Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bodø

Nybygg av konferansehotell i Bodø
270-300 rom. Maksimal byggehøyde 29 meter for hovedblokken og 12 meter for den laver delen.Konferansesenter med plass till 1200 personer.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Ny- og påbygg av kontor, leiligheter og forretningsbygg i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å rive deler av bygningsmassen og gjøre det mulig å bygge nytt med større høyde og arealutnyttelse.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø
Godkjent detaljreguleringen. Naturtomter på ett mål per tomt.
Etablering av næringsområde i Bodø
Bygningsmassen er på 2600 m2 og tomten 10,7 mål.
Nybygg av klatrehall på Mørkvedlia
Entreprise E1: Totalentreprise på bygging av klatrehallen med opsjon på bygging av styrketrenings-/vektløfterom i underetasjen og 1.etasje i klatrehallen. Entreprise E2: Totalentreprise på levering og montering av klatrevegger og utstyr. Entreprise E3:  Totalentreprise på tekniske anlegg (EL/VVS).
Nytt kryssingsspor på Nordlandsbanen mellom Bodø og Fauske
Forlengelse av eksisterende kryssingsspor fra 320 meter til 695 meter. Etablering av 2 sideplattformer med lengde 220 meter. Etablering av undergang under spor. Adkomst til plattform via trapp og ramper. Ny adkomst fra rv. 80 og parkering og driftsveger til nye sporveksler. Lavspenningsanlegg. Vann- og avløpsanlegg.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Hunstad i Bodø
Infrastruktur for 100-140 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Ombygg/rehabilitering av park ved Bodø rådhus i Bodø
Rådhusparken 4053 m2. Solparken 7274 m2.
Nytt modulbygg. alt. plassbygd utvidelse og ombygging av skole og gymbygg i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Ny ventilasjon eks bygg. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg. Riving av spesialromsfløy.
Nytt modulbygg for barne- og kulturskole i Bodø
Modulbygg i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene på Aspåsen skole.
Nybygg av VA-ledning er, pumpestasjon og ombygg av vei i Bodø
VA til Burøya og Sildoljefabrikken. Ny vei på utsiden av fabrikken.
Nybygg av omsorgsboliger i Bodø
Nyetableringen vil bli integrert med eksisterende botilbud.
Ombygg av sykehjem i Bodø
Omgjøre 9 stk leiligheter til sykehjemsplasser i 3 etasje.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Infrastruktur for 50 fritidsboliger. Totalt 115 tomter på området.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 1
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Nye VA-ledninger ved Godøynes (vannforsyning Saltstraumen) i Bodø, etappe 2
Totalkostnad for etappe 1 og etappe 2 er 23 mill.kr.
Ombygg av fjøs til kontor, verksteder, pauserom mm i Bodø
Fjøset har tidligere gjennomgått en utvendig rehabilitering.
Ombygg av næring/kontor til leiligheter i Bodø
Ombygging av 3. og 4. etasje til leiligheter, ca. 20 stk.
Ombygg av varmesentral og etablering av brønnpark med energibrønner før varnmepumpanlegg ved skole i Hunstad
Det skal etableres brønnpark med 19 250 m energibrønner. Varmesentral for Hunstad Ungdomsskole skal bygges om. Eksisterende oljekjele skal demonteres og fjernes, og det skal leveres 2 nye varmepumper. Varmsentral må ombygges i nødvendig grad for å få riktig funksjon med varmepumper. Varmepumpene skal tilkobles energibrønner som blir levert i annen entreprise.
Utvidelse bunntetting deponi i Bodø
Det skal legges dobbel bunntetting for deponi av ordinært avfall.
Fresing for vegoppmerking på europa-, riks- og fylkesveger i Nordland
Omfatter region nord del 1 (Nordland og midtre Hålogaland) og del 2 (Troms og Finnmark). Kontraktsperioden er 2 år. Forventet mengde totalt er ca 475 000 m fresedrag fordelt på ca 200 km veg.
Etablering av ladestasjoner i parkeringshus for elbiler i Bodø
Parkeringshus, Kvartal 99 (20 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.
Oppgradering av SD-anlegg for barne- og ungdomsskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole og administrasjonsbygg i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nordland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Bodø
Plassmyra ved Staples (6 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.
Oppgradering av SD-anlegg for kommunale bygninger i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte bygninger i Bodø utføres i en 4 års periode 2017-2020. Totalkostnad 2 200 00:-. Dette gjelder bygninger der styring av ventilasjon finnes men ikke varmestyring på rom.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Bodø
Torggata, mellom Sjøgata og Storgata (4 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: