Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Meløy

Rassikring/skredoverbygg og fangvoll på Fv 452 Storrona i Meløy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor høy. 375m.
Nybygg av minikraftverk i Ørnes, Meløy kommune
Prosjektet er utsatt. Uklart angående byggestart.
Nybygg av omsorgsboliger på Ørnes
Solavskjerming: Vental. Gulvstøp: RS Gulv. Trelastleverandør: Monter. Taksperrer: Støren treindustri. Lås og beslag: Nordland Lås & Sikkerhet AS. Tett bygg 17 desember 2017. Oppstart grunnarbeider august 2017.
Nytt vannrenseanlegg i Glomfjord, Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Fangvoll og fangdam på Fv 17 Holandsvika i Meløy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, løsmasse. flom. Skredfaktor middels. 899m.
Rassikring/varslingsanlegg ved Fv 17 Setvikdalen i Meløy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor høy.
Nytt miljøtorg på Halsa i Meløy kommune
Nytt kontor-/lagerbygg (ca. 170 m² BTA) med garderobe, spiserom og lager for miljøtorgets ansatte. Det skal også opparbeides nye utendørsarealer med oppstillingsplasser for containere, utendørs belysning mm på nyervervet tomt i ved Fylkesvei 17.
Forberedende arbeider for nytt miljøtorg på Halsa i Meløy kommune
1. Fjerning av av sandmasser på deler av tomta som ikke er masseutskiftet. 2. Planering, utlegging av fiberduk, fylling og komprimering av sprengstein i deler som masseutskiftes. 3. Avretting av topp fylling, utlegging og planering av bærelagsmasser. 4. Etablering av ny avkjørsel fra Fylkesvei 17 5. Fjerning av eksisterende avkjørsel fra Fylkesvei 17 6. Fjerning av eksisterende grunnmur og betongplate 7. Asfaltering. 8. Ny grøft langs tomtas begrensning, slik at vann ledes til eksistende stikkrenne gjennom Fylkesveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: