Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lurøy

Utvidelse av boligområde ved Lurøy
Flere private grunneier på området.
Om- alternativt nybygg av lokal til ambulansestasjon i Lurøy kommune
Formålet med denne anskaffelsen er å etablere en leieavtale som medfører at oppdragsgiver kan etablere sin ambulansevirksomhet i dette området i egnede lokaler. (Oppdragsgiver forutsetter å inngå en leieavtale med varighet på 10-20 år). Oppdragsgiver finner det ikke hensiktsmessig å forestå bygging av lokaler i egen regi, og ønsker derfor å inngå en langsiktig kontrakt på leie av egnede lokaler. Oppdragsgiver ser for seg at dette kan løses på to måter: Enten ved at noen tilbyr seg å tilpasse/ombygge et allerede eksisterende lokale, eller ved at noen tilbyr seg å sette opp et nybygg.
Ombygg av skole til leiligheter i Lurøy
Utskifting av vinduer og fasade renovering er utført.
Nytt ventilasjonsanlegg på omsorgssenter i Lurøy, etappe 3
Fjerning/riving av gammelt aggregat med tilhørende rør i aggregatrom samt levering og montering av nytt aggregat.
Tilbygg av omsorgsbolig i Bratland
Utvidelse av fellesarealer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: