Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39. Lås og beslag: Bodø Sikkerhet & Lås AS.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Etablering av ny fløy ved fylkeshuset i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt. Gnr/bnr 36/244, 38/191, 38/338, 38/93 mfl. Totalentreprisekostnad 171 mnok.
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
40 tomter, bygges ut med ca. 2-3 tomter/år. Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad Sør i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boligområde i Bodø, trinn 1
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av næringsområde i Bodø
Bygningsmassen er på 2600 m2 og tomten 10,7 mål.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Forsterking av vannledningsnett i Bodø
Forsterking av vannledningsnett for å oppnå brannvannsdekning og tilstrekkelig leveringskapasitet for nye bolig og næringsområder samt eksisterende områder med manglende kapasitet.
Rehabilitering av videregående skole i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Ombygg/rehabilitering av park ved Bodø rådhus i Bodø
Rådhusparken 4053 m2. Solparken 7274 m2.
Rehabilitering med tilbygg av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledninger ved Stokkvika, Bodø
Renseanlegg, ledningsanlegg, pumpestasjon, personaldel m.m.
Etablering av isløkker i Bodø
Isanlegg med tak, åpne vegger og underkjøling.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Infrastruktur for 50 fritidsboliger. Totalt 115 tomter på området. Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4.
Opparbeidelse av infrastruktur i Bodø
Infrastruktur for totalt 54 daa, ca 400 boliger.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Etablering av ny 145 kV kabel mellom Soløyvannsveien og Tjønndalen i Bodø
Traseen for jordkabelen er ca. 8 450m og vil med få unntak være forlagt direkte i bakken. Traseen for jordkabelen er delt i ti delstrekninger og kabelen blir levert i lengder av 850. meter.
Etablering av infrastruktur for hyttefelt i Bodø
Infrastruktur for 23 hyttetomter.
Etablering av oppstillingsplasser for bysykler i Bodø
Det finnes løsninger som er stativbasert, og det finnes løsninger uten stativ. Løsning for låsing av sykler og eventuell applikasjonsløsning må beskrives. Krav til fundamentering, strøm osv. ved oppstillingsplasser for bysyklene må beskrives. Mulige oppstillingssteder (ikke avklart): • Flyplassen • Pelle Molins • Kvartal 99 • Bankgata skole/Torvgata, Hålogalandsgata • Fengselet/Hålogalandsgata • City Nord • Rensåsen/Sykehuset • Snippenrundkjøringa • Jernbanestasjonen • Rådhusparken/Solparken • Torget • Stormen/Sandkaia/Gågata • Hundholmen plass • Aspmyra
Etablering av trapp på skole i Bodø
Bygging av utvendig trapp i stål med støpt plate under. Noen partier blir med brostein.
Langsgående vegoppmerking på riksveg i region nord, Nordland
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med ekstrudert plast på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt, skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Vegoppmerking sprayplast på riksveg i region nord, Nordland
Utlysningen omfatter langsgående vegoppmerking med sprayplast (1-1,5 mm) på riksveg i Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg til reparasjon av linje og oppmerking av parseller med ny asfalt skal nye veganlegg som ferdigstilles merkes opp.
Nybygg av modulbygg ved skole i Bodø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Utskiftning av belysning og nødlys på fylkeshuset i Bodø
Omfanget av hvilke etasjer som berøres avhenger av bevilgninger og vil bli avklart på et senere tidspunkt.
Oppgradering av SD-anlegg for arena i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode.
Oppgradering av SD-anlegg for barnehage i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode.
Oppgradering av SD-anlegg for barne-og ungdomssskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode.
Oppgradering av brannteknisk anlegg på skole i Bodø
Byggetips! Fra Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013-2016. Planlagt utført i 2016.
Sanering av vannledning og avløpsledning i Nordstrandveien i Bodø
Fra rådmannens forslag, Økonomiplan 2018-2021. Utskifting av vann- og avløpsnett i Nordstrandveien i forbindelse med bypakkeprosjekt.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for Skjerstad oppvekstsenter i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Oppgradering av VVS-anlegg på skoler m.m i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Oppgradering av SD-anlegg for kommunale bygninger i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte bygninger i Bodø utføres i en 4 års periode 2017-2020. Totalkostnad 2 200 00:-. Dette gjelder bygninger der styring av ventilasjon finnes men ikke varmestyring på rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: