Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Dønna

Utvikling av næringsområde i Dønna
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av hytteområde i Almvik
Ca. 23 daa. Byggeklare tomter selges til private samt større utbyggere.
Etablering av infrastruktur for nytt hytteområde i Almvik
Ca. 23 daa. Infrastruktur for 19 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: