Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lødingen

Rehabilitering av garderobeanlegg i idrettshall i Lødingen
Det er 5 elev garderober, 5 lærer garderober med dusj og 3 elev dusjer i 1. etasje som skal renoveres med nye varmekabler i gulv i elevdusj, lærer garderobe og HCWC. Det er 2 elev garderober, 2 elev dusjer, 1 lærer garderobe som skal renoveres med nye varmekabler i gulv i elevdusj og lærer garderobe i 2. etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: