Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Grane

Utbedring/ombygging E6 Kapskarmo-Svenningelv bru, Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Svenningelv Bru. Eller Svenningelv bru, Valryggen bru og Trofors G/S-bru.
Nybygg av kraftledning og transformatorstasjon i Hattfjelldal
132 kV Kraftnett Røssvatn, tilknytning Krutåga kraftverk og Mølnhusbekken kraftverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: