Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lurøy

Rassikring på fv 17 parsell 2 Liafjellet-Olvikvatnet, elektro
Skredsikringsprosjekt Nordland 2014-2023. Skredtype snø, stein. Prioriteringstall 4,66. Ca. 5,5 km.
Utvidelse og renovering av omsorgssenter i Lovund
TEK 17. Lås og beslag: Nordland Lås & Sikkerhet AS, Mats Leonhardsen.
Tilbygg av omsorgsbolig i Lurøy
Utvidelse av fellesarealer. Det bes også om en rekke opsjonspriser, bl.a. nytt storkjøkken og nytt sprinkleranlegg.
Ombygging og renovering av bygg B ved Lurøy omsorgsenter i Lurøy
Eksisterende planløsning endres til ny planløsning som omfatter 2 omsorgsleiligheter, og en avlastningsleilighet. Eksisterende forrom og bårerom skal beholdes iht. gjeldende planløsning, med mindre justeringer. Ombygging vil berøre eksisterende yttervegger og innvendige vegger.
Etablering av kvalifikasjonsordning for elkraftteknisk montasje i Lurøy
Rammeavtalen vil blant annet gjelde for montasje av følgende: 132 kV GIS-anlegg, 132 kV AIS-anlegg, 66 kV GIS-anlegg, 66 kV AIS-anlegg, 22 kV bryteranlegg, 11 kV bryteranlegg, Kontrollanlegg, Vern, Nødvendig elektroinstallasjon i trafostasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: