Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gildeskål

Nybygg av transformatorstasjon på Langmyra i Gildeskål
400 m2 bygg. Gnr/bnr: 48/5 og 48/6.
Etablering av kvalifikasjonsordning for elkraftteknisk montasje i Gildestål
Rammeavtalen vil blant annet gjelde for montasje av følgende: 132 kV GIS-anlegg, 132 kV AIS-anlegg, 66 kV GIS-anlegg, 66 kV AIS-anlegg, 22 kV bryteranlegg, 11 kV bryteranlegg, Kontrollanlegg, Vern, Nødvendig elektroinstallasjon i trafostasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: