Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Narvik

Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av forretningsbygg i Narvik
Totalentreprisekontrak ca. 135 millioner kroner eks. mva. Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2. Obs Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.
Ny utforming av Teknisk Kvartal i Narvik sentrum
Sentrumsgården, Brannstasjon, Teknisk rådhus og OT-Gården er stilt til disposisjon.
Nybygg av kraftverk i Narvik
Produksjon 28 GWh.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Utvikling av Narvikfjellet
Campingplass, parkeringsareal og heiser/gondol.
Nybygg av koblingsstasjon i Narvik
Skanska er byggteknisk totalentreprenør og ABB er totalentreprenør for tekniske installasjoner. Bygges parallellt med Sildvik Koblingstassjon.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 2,9 dekar. Ca. 20 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og firemannsbolig i Narvik
Ca. 4,6 dekar. Boligblokk med inntil seks leiligheter og firemannsbolig. Blokken vil etableres i maks 3 etasjer med flatt tak, og firemannsbolig i to etasjer med flatt tak.
Rørinspeksjon av avløpsledninger i Narvik, del 3
Totalt skal ca 33000 meter eldre avløpsledninger inspekteres, delt inn i tre deler. Inspeksjon av del 2 og 3 skal skje i løpet av 2017-2018.
Etablering av midlertidig modulbygg i Narvik
Bygget består av 6 klasserom, kontorarbeidsplass for 40 ansatte, personalrom samt tilhørende garderober, toaletter og møterom. Modulbygg for elever fra Famnes og Parken ungdomsskole.
Rehabilitering av friidrettsbane i Narvik
Banen grenser til to fotballbaner, en som er innenfor løpebanen og en på hovedstadion. Det eksisterende tartandekket skal fjernes og reetableres.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Sanering av VA-ledning i Narvik
Arbeidene omfatter hovedsakelig: - Graving av grøft inkl. levering og montering av vannledninger, ca 110 m i terreng og 620 m i vei - Levering og montering av nye vannkummer, 8 stk - Levering og montering av spillvannskum, 1 stk - Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer - Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning - Trafikkavvikling og midlertidig vann

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: