Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Evenes

Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Utbygging av infrastruktur på Evenes flyplass
Fornyelse av eksisterende infrastruktur og etablering av infrastruktur for ny EBA (Eiendom, bygg og anlegg).
Fornyelse av bygg på Evenes flyplass trinn 1
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Ny- og ombygg av barne- og ungdomsskole og administrasjonslokale i Liland, trinn 1
Følgende trinnvis utbygging skal legges som føring: Trinn 1. Eksisterende bygg på 1 etasje som inneholder skolens hjemmeområder rives og erstattes av ny bebyggelse tilpasset eksisterende 2 etasjers bygg med administrasjons og spesialrom. For trinn 1 forutsettes noe ombygging og tilpasning i eksisterende bygg med administrasjon og spesialrom, for best mulig sammenheng i anlegget som helhet uten evt. videre utbygging. Trinn 2. Bygging av ny flerbrukshall og svømmehall (riving av eksisterende når ny står ferdig). Trinn 3. Bygging av nytt administrasjonsbygg og spesialrom med (riving av eksisterende når ny står ferdig).
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall ved skole i Liland, trinn 2
Følgende trinnvis utbygging skal legges som føring: Trinn 1. Eksisterende bygg på 1 etasje som inneholder skolens hjemmeområder rives og erstattes av ny bebyggelse tilpasset eksisterende 2 etasjers bygg med administrasjons og spesialrom. For trinn 1 forutsettes noe ombygging og tilpasning i eksisterende bygg med administrasjon og spesialrom, for best mulig sammenheng i anlegget som helhet uten evt. videre utbygging. Trinn 2. Bygging av ny flerbrukshall og svømmehall (riving av eksisterende når ny står ferdig). Trinn 3. Bygging av nytt administrasjonsbygg og spesialrom med (riving av eksisterende når ny står ferdig).
Beskyttelse og sikring ved Evenes flyplass
Etablering av nytt gjerde rundt Evenes flystasjon med tilhørende infrastruktur og kjørevei.
Nybygg av administrasjonsbygg ved skole i Liland, trinn 3
Følgende trinnvis utbygging skal legges som føring: Trinn 1. Eksisterende bygg på 1 etasje som inneholder skolens hjemmeområder rives og erstattes av ny bebyggelse tilpasset eksisterende 2 etasjers bygg med administrasjons og spesialrom. For trinn 1 forutsettes noe ombygging og tilpasning i eksisterende bygg med administrasjon og spesialrom, for best mulig sammenheng i anlegget som helhet uten evt. videre utbygging. Trinn 2. Bygging av ny flerbrukshall og svømmehall (riving av eksisterende når ny står ferdig). Trinn 3. Bygging av nytt administrasjonsbygg og spesialrom med (riving av eksisterende når ny står ferdig).
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: