Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av bolig- og næringsbygg på Stokmarknes
3-5 etasjer. Gnr/bnr 65/56, 65/1068, 65/281
Oppgradering av sykehjem på Stokmarknes i Hadsel
Sansehage. Etablering av sprinkleranlegg på separat prosjekt.
Ny infrastruktur for eneboliger på toppen av Børøya i Hadsel
Infrastruktur for 22 stk eneboligtomter samt en tomt for rekkehus (5 enheter).
Nybygg av vannledning med tilhørende kummer mellom Ongstad og Hokland i Hadsel kommune
Ny ledning legges i hovedsak utenfor eksisterende vegarealer og vil krysse over private bolig- og landbrukseiendommer.
Etablering av fortau i Melbu
Fra Skoleveien til eksisterende fortau ved Gulstadveien.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Hadsel
Byggetips. Uklart når anbud mot entreprenør utlyses.
Etablering av helikopterlandingsplass ved sykehuset på Stokmarknes
Rådgivende ingeniør: Cowi AS. Helikopterlandingsplassen skal etableres på bakkenivå vest for eksisterende akuttmottak. Arbeidene omfatter også skjerming av akuttmottak samt arbeider i eksisterende bygg knyttet til el- og varmeforsyning.
Utskifting av va-ledning og oppbygging av veg i Melbu
Utskifting av ca 250 m VA-ledninger og oppbygging av vegen på samme strekning. Fortautbygging.
Trafikksikkerhetstiltak i Fjellveien i Melbu
Utbygging av fortau langs Fjellveien er et av flere prosjekter Hadsel kommune bygger for tryggere skolevei. Fortauet skal bygges mellom kryss Fjellveien/Idrettsveien og Fjellveien/Skolegata/Skogveien, i lengde av ca. 140m. Det skal samtidig etableres en avkjørsel til parkeringsområdet ved skolen. Gammel veibelysning skal rives og nye lys (4stk) og ledninger etableres. Entreprisen omfatter fortau, VA og EL.
Oppsetting av leskur i Stokmarknes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Ikke prioritert. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: