Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Riving- ombygg- nybygg av boliger og næring i Bodø
Næring/forretning i første etasje. Kodumaja/KM Element OÜ er totalentreprenør for boligene. Hent AS er totalentreprenør for riving/grunn/spunt/betong/teknisk infrastruktur og første etasje.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt. Gnr/bnr 36/244, 38/191, 38/338, 38/93 mfl.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 80 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av naust og flytebrygger i Bodø
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 1
3 mål per hytte. Totalt 115 enheter. Prosjektet er oppdelt i to trinn. Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nytt kryssingsspor på Nordlandsbanen mellom Bodø og Fauske
Forlengelse av eksisterende kryssingsspor fra 320 meter til 695 meter. Etablering av 2 sideplattformer med lengde 220 meter. Etablering av undergang under spor. Adkomst til plattform via trapp og ramper. Ny adkomst fra rv. 80 og parkering og driftsveger til nye sporveksler. Lavspenningsanlegg. Vann- og avløpsanlegg.
Nytt modulbygg. alt. plassbygd utvidelse og ombygging av skole og gymbygg i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg. Riving av spesialromsfløy.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledninger ved Stokkvika, Bodø
Renseanlegg, ledningsanlegg, pumpestasjon, personaldel m.m.
Etablering av isløkker i Bodø
Isanlegg med tak, åpne vegger og underkjøling.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Infrastruktur for 50 fritidsboliger. Totalt 115 tomter på området. Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4
Opparbeidelse av infrastruktur i Bodø
Infrastruktur for totalt 54 daa, ca 400 boliger.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 1
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Nytt søppel- og tøysjakt ved sykehjem i Bodø
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Vinterdrift; snørydding og brøyting i Bodø kommune
Felles utlysning for 9 delkontrakter.
Nybygg av hytter på Kjerringøy i Bodø
Grunneier er Astrid Tove Olsen.
Oppgradering av uteareal ved skole i Bodø
Gnr/bnr 138/719, 746, 1424
Oppgradering av varmeanlegg domkirken i Bodø
Prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Ombygg av vei i Bodø
Hernesveien med sideveier.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Nybygg av VA-ledning i Bodø
Forsterking av vannforsyning til områder sør for Rv 80 på Hunstad sør og Mørkved sør.
Etablering av strandkantdeponi mellom Langskjæret og Nyholmen i Bodø
Etablering av strandkantdeponi mellom Langskjæret og Nyholmen.
Oppsetting og oppretting av rekkverk i Nordland
Ca. 1000 meter med nytt rekkverk med dertil endeavslutninger.
Nybygg av modulbygg ved skole i Bodø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av korridor ved sykehus i Bodø
UiT skal bygge en korridor på søyler for å binde sammen PET-senteret og AKM1 (Avdeling for Komparativ Medisin). Bygget er lokalisert ved MH-Bygget i Breivika i Tromsø. Korridoren skal benyttes til transport av medisinsk utstyr og levende forskningsmateriale (mus). Fullisolert koridor (ca 60 m2) skal danne en lukket gangvei/transportvei mellom PET-senteret og AKM-avdelingen. Korridoren skal også tilrettelegges for eventuell senere utvidelse av bygget, mot nord.
Oppgradering av brannteknisk anlegg på skole i Bodø
Byggetips! Fra Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013-2016. Planlagt utført i 2016.
Riving av leiligheter i Bodø
Rivingsareal ca 2000 kvm.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Oppgradering av SD-anlegg for barne- og ungdomsskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for Skjerstad oppvekstsenter i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: