Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Narvik

Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Utvikling av Narvikfjellet
Campingplass, parkeringsareal og heiser/gondol.
Sanering av vann-, avløp- og tillhørende kummer i Narvik
Totalt skal ca 1600 m vann- og avløpsledninger saneres samtidig som det etableres separatsystem. I Bjørnsons vei, Falkbergets vei, Nordahl Griegs vei, Schøyens vei, Jonas Lies vei, Hamsuns vei, Strandveien og Taraldsvikbakken.
Sanering av vann- og avløpledninger i Narvik
Totalt skal ca. 800 meter vann- og avløpsledninger saneres. Det skal vurderes om og i hvor stor grad det skal etableres separatsystem, samtidig skal det velges en løsning for å redusere vanntrykket til abonnentene i nedre del av Fjellveien.
Tilbygg av personalbygg ved Djupvik Miljøpark i Narvik
Tilbygg som skal omfatte kontor, møterom, teknisk rom, heis/løfteplattform, lager, personalrom/spiserom, toalett, HCWC, teknisk rom, garderober med ren og skitten sone for utepersonell mm.
Sanering av VA-ledning i Narvik
Arbeidene omfatter hovedsakelig: - Graving av grøft inkl. levering og montering av vannledninger, ca 110 m i terreng og 620 m i vei - Levering og montering av nye vannkummer, 8 stk - Levering og montering av spillvannskum, 1 stk - Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer - Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning - Trafikkavvikling og midlertidig vann
Sanering av vann-, avløp- og tillhørende kummer i Narvik
Det skal saneres ca. 315m vann- og avløpsledninger samtidig som det etableres separatsystem.
Etablering av nøkkelfri eLås-løsning hos hjemmeboende brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester i Narvik
Oppdragsgiver har ca. 400 nøkler knyttet til hjemmeboende brukere og brukere med trygghetsalarm. Det anslås at opp mot 40 % av disse har behov for å montere løsningen på felles hoveddører. Løsningen vil bli utprøvd i én sone i Hjemmetjenesten, som pr. dato har ca. 127 brukere hvor oppdragsgiver administrerer nøkler. Oppdragsgiver skal ha opsjon på levering av samme løsning til ytterligere soner og/eller brukere dersom innføringen anses som vellykket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: