Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Moskenes

Ny E10 gjennom Lofoten, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes
Konseptvalgutredning for E10 gjennom Lofoten. Inkl ferjeforbindelse Bodø-Moskenes/Leknes. Mulig inkl andre transportsektorer, og spørsmålet om fremtidig flyplass på Gimsøy.
Oppgradering og utvidelse av oppstillingsplass ved Moskenes fergeleie i Moskenes kommune
Rivning (fresing av eksisterende asfalt). Ca. 6300 m2 Forsterkningslag ca. 5800 m3. Fiberduk ca. 9300 m2 Opptaking av eksisterende slamavskiller, kummer og rør. Nytt vann og avløpssystem med ny slamavskiller med ny pumpestasjon. Nytt overvannsystem Rivning av eksisterende portaler/skilt og montering av nye portaler/skilt Avretting, justering og komprimering av planum på jord. Ca 9300m2 Ny asfalt ca 7600 m2 i 3 lag. 8 cm Ag 16 i 2 lag. 6 cm Ab11 i 1 lag. Belysning fjerning av eksisterende belysning og etablering av nytt lysanlegg. Nye betong fortau. Nye søppeldunker og avfallscontainere. Nye Sittebenker i tre 6 stk. Flytting av eksisterende toalett Gjerde(autovern) Oppmerking støttepunkter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: