Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bodø

Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 80 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 1
3 mål per hytte. Totalt 115 enheter. Prosjektet er oppdelt i to trinn.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av klatrehall på Mørkvedlia
Entreprise E1: Totalentreprise på bygging av klatrehallen med opsjon på bygging av styrketrenings-/vektløfterom i underetasjen og 1.etasje i klatrehallen. Entreprise E2: Totalentreprise på levering og montering av klatrevegger og utstyr. Entreprise E3:  Totalentreprise på tekniske anlegg (EL/VVS).
Nytt kryssingsspor på Nordlandsbanen mellom Bodø og Fauske
Forlengelse av eksisterende kryssingsspor fra 320 meter til 695 meter. Etablering av 2 sideplattformer med lengde 220 meter. Etablering av undergang under spor. Adkomst til plattform via trapp og ramper. Ny adkomst fra rv. 80 og parkering og driftsveger til nye sporveksler. Lavspenningsanlegg. Vann- og avløpsanlegg.
Ombygg/rehabilitering av park ved Bodø rådhus i Bodø
Rådhusparken 4053 m2. Solparken 7274 m2.
Nytt modulbygg. alt. plassbygd utvidelse og ombygging av skole og gymbygg i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Ny ventilasjon eks bygg. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg. Riving av spesialromsfløy.
Nytt modulbygg for barne- og kulturskole i Bodø
Modulbygg i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene på Aspåsen skole.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledninger ved Stokkvika, Bodø
Renseanlegg, ledningsanlegg, pumpestasjon, personaldel m.m.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Infrastruktur for 50 fritidsboliger. Totalt 115 tomter på området.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 1
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Vinterdrift; snørydding og brøyting i Bodø kommune
Felles utlysning for 9 delkontrakter.
Nybygg av hytter på Kjerringøy i Bodø
Grunneier er Astrid Tove Olsen.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Etablering av oppstillingsplasser for bysykler i Bodø
Det finnes løsninger som er stativbasert, og det finnes løsninger uten stativ. Løsning for låsing av sykler og eventuell applikasjonsløsning må beskrives. Krav til fundamentering, strøm osv. ved oppstillingsplasser for bysyklene må beskrives. Mulige oppstillingssteder (ikke avklart): • Flyplassen • Pelle Molins • Kvartal 99 • Bankgata skole/Torvgata, Hålogalandsgata • Fengselet/Hålogalandsgata • City Nord • Rensåsen/Sykehuset • Snippenrundkjøringa • Jernbanestasjonen • Rådhusparken/Solparken • Torget • Stormen/Sandkaia/Gågata • Hundholmen plass • Aspmyra
Etablering av strandkantdeponi mellom Langskjæret og Nyholmen i Bodø
Etablering av strandkantdeponi mellom Langskjæret og Nyholmen.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Nordland
Ca. 1000 meter med nytt rekkverk med dertil endeavslutninger.
Nybygg av korridor ved sykehus i Bodø
UiT skal bygge en korridor på søyler for å binde sammen PET-senteret og AKM1 (Avdeling for Komparativ Medisin). Bygget er lokalisert ved MH-Bygget i Breivika i Tromsø. Korridoren skal benyttes til transport av medisinsk utstyr og levende forskningsmateriale (mus). Fullisolert koridor (ca 60 m2) skal danne en lukket gangvei/transportvei mellom PET-senteret og AKM-avdelingen. Korridoren skal også tilrettelegges for eventuell senere utvidelse av bygget, mot nord.
Utvidelse bunntetting deponi i Bodø
Det skal legges dobbel bunntetting for deponi av ordinært avfall.
Etablering av ladestasjoner i parkeringshus for elbiler i Bodø
Parkeringshus, Kvartal 99 (20 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Oppgradering av SD-anlegg for barne- og ungdomsskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole og administrasjonsbygg i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for Skjerstad oppvekstsenter i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for skole og flerbrukshall i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for ungdomsskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.
Oppgradering av SD-anlegg for kommunale bygninger i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte bygninger i Bodø utføres i en 4 års periode 2017-2020. Totalkostnad 2 200 00:-. Dette gjelder bygninger der styring av ventilasjon finnes men ikke varmestyring på rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: