Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hadsel

Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Passivhus. 210 elever.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av helsehus Hadsel
Modulbygg alternativt tradisjonell plassbygging.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Hadsel, Vestvågøy, Vågan, Andøy. 26 058 ton, 155 000m2.
Ny strandpromenad mellom Nordneskaia og Børøybrua, Stokmarknes
Planen er at strandpromenaden skal gå langs havet fra Nordneskaia, forbi gamle Finnmarken, og langs Rødbrygga helt til Børøybrua. Den vil gå videre over Børøybrua til skulpturene.
Ombygg, innvendig- og utvendig vedlikehold av idrettshall i Hadsel
Hadselhallen trenger nytt tak, armeringskorrosjon i betongelemtentene må utbedres, ventilasjon rehabiliteres og vinduer skiftes.
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate.
Ny sansehage ved sykehjem på Stokmarknes i Hadsel
Etablering av sprinkleranlegg på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: