Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Utvidelse og ombygg av rådhus i Bodø
Totalt hele bygget blir på ca 11,900 m2. 5 heiser: 3 stk i nybygget, 1 stk i eksisterende rådhus og 1 stk i eksisterende bankbygg.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
Passivhus. 2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39. Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås AS.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Etablering av ny fløy ved fylkeshuset i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 2
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Utvidelse til 4-feltsvei ved Bodø (Bypakke Bodø)
Marginalprosjekt. 1050m 4-feltsveg inkl. parallell gang/sykkelveg (rv. 80), 600m ny 2-feltsveg med fortau, inkl. bru over jernbanen (kommunal veg), rundkjøring i krysset mellom disse, gang/sykkelveg mellom rv. 80 og Mørkvedlia med kulvert under rv.80 og jernbanen.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boligområde i Bodø, trinn 1
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledninger ved Stokkvika, Bodø
Renseanlegg, ledningsanlegg, pumpestasjon, personaldel m.m.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Infrastruktur for 50 fritidsboliger. Totalt 115 tomter på området. Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Etablering av infrastruktur for hyttefelt i Bodø
Infrastruktur for 23 hyttetomter.
Etablering av oppstillingsplasser for bysykler i Bodø
Det finnes løsninger som er stativbasert, og det finnes løsninger uten stativ. Løsning for låsing av sykler og eventuell applikasjonsløsning må beskrives. Krav til fundamentering, strøm osv. ved oppstillingsplasser for bysyklene må beskrives. Mulige oppstillingssteder (ikke avklart): • Flyplassen • Pelle Molins • Kvartal 99 • Bankgata skole/Torvgata, Hålogalandsgata • Fengselet/Hålogalandsgata • City Nord • Rensåsen/Sykehuset • Snippenrundkjøringa • Jernbanestasjonen • Rådhusparken/Solparken • Torget • Stormen/Sandkaia/Gågata • Hundholmen plass • Aspmyra
Etablering av ny 145 kV kabel mellom Soløyvannsveien og Tjønndalen i Bodø
Traseen for jordkabelen er ca. 8 450m og vil med få unntak være forlagt direkte i bakken. Traseen for jordkabelen er delt i ti delstrekninger og kabelen blir levert i lengder av 850. meter.
Etablering av moduler/brakkerigg til midlertidlig ambulansehelikopterbase i Skånland
Leieperioden er to år, med opsjon for forlengelse i inntil 12 måneder.
Etablering av trapp på skole i Bodø
Bygging av utvendig trapp i stål med støpt plate under. Noen partier blir med brostein.
Vegoppmerking maling og sprayplast på riksveg i region nord i Nordland
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Vegoppmerking maling og spray på fylkesveg i region nord i Nordland
I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt vil det kunne bli aktuelt å merke nye veganlegg som ferdigstilles.
Utskiftning av belysning og nødlys på fylkeshuset i Bodø
Omfanget av hvilke etasjer som berøres avhenger av bevilgninger og vil bli avklart på et senere tidspunkt.
Etablering av kvalifikasjonsordning for elkraftteknisk montasje i Bodø
Rammeavtalen vil blant annet gjelde for montasje av følgende: 132 kV GIS-anlegg, 132 kV AIS-anlegg, 66 kV GIS-anlegg, 66 kV AIS-anlegg, 22 kV bryteranlegg, 11 kV bryteranlegg, Kontrollanlegg, Vern, Nødvendig elektroinstallasjon i trafostasjoner.
Langsgående vegoppmerking på riksveg i region nord, Nordland
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med ekstrudert plast på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt, skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Vegoppmerking sprayplast på riksveg i region nord, Nordland
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med sprayplast (1-1,5 mm) på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Forsterking av Vesterli bru på Fv 813
Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Sanering av vannledning og avløpsledning i Nordstrandveien i Bodø
Fra rådmannens forslag, Økonomiplan 2018-2021. Utskifting av vann- og avløpsnett i Nordstrandveien i forbindelse med bypakkeprosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: