Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Narvik

Nybygg av forretningsbygg i Narvik
Totalentreprisekontrak ca. 135 millioner kroner eks. mva. Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2. Obs Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 2,9 dekar. Ca. 20 leiligheter.
Utbedringsarbeider ved Narvik stasjon, Narvik havn-Vassiljaure, E02
Installasjon og vedlikehold av signal-, sikkerhets- og kontrollsystemer / utstyr. Nullstilling sikringsanlegg, EB54/NSI63, integrasjon med Siemens sikringsanlegg.
Nybygg av leiligheter og firemannsbolig i Narvik
Ca. 4,6 dekar. Boligblokk med inntil seks leiligheter og firemannsbolig. Blokken vil etableres i maks 3 etasjer med flatt tak, og firemannsbolig i to etasjer med flatt tak.
Sanering av vann-, avløp- og tillhørende kummer i Narvik
Totalt skal ca 1600 m vann- og avløpsledninger saneres samtidig som det etableres separatsystem. I Bjørnsons vei, Falkbergets vei, Nordahl Griegs vei, Schøyens vei, Jonas Lies vei, Hamsuns vei, Strandveien og Taraldsvikbakken.
Tilbygg av personalbygg ved Djupvik Miljøpark i Narvik
Tilbygg som skal omfatte kontor, møterom, teknisk rom, heis/løfteplattform, lager, personalrom/spiserom, toalett, HCWC, teknisk rom, garderober med ren og skitten sone for utepersonell mm.
Utskifting/sanering av hovedledninger for vann- og avløp i Narvik
Traséen starter ved Jørg Berges vei, går gjennom E6 og jernbanen før den fortsetter opp Nedre jernbanegate, Tore Hunds gate og Hundalsgata til Tøttaveien. Arbeidene omfatter hovedsakelig: - Graving av grøft inkl. levering og montering av vann- /avløp-/ overvannsledninger, ca 50 m i terreng og 460 m i vei - Levering og montering av nye vannkummer, 6 stk - Levering og montering av overvann- og spillvannskummer, 17 stk - Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer - Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning - Trafikkavvikling og midlertidig vann
Etablering av nøkkelfri eLås-løsning hos hjemmeboende brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester i Narvik
Oppdragsgiver har ca. 400 nøkler knyttet til hjemmeboende brukere og brukere med trygghetsalarm. Det anslås at opp mot 40 % av disse har behov for å montere løsningen på felles hoveddører. Løsningen vil bli utprøvd i én sone i Hjemmetjenesten, som pr. dato har ca. 127 brukere hvor oppdragsgiver administrerer nøkler. Oppdragsgiver skal ha opsjon på levering av samme løsning til ytterligere soner og/eller brukere dersom innføringen anses som vellykket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: