Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Grane

Utbedring/ombygging E6 fra Svenningelv til Lien i Grue kommune
Ca. 17 km. Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Dels utbedring og dels ombygging av eksisterende E6.
Nybygg av helsetun i Grane kommune
24 pasientrom og 8 bemannede boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: