Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hemnes

Nybygg av kraftverk i Hemnes
Konsesjon er gitt. 15 GWh/år.
Nybygg av vannkraftverk i Hemnes kommune
Konsesjon er gitt. 5,84 GWh.
Ombygging av barnehage i Korgen
Byggetips. Fra økonomiplan 2015-2018, ikke prioritert tiltak. Antatt byggestart.
Tilbygg av garderobe ved barnehage i Finneidfjord
Byggetips. Fra økonomiplan 2015-2018, ikke prioritert tiltak. Avd Sjøstjerne.
Renovering av va-ledninger i skolegård i Hemnes
Byggetips. Fra økonomiplan 2015-2018, ikke prioriert tiltak.
Ombygging av brannstasjon i Hemnesberget
Byggetips. Fra økonomiplan 2015-2018, ikke prioritert tiltak. Drenasje og refugering av betongelementer.
Ombygging av naturfagsal i skole i Korgen
Byggetips. Fra økonomiplan 2015-2018, ikke prioritert tiltak. Antatt byggestart. Naturfagsalen er nedslitt og udatert og er moden for renovering/oppgradering.
Nybygg av gjerde i Korgen
Byggetips. Fra økonomiplan 2015-2018, ikke prioritert tiltak.
Nybygg av gjerde/port ved barnehage i Korgen
Byggetips. Fra økonomiplan 2015-2018, ikke prioritert tiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: