Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hadsel

Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 4,7 km. Fra kryss Fv.82 Gulstadveien til kryss Fv.82 Lekangveien. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 3,6 km. Fra kryss Fv.82 Hjelbergveien til kryss Fv.82 Lekangveien ved Hadsel kirke og frem till parkeringsplass ved Hadsel kirke. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Etablering av fortau og kryssløsning i Stokmarknes
Fra Richard Withs gate til V.D. Hals gate og kryssløsning Lensmansveien.
Ombygging av veikryss i Melbu
Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Etablering av fortau i Melbu
Fra Skoleveien til eksisterende fortau ved Gulstadveien.
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate
Tilbygg av SFO på Stokmarknes i Hadsel
Tilbygg av SFO på barneskole. Tilbygg på sørsiden av eksisterende bygg, med ca. 90 kvm for hovedetasjen og kjellerrom til lager og teknisk rom på ca. 70 kvm.
Nyb av pumpeledning fra utslipp i sone 7c til Børøya renseanl
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.
Bygging av carport ved Hadsel Rådhus
Ladestasjoner 6 st og motorvarmer til alle 12 plasser.
Utskifting av va-ledninger mm i Stokmarknes
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Utskifting av ca 100 m VA-ledningar, legging av overvannsledning og oppbygging av gata på samme strekning med nye gatelys.
Renovering av trappehus på Hadsel rådhus i Stokmarknes
Oppdraget går ut på utskifting av drensrør. Og deretter behandle innvendige vegger. Hele trappehuset skal utbedres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: