Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Passivhus. 210 elever.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av helsehus Hadsel
Modulbygg alternativt tradisjonell plassbygging.
Ny infrastruktur for eneboliger på toppen av Børøya i Hadsel
Infrastruktur for 22 stk eneboligtomter samt en tomt for rekkehus (5 enheter).
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utskifting av va-ledning og oppbygging av veg i Melbu
Utskifting av ca 250 m VA-ledninger og oppbygging av vegen på samme strekning. Fortautbygging.
Oppsetting av leskur i Stokmarknes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Ikke prioritert. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: