Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Brønnøy

Nybygg av kraftverk på Brønnøy
Konsesjon er gitt. 5,7 GWh.
Nybygg av fotballhall/stålhall i Brønnøysund
70x95 meter. Mindre tekniske arbeider.
Riving og fjerning av næringsbygg ved havn i Brønnøysund
Byggene skal rives for å gi plass til ny bebyggelse. Tomten skal planeres og ryddes etter riving. Gnr/bnr 104/486,488, 95 og 487
Ombygging av gymsal ved skole i Brønnøysund
Ombygg av gymsal til klasserom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: