Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Meløy

Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg, ombygging og rivning av skole i Meløy
Eldste del av skole skal rives og erstattes med nytt tilbygg.
Nybygg av minikraftverk i Ørnes, Meløy kommune
Prosjektet er utsatt. Uklart angående byggestart.
Nybygg av omsorgsboliger på Ørnes
Solavskjerming: Vental. Gulvstøp: RS Gulv. Trelastleverandør: Monter. Taksperrer: Støren treindustri. Lås og beslag: Nordland Lås & Sikkerhet AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: