Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hadsel

Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av leiligheter på Stokmarknes, trinn 2 mfl.
Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger. Total utbygging er 50 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger på Stokmarknes
Areal per boenhet: 28 m2. 20 st enheter, heldøgnsbemanning.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Etablering av fortau og kryssløsning i Stokmarknes
Fra Richard Withs gate til V.D. Hals gate og kryssløsning Lensmansveien.
Ny infrastruktur for eneboliger på toppen av Børøya i Hadsel
Infrastruktur for 22 stk eneboligtomter samt en tomt for rekkehus (5 enheter).
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate
Etablering av fortau i Melbu
Fra Skoleveien til eksisterende fortau ved Gulstadveien.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Hadsel
Byggetips. Uklart når anbud mot entreprenør utlyses.
Tilbygg av SFO på Stokmarknes i Hadsel
Tilbygg av SFO på barneskole. Tilbygg på sørsiden av eksisterende bygg, med ca. 90 kvm for hovedetasjen og kjellerrom til lager og teknisk rom på ca. 70 kvm.
Bygging av carport ved Hadsel Rådhus
Ladestasjoner 6 st og motorvarmer til alle 12 plasser.
Renovering av trappehus på Hadsel rådhus i Stokmarknes
Oppdraget går ut på utskifting av drensrør. Og deretter behandle innvendige vegger. Hele trappehuset skal utbedres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: