Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Fauske

Nybygging av skole og flerbrukshall i Fauske
Lås og beslag - Elektro Bodø AS.
Nybygg av boligområde på Valnesfjord i Fauske
Tidligere industriområde skal omreguleres til boligformål. 10-15 daa.
Nybygg av kontorbygg og garasje i Fauske
Det er vedtatt å bygge et nytt teknisk driftsbygg for å samle alle tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder vei, vann og avløp og Park/Idrett for å nevne noen. I tillegg skal det bygges et nytt Blålysbygg, der alle beredskapsinstanser skal være samlet, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste.
Ombygging av barneskole til barnehage i Erikstad
Utredning for å få etablert barnehagen inn i varige lokaler i Erikstad skole.
Ombygg for deler av skole til barnehage i Sulitjelma
Omdisponering av arealer. Barnehagen bygges i skolens lokaler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: