Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hamarøy

Ny tunnel på E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1001m.
Om- og tilbygg av klatrehall i Hamarøy
Ut- og opp bygging til 14 meter.
Vinterdrift; snørydding og brøyting i Hamarøy kommune
Felles utlysning for 9 delkontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: