Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Meløy

Nybygg av boliger på Meløy
Godkjent detaljregulering. 50-60 boenheter.
Opprusting av vei på Glomfjord i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekningen fra bru på torget, og forbi svingen til kirken.
Nytt kontrollanlegg ved kraftstasjon i Meløy kommune
Ønskes levert og installert innen august 2020.
Nybygg av småhus for vanskeligstilte i Ørnesområdet
2. stk småhus for vanskeligstilte.
Riving og reetablering av støttemur samt rehabilitering av VA-anlegg m.m i Meløy
Prosjektet omfatter riving og reetablering av støttemur, fornye/rehabilitering av eksisterende VA-anlegg og reetablering av dagens fortau- og veitrase.
Ny- og ombygg av vei ved havn på Reipå i Meløy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Veien legges i en ny trasé.
Tilrettelegging av tursti i Meløy
Sårbarhetsanalyse, merking, helhetlig planlegging og prosjektledelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: