Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Narvik

Nybygg av hytter ved Narvikfjellet
Planlegges 650 hyttetomter. Bygges ut under mange år.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av forretningsbygg i Narvik
Totalentreprisekontrak ca. 135 millioner kroner eks. mva. Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2. Extra Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.
Nybygg av kraftverk i Narvik
Produksjon 28 GWh.
Utvikling av Narvikfjellet
Campingplass, parkeringsareal og heiser/gondol.
Nybygg av koblingsstasjon i Narvik
Skanska er byggteknisk totalentreprenør og ABB er totalentreprenør for tekniske installasjoner. Bygges parallellt med Sildvik Koblingstassjon.
Nybygg av koblingsstasjon i Narvik
Skanska er byggteknisk totalentreprenør og ABB er totalentreprenør for tekniske installasjoner. Bygges parallellt med Skjomen Koblingsstasjon.
Utbedringsarbeider ved Narvik stasjon, Narvik havn-Vassiljaure
Installasjon og vedlikehold av signal-, sikkerhets- og kontrollsystemer / utstyr. Nullstilling sikringsanlegg, EB54/NSI63, integrasjon med Siemens sikringsanlegg.
Rørinspeksjon av avløpsledninger i Narvik, del 3
Totalt skal ca 33000 meter eldre avløpsledninger inspekteres, delt inn i tre deler. Inspeksjon av del 2 og 3 skal skje i løpet av 2017-2018.
Etablering av midlertidig modulbygg i Narvik
Bygget består av 6 klasserom, kontorarbeidsplass for 40 ansatte, personalrom samt tilhørende garderober, toaletter og møterom. Modulbygg for elever fra Famnes og Parken ungdomsskole.
Masseflytting, planering og beplanting av parsell Ornes, Narvik - Stormyra, Øyjord
Masseflytting, planering, tilsåing og beplantning inklusive mindre konstruksjoner i forbindelse med utkikksplass og busslommer.
Rehabilitering av friidrettsbane i Narvik
Banen grenser til to fotballbaner, en som er innenfor løpebanen og en på hovedstadion. Det eksisterende tartandekket skal fjernes og reetableres.
Ombygg av lokaler i 2 etg på VGS i Narvik
Ombygging av eksisterende bygg ved Narvik videregående skole avdeling Oscarsborg.
Innvendig vedlikehold av omsorgsboliger i Bjerkvik
Oppussing av 18 institusjonsbad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: