Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hemnes

Nybygg av vannkraftverk i Hemnes
600 m 22 kV jordkabel. Ca 5-6 m høy betongdam, ca 15-20 m lang. 11,1 GWh.
Forsterking av veier i Hemnes kommune
I tillegg skiftes ut stikkledning og gatelys. Dette gjelder 400 meter av Troneshatten og 200 meter av Tronesmoen
Renovering/forsterking av vei i Hemnes kommune
Deler av Hjerpbakkveien fra bru leirelva skal renoveres/forsterkes med nytt fundament og slitedekke. Lengde 200 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: