Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Narvik

Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av kontor i Narvik
5000-6000 m2. Gnr/bnr 38/1, 18, 19, 94/1 mfl
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Om-, ny- elller tilbygg av videregående skole i Narvik
2 alternative kommuner vurderes: Narvik og Vefsn. Utarbeidelse av alternativanalyse for samlokalisering av de videregående skolene i Mosjøen og i Narvik er utført. For Mosjøen VGS er det 3 avdelinger og nye tomter som skal vurderes i 4 alternative samlokaliseringer. For Narvik er det 3 avdelninger og nye tomter vurderes i 5 alternative samlokaliseringer.
Forlengelse av kryssingsspor mm. i Søsterbekk i Narvik
Ligger på prioriteringslisten på Ofotbanen (NTP 2014-2023).
Nybygg av gondolbane i Narvik
Gondolbane fra Narvik Sentrum opp till Narvikfjellet.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på 3,3 dekar.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 2,9 dekar. Ca. 20 leiligheter.
Nybygg av forsamlingshus i Narvik
Planområdet er totalt på ca. 63 dekar.
Nybygg av leiligheter og firemannsbolig i Narvik
Ca. 4,6 dekar. Boligblokk med inntil seks leiligheter og firemannsbolig. Blokken vil etableres i maks 3 etasjer med flatt tak, og firemannsbolig i to etasjer med flatt tak.
Sanering av vann- og avløpledninger i Narvik
Totalt skal ca. 800 meter vann- og avløpsledninger saneres. Det skal vurderes om og i hvor stor grad det skal etableres separatsystem, samtidig skal det velges en løsning for å redusere vanntrykket til abonnentene i nedre del av Fjellveien.
Tilbygg av personalbygg ved Djupvik Miljøpark i Narvik
Tilbygg som skal omfatte kontor, møterom, teknisk rom, heis/løfteplattform, lager, personalrom/spiserom, toalett, HCWC, teknisk rom, garderober med ren og skitten sone for utepersonell mm.
Sanering av vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer i Narvik
Totalt skal ca 1600 m vann- og avløpsledninger saneres samtidig som det etableres separatsystem. I Bjørnsons vei, Falkbergets vei, Nordahl Griegs vei, Schøyens vei, Jonas Lies vei, Hamsuns vei, Strandveien og Taraldsvikbakken.
Utskifting/sanering av hovedledninger for vann- og avløp i Narvik
Traséen starter ved Jørg Berges vei, går gjennom E6 og jernbanen før den fortsetter opp Nedre jernbanegate, Tore Hunds gate og Hundalsgata til Tøttaveien. Arbeidene omfatter hovedsakelig: - Graving av grøft inkl. levering og montering av vann- /avløp-/ overvannsledninger, ca 50 m i terreng og 460 m i vei - Levering og montering av nye vannkummer, 6 stk - Levering og montering av overvann- og spillvannskummer, 17 stk - Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer - Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning - Trafikkavvikling og midlertidig vann

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: