Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Grane

Utbedring av E6 Nord-Trøndelag grense-Osen
Vegutviklingsprosjekt; prosjektering, bygging, drift og vedlikehold (15 år). 132 km. Helgeland Sør, Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet med unntak av strekningen E6 Brattåsen-Lien.
Utbedring/ombygging E6 fra Svenningelv til Lien i Grue kommune
Ca. 17 km. Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Dels utbedring og dels ombygging av eksisterende E6.
Utbedring/ombygging E6 Kapskarmo-Svenningelv bru, Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Svenningelv Bru. Eller Svenningelv bru, Valryggen bru og Trofors G/S-bru.
Utbedring av Valryggen bru i Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Trofors G/S-bru og/eller Svenningelv bru og Kasparmo- Svenningelv Bru.
Utbedring av Trofors gs-bru i Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Valryggen bru og/eller Svenningelv bru og Kasparmo- Svenningelv Bru.
Utbedring av Svenningelv bru i Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Kasparmo- Svenningelv Bru og/eller Valryggen bru og Trofors G/S-bru.
Etablering av bredbånd i Grane kommune
Nordlandsporten - Trofors
Forlengelse av skogsbilveg på Svenningdal i Grane
1170 meter vei og snuplass. . Vegklasse 3. Kontraktsverdi; 1,5 mill. kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: