Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesna

Til- og ombygging av omsorgsbolig i Nesna
Utvidelse av Nesna Havnetun. Deler av eksist. bygg skal bygges om til nytt kjøkken og legevakt. I det nye tilbygget kommet nytt sykehjem. Ute er det planlagt sansehage, ny garasje, nye parkeringsplasser og adkomstvei tilpasses.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: