Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Dønna

Nybygg av eneboliger på Solfjellsjøen Dønna
I BF 1,2 og 3, eneboliger 11,8 da 12 tomter.
Nybygg av eneboliger på Solfjellsjøen Dønna
BK 2,7 daa rekkehus og kjedet eneboliger.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg og høydebasseng ved Straumavatnan på Dønna
Dønna kommune skal etablere nytt vannverk, komplett høydebasseng med ventilhus, adkomstveger og VA anlegg, samt urslippsledning (sjøledning). Nytt vannbehandlingsanlegg med en kapasitet på ca.2400 m3/døgn og en nettoproduksjon på 30l/s.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: