Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bodø

Riving- ombygg- nybygg av boliger og næring i Bodø
Næring/forretning i første etasje. Kodumaja/KM Element OÜ er totalentreprenør for boligene. Hent AS er totalentreprenør for riving/grunn/spunt/betong/teknisk infrastruktur og første etasje.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av forretningsbygg i Bodø
10.000-15.000 m2. Eventuelt trinnvis utbygging.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 1
3 mål per hytte. Totalt 115 enheter. Prosjektet er oppdelt i to trinn.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Nybygg av klatrehall på Mørkvedlia
Entreprise E1: Totalentreprise på bygging av klatrehallen med opsjon på bygging av styrketrenings-/vektløfterom i underetasjen og 1.etasje i klatrehallen. Entreprise E2: Totalentreprise på levering og montering av klatrevegger og utstyr. Entreprise E3:  Totalentreprise på tekniske anlegg (EL/VVS).
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Hunstad i Bodø
Infrastruktur for 100-140 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Ombygg/rehabilitering av park ved Bodø rådhus i Bodø
Rådhusparken 4053 m2. Solparken 7274 m2.
Nytt modulbygg. alt. plassbygd utvidelse og ombygging av skole og gymbygg i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Ny ventilasjon eks bygg. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg. Riving av spesialromsfløy.
Nytt modulbygg for barne- og kulturskole i Bodø
Modulbygg i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene på Aspåsen skole.
Nybygg av VA-ledning er, pumpestasjon og ombygg av vei i Bodø
VA til Burøya og Sildoljefabrikken. Ny vei på utsiden av fabrikken.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledninger ved Stokkvika, Bodø
Renseanlegg, ledningsanlegg, pumpestasjon, personaldel m.m.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Infrastruktur for 50 fritidsboliger. Totalt 115 tomter på området.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 1
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Vinterdrift; snørydding og brøyting i Bodø kommune
Felles utlysning for 9 delkontrakter.
Ombygg av næring/kontor til leiligheter i Bodø
Ombygging av 3. og 4. etasje til leiligheter, ca. 20 stk.
Etablering av strandkantdeponi mellom Langskjæret og Nyholmen i Bodø
Etablering av strandkantdeponi mellom Langskjæret og Nyholmen.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Nordland
Ca. 1000 meter med nytt rekkverk med dertil endeavslutninger.
Nybygg av korridor ved sykehus i Bodø
UiT skal bygge en korridor på søyler for å binde sammen PET-senteret og AKM1 (Avdeling for Komparativ Medisin). Bygget er lokalisert ved MH-Bygget i Breivika i Tromsø. Korridoren skal benyttes til transport av medisinsk utstyr og levende forskningsmateriale (mus). Fullisolert koridor (ca 60 m2) skal danne en lukket gangvei/transportvei mellom PET-senteret og AKM-avdelingen. Korridoren skal også tilrettelegges for eventuell senere utvidelse av bygget, mot nord.
Utvidelse bunntetting deponi i Bodø
Det skal legges dobbel bunntetting for deponi av ordinært avfall.
Fresing for vegoppmerking på europa-, riks- og fylkesveger i Nordland
Omfatter region nord del 1 (Nordland og midtre Hålogaland) og del 2 (Troms og Finnmark). Kontraktsperioden er 2 år. Forventet mengde totalt er ca 475 000 m fresedrag fordelt på ca 200 km veg.
Etablering av ladestasjoner i parkeringshus for elbiler i Bodø
Parkeringshus, Kvartal 99 (20 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Oppgradering av SD-anlegg for barne- og ungdomsskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole og administrasjonsbygg i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for skole og flerbrukshall i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for ungdomsskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Bodø
Plassmyra ved Staples (6 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.
Oppgradering av SD-anlegg for kommunale bygninger i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte bygninger i Bodø utføres i en 4 års periode 2017-2020. Totalkostnad 2 200 00:-. Dette gjelder bygninger der styring av ventilasjon finnes men ikke varmestyring på rom.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Bodø
Torggata, mellom Sjøgata og Storgata (4 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: