Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fauske

Nybygg av møbelvarehus i Fauske
Prosjektet er utsatt. Avventer kjøp av tomt på Krokdalsmyra. Eventuelt andre tomter vurderes. Kostnad og start er ikke fastsatt. 130 daa.
Nybygg av leiligheter i Fauske
Gnr/bnr 103/1201, 1634, 521, 570
Nybygg av kraftverk på i Fauske
Gitt konsesjon. 7,30 GWh.
Ombygging av barneskole til barnehage i Erikstad
Oppgradering av uteområde på separat prosjekt. Totalkostnad for barnehagen og uteområde ca 20 Mnok. Totalt 9 byggemåneder. Gnr/bnr 104/435,405
Rehabilitering av helsetun i Fauske
Ansvarlig søker: Norconsult AS. Underetasjen består av kontorer, behandlingsrom fysioterapi, frisklivssentralen samt lager og tekniske rom. Drift av sykehjemmet vil i etasjene over pågå som normalt.
Opparbeidelse av uteområde ved barnehage i Fauske
Totalkostnad for barnehagen og uteområde ca 20 Mnok. Totalt 9 byggemåneder. Gnr/bnr 104/435, 405

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: