
Nybygg av busslomme ved E6 i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021. Større busslomme (”kiss and ride”) planlegges ved E6 med stopp også for privatbiler. Dette av hensyn til skolelever i byen og ansatte i Industriparken og Gulbygget.
Rehabilitering av underetasje i kirke i Rana
Vestvikgata 2-4. Gnr/bnr: 22/202 m.fl.
Reparasjon av vei i Rana kommune
Akutt behov for reparasjon av viktig kommunal vei. Innkjøring til Øvre Idrettsvei fra E6 har fått setningsskader som gjør veien ufremkommelig. Veien må repareres innen skolestart 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: