Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg av boliger på Meløy
Godkjent detaljregulering. 50-60 boenheter.
Opprusting av vei på Glomfjord i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekningen fra bru på torget, og forbi svingen til kirken.
Nybygg av småhus for vanskeligstilte i Ørnesområdet
2. stk småhus for vanskeligstilte.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ny- og ombygg av vei ved havn på Reipå i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Veien legges i en ny trasé.
Vedlikeholdsarbeider på avløpssystemet på Ørnes i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: