Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lødingen

Etablering av nye forsyningsledninger for råvann i Lødingen
Det skal etablerers nye forsyningsledning for råvann i Lødingen vannverk. Den nye traseen er fra kum 1046 (VK3) til dagens demning i Hamndalen (VK1). Denne delen av traseen er anslagsvis 1000 m lang. Det skal legges ny vannledning fra VK1 til Hyttevatnet.Vannet som det skal etableres nytt inntak i, ligger på kote 292 m.o.h. Traseen vil være ca. 850 m for borring i fjell.
Rehabilitering av garderobeanlegg i idrettshall i Lødingen
Det er 5 elev garderober, 5 lærer garderober med dusj og 3 elev dusjer i 1. etasje som skal renoveres med nye varmekabler i gulv i elevdusj, lærer garderobe og HCWC. Det er 2 elev garderober, 2 elev dusjer, 1 lærer garderobe som skal renoveres med nye varmekabler i gulv i elevdusj og lærer garderobe i 2. etasje.
Etablering av ny terskel til dam i Lødingen
Kapping av eksisterende terskel og etablering av ny dam/terskel ca 24m lang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: