Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Evenes

Nybygg av flerbrukshall og svømmehall ved skole i Liland, trinn 2
Følgende trinnvis utbygging skal legges som føring: Trinn 1. Eksisterende bygg på 1 etasje som inneholder skolens hjemmeområder rives og erstattes av ny bebyggelse tilpasset eksisterende 2 etasjers bygg med administrasjons og spesialrom. For trinn 1 forutsettes noe ombygging og tilpasning i eksisterende bygg med administrasjon og spesialrom, for best mulig sammenheng i anlegget som helhet uten evt. videre utbygging. Trinn 2. Bygging av ny flerbrukshall og svømmehall (riving av eksisterende når ny står ferdig). Trinn 3. Bygging av nytt administrasjonsbygg og spesialrom med (riving av eksisterende når ny står ferdig).
Oppgradering av barne-og ungdomsskole i Liland, trinn 1
Følgende trinnvis utbygging skal legges som føring: Trinn 1. Eksisterende bygg på 1 etasje som inneholder skolens hjemmeområder rives og erstattes av ny bebyggelse tilpasset eksisterende 2 etasjers bygg med administrasjons og spesialrom. For trinn 1 forutsettes noe ombygging og tilpasning i eksisterende bygg med administrasjon og spesialrom, for best mulig sammenheng i anlegget som helhet uten evt. videre utbygging. Trinn 2. Bygging av ny flerbrukshall og svømmehall (riving av eksisterende når ny står ferdig). Trinn 3. Bygging av nytt administrasjonsbygg og spesialrom med (riving av eksisterende når ny står ferdig).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: