Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Prosjektet består av ny bygg på litt over 4000 kvm, rehabilitering av eksisterende bygninger på ca 3600 kvm og utomhusanlegg.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av bolig- og næringsbygg på Stokmarknes
3-5 etasjer. Gnr/bnr 65/56, 65/1068, 65/281
Nybygg av helsehus Hadsel
Modulbygg alternativt tradisjonell plassbygging.
Oppgradering av sykehjem på Stokmarknes i Hadsel
Sansehage. Etablering av sprinkleranlegg på separat prosjekt.
Nybygg av vannledning med tilhørende kummer mellom Ongstad og Hokland i Hadsel kommune
Ny ledning legges i hovedsak utenfor eksisterende vegarealer og vil krysse over private bolig- og landbrukseiendommer.
Ny infrastruktur for eneboliger på toppen av Børøya i Hadsel
Infrastruktur for 22 stk eneboligtomter samt en tomt for rekkehus (5 enheter).
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Utskifting av va-ledning og oppbygging av veg i Melbu
Utskifting av ca 250 m VA-ledninger og oppbygging av vegen på samme strekning. Fortautbygging.
Oppsetting av leskur i Stokmarknes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Ikke prioritert. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: