Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Passivhus. 210 elever.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 1
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av helsehus Hadsel
Modulbygg alternativt tradisjonell plassbygging.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Hadsel, Vestvågøy, Vågan, Andøy. 26 058 ton, 155 000m2.
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Ny sansehage ved sykehjem på Stokmarknes i Hadsel
Etablering av sprinkleranlegg på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: