Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gildeskål

Fangvoll, fanggrøft, utlegg av veg på Fv 472 Sandneslia
Skredsikringsprosjekt Nordland 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 4,86.
Ombygging/ominnredning i videregående skole i Inndyr
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gildeskål
Totalt ca 40 daa, 20 daa boligområde.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: