Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rana

Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 1
Området bygges over flere byggetrinn.
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Nybygg av hytter i Kvalnes
Totalt 18 tomter.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Mo i Rana
Infrastruktur for ca 60 boenheter.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9A - Rør-prosess, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus vannklokka.
Nye vannledninger og sjøledninger mm på Langneset, Mo i Rana
E9B - Elektro-automasjon, trykkøkningspumpestasjon og nytt fordelingshus.
Etablering og utvidelse av park i Mo i Rana
Totalkostnad for Nordlandsparken: 14 mnok.
Riving av ungdomsskole i Mo i Rana
Fellesutlysning for Ytteren barneskole, Gruben ungdomsskole og Selfors ungdomsskole.
Utvidelse av kirkegård i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av busslomme ved E6 i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021. Større busslomme (”kiss and ride”) planlegges ved E6 med stopp også for privatbiler. Dette av hensyn til skolelever i byen og ansatte i Industriparken og Gulbygget.
Rehabilitering av underetasje i kirke i Rana
Vestvikgata 2-4. Gnr/bnr: 22/202 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: