Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gildeskål

Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Fleinvær
Planområdet har størrelse på ca. 240 daa, av det er ca. 60 daa land på Feøya.
Nybygg av vannkraftverk i Gildeskål
Produksjon på 7.10 Gwh. Gjeldende konsesjon.
Nybygg av flerbolighus i Gildeskål
Gildeskål kommune vil inngå avtaler på oppsett av 3 ferdigstilte 4-mannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: