Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Meløy

Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nytt vannrenseanlegg i Glomfjord, Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av ledningsnettet på Ørnes i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av adkomst og ledningsanlegg til vannverk i Glomfjord
Prosjektet inkluderer i hovedsk følgende arbeider: › grunnarbeider for vei og VA-anlegg › grøfter for VA, ca 250 meter › avløpsledning Ø160 mm, 160 meter › 4 stk selvfallskummer, spillvann › vannledning Ø110 mm, 160 meter › vannledning Ø225 mm, 250 meter › 1 stk vannkum › overvannsledning Ø160 mm, ca 25 meter › overvannsledning Ø315 mm, 12 meter › 1 stk selvfallskum, overvann › 1 stk sluksandfang › veioverbygning (grusvei), 160 meter › riving av eksisterende garasje og uthus
Nytt miljøtorg på Halsa i Meløy kommune
Nytt kontor-/lagerbygg (ca. 170 m² BTA) med garderobe, spiserom og lager for miljøtorgets ansatte. Det skal også opparbeides nye utendørsarealer med oppstillingsplasser for containere, utendørs belysning mm på nyervervet tomt i ved Fylkesvei 17.
Vedlikeholdsarbeider på avløpssystemet på Ørnes i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: