Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Røst

Utdyping av fiskerihavn, Røst
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Etablering av flytekaianlegg i Kårøysundet Røst kommune
Det skal legges ut 3 stk betongflytekaier 20x4 meter + 1 stk bølgedemper 20x4 meter, sammenhengende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: