Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hadsel

Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Nybygg av omsorgsboliger på Stokmarknes
Areal per boenhet: 28 m2. 20 st enheter, heldøgnsbemanning.
Nybygg av leiligheter på Stokmarknes, trinn 1
Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger. Total utbygging er 50 boenheter.
Nyb av pumpeledning fra utslipp i sone 7c til Børøya renseanl
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.
Utskifting av va-ledninger mm i Stokmarknes
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Utskifting av ca 100 m VA-ledningar, legging av overvannsledning og oppbygging av gata på samme strekning med nye gatelys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: