Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fauske

Nybygg av kontorbygg og garasje i Fauske
Det er vedtatt å bygge et nytt teknisk driftsbygg for å samle alle tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder vei, vann og avløp og Park/Idrett for å nevne noen. I tillegg skal det bygges et nytt Blålysbygg, der alle beredskapsinstanser skal være samlet, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste.
Nybygg av møbelvarehus i Fauske
Prosjektet er utsatt. Avventer kjøp av tomt på Krokdalsmyra. Eventuelt andre tomter vurderes. Kostnad og start er ikke fastsatt. 130 daa.
Nybygg av leiligheter i Fauske, trinn 2
Gnr/bnr 103/1201, 1634, 521, 570
Om- til- og nybygg av videregående skole i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Ombygging av barneskole til barnehage i Erikstad
Oppgradering av uteområde på separat prosjekt. Totalkostnad for barnehagen og uteområde ca 20 Mnok. Gnr/bnr 104/435, 405.
Utvidelse av barnehage i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Rehabilitering av helsetun i Fauske
Ansvarlig søker: Norconsult AS. Underetasjen består av kontorer, behandlingsrom fysioterapi, frisklivssentralen samt lager og tekniske rom. Drift av sykehjemmet vil i etasjene over pågå som normalt.
Opparbeidelse av uteområde ved barnehage i Fauske
Totalkostnad for barnehagen og uteområde ca 20 Mnok. Gnr/bnr 104/435, 405.
Etablering av tursti i Fauske
Tursti planlegges opparbeidet fra kirkegården ved Valnesfjord kirke via Løkåsheia, nordover og langs Kosmovassveien (fv 530) sørvestover.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: