Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hadsel

Nybygg og rehabilitering av ungdomsskole i Hadsel
Prosjektet består av ny bygg på litt over 4 000 kvm, rehabilitering av eksisterende bygninger på ca 3 600 kvm og utomhusanlegg.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av leiligheter på Stokmarknes, trinn 2 mfl.
Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger. Total utbygging er 50 boenheter.
Ny infrastruktur for eneboliger på toppen av Børøya i Hadsel
Infrastruktur for 22 stk eneboligtomter samt en tomt for rekkehus (5 enheter).
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Etablering av fortau i Melbu
Fra Skoleveien til eksisterende fortau ved Gulstadveien.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Hadsel
Byggetips. Uklart når anbud mot entreprenør utlyses.
Tilbygg av SFO på Stokmarknes i Hadsel
Tilbygg av SFO på barneskole. Tilbygg på sørsiden av eksisterende bygg, med ca. 90 kvm for hovedetasjen og kjellerrom til lager og teknisk rom på ca. 70 kvm.
Etablering av helikopterlandingsplass ved sykehuset på Stokmarknes
Rådgivende ingeniør: Cowi AS. Helikopterlandingsplassen skal etableres på bakkenivå vest for eksisterende akuttmottak. Arbeidene omfatter også skjerming av akuttmottak samt arbeider i eksisterende bygg knyttet til el- og varmeforsyning.
Renovering av trappehus på Hadsel rådhus i Stokmarknes
Oppdraget går ut på utskifting av drensrør. Og deretter behandle innvendige vegger. Hele trappehuset skal utbedres.
Trafikksikkerhetstiltak i Fjellveien i Melbu
Utbygging av fortau langs Fjellveien er et av flere prosjekter Hadsel kommune bygger for tryggere skolevei. Fortauet skal bygges mellom kryss Fjellveien/Idrettsveien og Fjellveien/Skolegata/Skogveien, i lengde av ca. 140m. Det skal samtidig etableres en avkjørsel til parkeringsområdet ved skolen. Gammel veibelysning skal rives og nye lys (4stk) og ledninger etableres. Entreprisen omfatter fortau, VA og EL.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: