Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lurøy

Rassikring på fv 17 parsell 2 Liafjellet-Olvikvatnet, elektro
Skredsikringsprosjekt Nordland 2014-2023. Skredtype snø, stein. Prioriteringstall 4,66. Ca. 5,5 km.
Tilbygg av omsorgsbolig i Konsvikosen
4 boenheter med fellesareal tilrettelagt for demente, sprinkling av hele omsorgs-senteret.
Tilbygg av omsorgsbolig i Sleneset
Tilbygg av ny avdeling tilrettelagt for demente (4 boenheter), sprinkling av hele omsorgssenteret.
Tilbygg av omsorgsbolig i Lurøy
Utvidelse av fellesarealer. Det bes også om en rekke opsjonspriser, bl.a. nytt storkjøkken og nytt sprinkleranlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: