Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020. 600 elever.
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Nybygg av hytter i Narvik
50 hyttetomter.
Nybygg av helsehus i Narvik
Helsehuset skal bygges vegg i vegg med nytt UNN Narvik.
Forlengelse av kryssingsspor mm. i Søsterbekk i Narvik
Ligger på prioriteringslisten på Ofotbanen (NTP 2014-2023).
Nybygg av forsamlingshus i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 63 dekar.
Utbedringsarbeider ved Narvik stasjon, Narvik havn-Vassiljaure, E02
Installasjon og vedlikehold av signal-, sikkerhets- og kontrollsystemer / utstyr. Nullstilling sikringsanlegg, EB54/NSI63, integrasjon med Siemens sikringsanlegg.
Nybygg av barnehage i Beisfjord, Narvik
3/4-avdelings barnehage.
Nybygg av leiligheter og firemannsbolig i Narvik
Ca. 4,6 dekar. Boligblokk med inntil seks leiligheter og firemannsbolig. Blokken vil etableres i maks 3 etasjer med flatt tak, og firemannsbolig i to etasjer med flatt tak.
Ombygging av skinner langs Ofotbanen, Nordland
Skinnebytte på Ofotbanen i vedlikehold sesongen 2019 og 2020 m/opsjoner på 1+1 år, totalt 4 år.
Sanering av vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer i Narvik
Totalt skal ca 1600 m vann- og avløpsledninger saneres samtidig som det etableres separatsystem. I Bjørnsons vei, Falkbergets vei, Nordahl Griegs vei, Schøyens vei, Jonas Lies vei, Hamsuns vei, Strandveien og Taraldsvikbakken.
Oppgradering av SD-anlegg for sykehjem i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode.
Rehabilitering av taklekkasje og opparbeidelse av park i Narvik
Kikindas plass er anlagt på taket av Torvhallen og taket på Torvhallen lekker. Arbeidet som må gjøres er å fjerne alle masser og installasjoner på Kikindas plass, for å isolere og tekke taket på nytt. Når denne jobben er utført må selve parken på Kikindas plass bygges opp på nytt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en del av Torvhallens bak-kant strekker seg under fortau og veg i Dronningens gate.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: