Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nesna

Til- og ombygging av omsorgsbolig i Nesna
Utvidelse av Nesna Havnetun. Deler av eksist. bygg skal bygges om til nytt kjøkken og legevakt. I det nye tilbygget kommet nytt sykehjem. Ute er det planlagt sansehage, ny garasje, nye parkeringsplasser og adkomstvei tilpasses.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Nesna kommune
Deler av Fjellvegen, deler av Sjåberget, deler av Sellotvegen og deler av Huglavegen

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: