Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nytt signalsystem på Ofotbanen, Narvik-bjørnfjell
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Ballangen, Tjeldsund, Narvik 11826 ton, 58 000m2.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.
Sanering av vann- og avløpledninger i Narvik
Totalt skal ca. 800 meter vann- og avløpsledninger saneres. Det skal vurderes om og i hvor stor grad det skal etableres separatsystem, samtidig skal det velges en løsning for å redusere vanntrykket til abonnentene i nedre del av Fjellveien.
Ombygging av næringbygg i Narvik
Full ombygging av arealer på 1. etasje (se egen beskrivelse og markering med blå sky på tegning). Avgrensing av arealer på 2. etasje i henhold til tegning. Ombygging av ventilasjon.
Ombygging av skinner langs Ofotbanen, Nordland
Skinnebytte på Ofotbanen i vedlikehold sesongen 2019 og 2020 m/opsjoner på 1+1 år, totalt 4 år.
Sanering av vann-, avløp- og tillhørende kummer i Narvik
Det skal saneres ca. 315 m vann- og avløpsledninger samtidig som det etableres separatsystem. Arbeidene omfatter hovedsakelig: Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 315 m. Levering og montering av 3 nye vannkummer. Levering og montering av 5 nye spillvannskummer. Levering og montering av 5 nye overvannskummer. Levering og montering av 3 nye sandfangkummer. Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer. Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger. Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning. Trafikkavvikling og midlertidig vann.
Rehabilitering av bru i Håkvikdalen, Narvik
Rehabilitering av Nervannet bru. Ny betongoverbygning og rehabilitering av landkar.
Rehabilitering av taklekkasje og opparbeidelse av park i Narvik
Kikindas plass er anlagt på taket av Torvhallen og taket på Torvhallen lekker. Arbeidet som må gjøres er å fjerne alle masser og installasjoner på Kikindas plass, for å isolere og tekke taket på nytt. Når denne jobben er utført må selve parken på Kikindas plass bygges opp på nytt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en del av Torvhallens bak-kant strekker seg under fortau og veg i Dronningens gate.
Utskifting av vinduer på videregående skole i Narvik
Det planlegges vindusutskiftninger nordøstlig side på den delen av bygget som omtales bygg B. Denne delen er på 5 etasjer. Konkurransen har opsjon på vindusutskiftning på sørvestlig side av bygg B.
Oppgradering av fasade på lokverksted i Narvik
Rengjøring av teglsteinfasade totalt ca. 1800m2, samt litt puss ca. 10m2, rengjøring og malearbeid ca. 160m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: