Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lurøy

Utvidelse av boligområde ved Lurøy
Flere private grunneier på området.
Rassikring på fv 17 parsell 2 Liafjellet-Olvikvatnet, elektro
Skredsikringsprosjekt Nordland 2014-2023. Skredtype snø, stein. Prioriteringstall 4,66. Ca. 5,5 km.
Nytt ventilasjonsanlegg på omsorgssenter i Lurøy, etappe 3
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: