Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rødøy

Opparbeidelse av infrastruktur for nytt boligområde i Jektvik
Kommunen opparbeider infrastruktur for 14 selvbyggertomter.
Oppgradering av elektroinnstallasjoner i tunneler i Rødøy
Ramme på 10 mill inkl. mva totalt for alle tunnelene i 2018. Gjelder for Saltdal, Rødøy og Rana kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: