Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lurøy

Nytt ventilasjonsanlegg på omsorgssenter i Lurøy, etappe 3
Fjerning/riving av gammelt aggregat med tilhørende rør i aggregatrom samt levering og montering av nytt aggregat.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: