Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hemnes

Etablering av infrastruktur for boligfelt i Finneidfjord
Infrastruktur for ca. 40 boenheter.
Tilbygg med ny inngang og ombygg og renovering av SFO og barnehagei Bjerka
Tilrettelegging av arealer for multihandicapped elev i SFO-del og etablering av ny inngang og forbindelsegang til skoledel.
Rehabilitering av tak på båtmuseum på Hemnesberget
Museet skal bygges om for å gjøre ett opplevelsesenter.
Renovering/forsterking av vei i Hemnes kommune
Deler av Hjerpbakkveien fra bru leirelva skal renoveres/forsterkes med nytt fundament og slitedekke. Lengde 200 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: