Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Rehabilitering av operasjonsstuene i 2 etasje og tilbygg av sterilsentral på sykehus i Mo i Rana
Rehabilitering av operasjonssentral i 2 etasje vestfløy og ny sterilsentral i U1, 1 og 2 etasje.
Nybygg av transformatorstasjon i Rana
Trafostasjon 65-70 m2. Kontrollbygg 65 m2. Trafostasjon for flere kraftverk i Langvatnområdet.
Nybygg av hoppbakke og opplevelsesenter i Rana
4-5 helårs hoppbakker med heis.
Nybygg av barnehage i Mo i Rana
Tidlig prosjekt. Lokalisering er ikke fastsatt. Antatt start.
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Nybygg av hytter i Kvalnes
Totalt 18 tomter.
Ombygging av eksisterende bygg ved videregående skole på Mjølan i Mo i Rana
Ombygging av eksisterende lokaler, fra studiespesialiserende teorirom, til yrkesfaglige kombirom for teori og praksis. Endring planløsning, der korridorer og rømningsveger i store trekk beholdes uforandret. Delvis nye og delvis tilpasning av tekniske anlegg. Overflater og funksjon for klasserom i henhold til TEK10. Eksisterende brannkonsept beholdes, med noe tilpasning, i berørte snitt. Idrettssal bygges om til auditorium (300 pers) og 2 black-bokser for dans og drama. Dramasal bygges om til kombirom for elektrofag.
Forlengelse av plattform mm. i Skonseng
Vurderes i utviklingsplan for banen.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Mo i Rana
Infrastruktur for ca 60 boenheter.
Om- alternativt nybygg av lokal til ambulansestasjon i Rana kommune
Formålet med denne anskaffelsen er å etablere en leieavtale som medfører at oppdragsgiver kan etablere sin ambulansevirksomhet i dette området i egnede lokaler. (Oppdragsgiver forutsetter å inngå en leieavtale med varighet på 10-20 år). Oppdragsgiver finner det ikke hensiktsmessig å forestå bygging av lokaler i egen regi, og ønsker derfor å inngå en langsiktig kontrakt på leie av egnede lokaler. Oppdragsgiver ser for seg at dette kan løses på to måter: Enten ved at noen tilbyr seg å tilpasse/ombygge et allerede eksisterende lokale, eller ved at noen tilbyr seg å sette opp et nybygg.
Utvidelse av koplingstasjon på Mo Industripark i
En ny 132/22 kV transformatorstasjon med to110 MVA transformatorer, to 132 kV bryterfelt og ni x 2 stk. 22 kV bryterfelt. En 80-100 meter lang 132 kV jordkabel fra Svabo transformatorstasjon til Svabo koblingsstasjon.
Oppgradering av elektroinnstallasjoner i tunneler i Rana
Ramme på 10 mill inkl. mva totalt for alle tunnelene i 2018. Gjelder for Saltdal, Rødøy og Rana kommune.
Etablering av nytt serverrom i Rådhuset i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021. Det bør etableres et serverrom 2 for å sikre drift av kommunens IKT-systemer.
Riving av grunnskole i Mo i Rana
Fellesutlysning for Ytteren barneskole, Gruben ungdomsskole og Selfors ungdomsskole.
Riving av ungdomsskole i Mo i Rana
Fellesutlysning for Ytteren barneskole, Gruben ungdomsskole og Selfors ungdomsskole.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: