Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Narvik

Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av forretningsbygg i Narvik
Totalentreprisekontrak ca. 135 millioner kroner eks. mva. Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2. Obs Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Utvikling av Narvikfjellet
Campingplass, parkeringsareal og heiser/gondol.
Utvikling av kvartal i Narvik
Narvik ønsker å investere i den neste økonomien. Teknisk Kvartal skal i fremtiden bli et sted hvor de unge kan møtes, bo og starte opp nye bedrifter. Deltakere skal utvikle et nytt konsept for kvartalet, samt en plan for hvordan den tilstøtende parken kan bli et nytt offentlig rom i Narvik.
Nybygg av leiligheter og firemannsbolig i Narvik
Ca. 4,6 dekar. Boligblokk med inntil seks leiligheter og firemannsbolig. Blokken vil etableres i maks 3 etasjer med flatt tak, og firemannsbolig i to etasjer med flatt tak.
Rørinspeksjon av avløpsledninger i Narvik, del 3
Totalt skal ca 33000 meter eldre avløpsledninger inspekteres, delt inn i tre deler. Inspeksjon av del 2 og 3 skal skje i løpet av 2017-2018.
Utvendig vedlikehold av barneskole i Narvik
Dører og vinduer; Normont AS.
Sanering av VA-ledning i Narvik
Arbeidene omfatter hovedsakelig: - Graving av grøft inkl. levering og montering av vannledninger, ca 110 m i terreng og 620 m i vei - Levering og montering av nye vannkummer, 8 stk - Levering og montering av spillvannskum, 1 stk - Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer - Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning - Trafikkavvikling og midlertidig vann
Etablering av nøkkelfri eLås-løsning hos hjemmeboende brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester i Narvik
Oppdragsgiver har ca. 400 nøkler knyttet til hjemmeboende brukere og brukere med trygghetsalarm. Det anslås at opp mot 40 % av disse har behov for å montere løsningen på felles hoveddører. Løsningen vil bli utprøvd i én sone i Hjemmetjenesten, som pr. dato har ca. 127 brukere hvor oppdragsgiver administrerer nøkler. Oppdragsgiver skal ha opsjon på levering av samme løsning til ytterligere soner og/eller brukere dersom innføringen anses som vellykket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: