Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Evenes

Utbygging av infrastruktur på Evenes flyplass
Fornyelse av eksisterende infrastruktur og etablering av infrastruktur for ny EBA (Eiendom, bygg og anlegg). -Etablering av ca 4 km hovedledninger for fjernvarme -Etablering av ca 3 km hovedledninger for fjernkjøling -Etablering av ca 4 km VA anlegg -Etablering og sanering av ca 1 km overvannsanlegg -Etablering av ca 5,5 km hovedføringsveger for kabler -Etablering av samlet ca 0,5 km stikk til enkeltbygg -Etablering av ca 2,5 km ny veg -Reetablering av ca 2,2 km veg etter grøftegraving.
Fornyelse av bygg på Evenes flyplass, trinn 1
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Nybygg av boliger ved lufthavn Evenes, trinn 1
Trinnvis utbygging, totalt 20-40 stk enheter.
Beskyttelse og sikring ved Evenes flyplass
Etablering av nytt gjerde rundt Evenes flystasjon med tilhørende infrastruktur og kjørevei.
Nybygg av tannklinikk i Bogen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: