Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nybygg av sykehus på Furumoen i Narvik
Sykehusbygg HF inngår i prosjektorganisasjonen med kompetanse- og kapasitets-støtte til prosjekteier. Energiklasse A og passivhus-standard.
Riving og nybygg av videregående skole på Frydenlund i Narvik
2 alternative kommuner vurderes: Narvik og Vefsn. Utarbeidelse av alternativanalyse for samlokalisering av de videregående skolene i Mosjøen og i Narvik er utført. For Mosjøen VGS er det 3 avdelinger og nye tomter som skal vurderes i 4 alternative samlokaliseringer. For Narvik er det 3 avdelninger og nye tomter vurderes i 5 alternative samlokaliseringer.
Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020. 600 elever.
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Ny kai i Narvik
150m lengde.
Utbedringsarbeider ved Narvik stasjon, Narvik havn-Vassiljaure, E02
Installasjon og vedlikehold av signal-, sikkerhets- og kontrollsystemer / utstyr. Nullstilling sikringsanlegg, EB54/NSI63, integrasjon med Siemens sikringsanlegg.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Ballangen, Tjeldsund, Narvik 11826 ton, 58 000m2.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.
Sanering av vann- og avløpledninger i Narvik
Totalt skal ca. 800 meter vann- og avløpsledninger saneres. Det skal vurderes om og i hvor stor grad det skal etableres separatsystem, samtidig skal det velges en løsning for å redusere vanntrykket til abonnentene i nedre del av Fjellveien.
Ombygging av skinner langs Ofotbanen, Nordland
Skinnebytte på Ofotbanen i vedlikehold sesongen 2019 og 2020 m/opsjoner på 1+1 år, totalt 4 år.
Ombygging av næringbygg i Narvik
Full ombygging av arealer på 1. etasje (se egen beskrivelse og markering med blå sky på tegning). Avgrensing av arealer på 2. etasje i henhold til tegning. Ombygging av ventilasjon.
Sanering av vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer i Narvik
Totalt skal ca 1600 m vann- og avløpsledninger saneres samtidig som det etableres separatsystem. I Bjørnsons vei, Falkbergets vei, Nordahl Griegs vei, Schøyens vei, Jonas Lies vei, Hamsuns vei, Strandveien og Taraldsvikbakken.
Rehabilitering av bru i Håkvikdalen, Narvik
Rehabilitering av Nervannet bru. Ny betongoverbygning og rehabilitering av landkar.
Rehabilitering av taklekkasje og opparbeidelse av park i Narvik
Kikindas plass er anlagt på taket av Torvhallen og taket på Torvhallen lekker. Arbeidet som må gjøres er å fjerne alle masser og installasjoner på Kikindas plass, for å isolere og tekke taket på nytt. Når denne jobben er utført må selve parken på Kikindas plass bygges opp på nytt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en del av Torvhallens bak-kant strekker seg under fortau og veg i Dronningens gate.
Nybygg av mobile enheter (vaskeri og garderobe) for brannvesenet i Narvik
Anskaffelse av mobil enhet for vaskeri og mobil enhet for garderobe for brannvesen.
Oppgradering av fasade på lokverksted i Narvik
Rengjøring av teglsteinfasade totalt ca. 1800m2, samt litt puss ca. 10m2, rengjøring og malearbeid ca. 160m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: