Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Fauske

Nybygg av forretningsbygg og kontor mm i Fauske
Deler av infrastrukturen vil opparbeides av kommunen.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold. Utvendige arealer bestående av asfalt er på ca. 9855 kvm, grøntarealer 3027 kvm.
Nybygg av omsorgsbolig i Fauske
Boliger med støtte fra hjemmetjenesten.
Nybygg av leiligheter i Fauske, trinn 2
Gnr/bnr 103/1201, 1634, 521, 570
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Etablering av infrastruktur for kontorbygg m.m i Fauske
Infrastruktur for det nye tekniske driftsbygget/blåsbygget.
Etablering av kvalifikasjonsordning for elkraftteknisk montasje i Fauske
Rammeavtalen vil blant annet gjelde for montasje av følgende: 132 kV GIS-anlegg, 132 kV AIS-anlegg, 66 kV GIS-anlegg, 66 kV AIS-anlegg, 22 kV bryteranlegg, 11 kV bryteranlegg, Kontrollanlegg, Vern, Nødvendig elektroinstallasjon i trafostasjoner.
Forberedelse til ballastrens, strekningen Fauske-Bodø
Fra handlingsprogram. Planlagt gjennomført 2016-2018.
Utbygging av strøm for hytter i Sulitjelma
Utbyggingen ønskes gjennomført sommeren 2019 med oppstart i slutten av juni og ferdigstillelse i september / oktober 2019.
Etablering av tursti i Fauske
Tursti planlegges opparbeidet fra kirkegården ved Valnesfjord kirke via Løkåsheia, nordover og langs Kosmovassveien (fv 530) sørvestover.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: