Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rana

Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Planområdet er på Ca. 84 daa.
Nybygg av kombinert bolig- og forretningsbygg i Mo i Rana
Godkjent detaljregulering. 1.200-1.500 kvm.
Nybygg av barneskole i Mo i Rana
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av hoppbakke og opplevelsesenter i
4-5 helårs hoppbakker med heis.
Nybygg av kontorbygg m.fl. i Mo i Rana,
Reguleringen åpner for hotell, kontor, og næring. Man ønsker også regulere for boligformål.
Ny VA-ledning i Mo i Rana
Boring gjennom Ågaflåget og Ågahompen.
Rehabilitering og ombygg til ungdomsskole i Mo i Rana
Ombygg av videregående skole til ungdomsskole.
Brøyte-og strøtjenester for veier i Rana
Delkontrakt 1 Bordvedaven, Bergeng, Ravnådalen, Svartisdalen. Delkontrakt 2 Skonseng/Gml Nesnavei/Alternes/Snefjellå. Delkontrakt 3 G/S-veier og fortau Gruben - Hauknes. Delkontrakt 4 Gruben syd.
Om- alternativt nybygg av lokal til ambulansestasjon i Rana kommune
Formålet med denne anskaffelsen er å etablere en leieavtale som medfører at oppdragsgiver kan etablere sin ambulansevirksomhet i dette området i egnede lokaler. (Oppdragsgiver forutsetter å inngå en leieavtale med varighet på 10-20 år). Oppdragsgiver finner det ikke hensiktsmessig å forestå bygging av lokaler i egen regi, og ønsker derfor å inngå en langsiktig kontrakt på leie av egnede lokaler. Oppdragsgiver ser for seg at dette kan løses på to måter: Enten ved at noen tilbyr seg å tilpasse/ombygge et allerede eksisterende lokale, eller ved at noen tilbyr seg å sette opp et nybygg.
Isnett, fangvoll og fanggrøft på Fv 353 Storbekken-Aven i Rana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor middels. 600m.
Nybygg av brakkerigg ved ungdomsskole i Mo i Rana
Brakkerigg som skal inneholde 6 stk. klasserom med fasiliteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: