Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lurøy

Ny ferjekai på Fv. 439 Tonnes i Lurøy
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Rassikring på fv 17 parsell 2 Liafjellet-Olvikvatnet, elektro
Skredsikringsprosjekt Nordland 2014-2023. Skredtype snø, stein. Prioriteringstall 4,66. Ca. 5,5 km.
Utvidelse og renovering av omsorgssenter i Lovund
TEK 17. Lås og beslag: Nordland Lås & Sikkerhet AS, Mats Leonhardsen.
Tilbygg av omsorgsbolig i Lurøy
Utvidelse av fellesarealer. Det bes også om en rekke opsjonspriser, bl.a. nytt storkjøkken og nytt sprinkleranlegg.
Om- alternativt nybygg av lokal til ambulansestasjon i Lurøy kommune
Formålet med denne anskaffelsen er å etablere en leieavtale som medfører at oppdragsgiver kan etablere sin ambulansevirksomhet i dette området i egnede lokaler. (Oppdragsgiver forutsetter å inngå en leieavtale med varighet på 10-20 år). Oppdragsgiver finner det ikke hensiktsmessig å forestå bygging av lokaler i egen regi, og ønsker derfor å inngå en langsiktig kontrakt på leie av egnede lokaler. Oppdragsgiver ser for seg at dette kan løses på to måter: Enten ved at noen tilbyr seg å tilpasse/ombygge et allerede eksisterende lokale, eller ved at noen tilbyr seg å sette opp et nybygg.
Ombygging og renovering av bygg B ved Lurøy omsorgsenter i Lurøy
Eksisterende planløsning endres til ny planløsning som omfatter 2 omsorgsleiligheter, og en avlastningsleilighet. Eksisterende forrom og bårerom skal beholdes iht. gjeldende planløsning, med mindre justeringer. Ombygging vil berøre eksisterende yttervegger og innvendige vegger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: