Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bodø

Nybygg av konferansehotell i Bodø
270-300 rom. Maksimal byggehøyde 29 meter for hovedblokken og 12 meter for den laver delen.Konferansesenter med plass till 1200 personer.
Riving- ombygg- nybygg av boliger og næring i Bodø
Næring/forretning i første etasje. Kodumaja/KM Element OÜ er totalentreprenør for boligene. Hent AS er totalentreprenør for riving/grunn/spunt/betong/teknisk infrastruktur og første etasje.
Ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn. Skanska Anlegg, avdeling Industri, Bro og Marine utfør spunt-, peling- og betongarbeider.
Nybygg av kontor og forretningsbygg i Bodø
Ca 10000 kvm. 10-12 etasjer.
Nybygg av forretning, kontor og leiligheter i Bodø
BREEAM-NOR Good-sertifisert. Totalentreprenør utfør noen tømrer- og betongarbeider i egen regi. 20 byggmåneder totalt.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 4 m.fl
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av kjøpesenter i Bodø
Foreløpig uklart angående flere leietakere.
Nybygg av leiligheter i Bodø, trinn 2
Arbeider med infrastruktur pågår.
Ny vannledning
Fra rådmannens forslag, Økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av leilighetsbygg i Bodø
16-18 måneders byggetid.
Nybygg av avløpsledninger mm i Bodø
Fra rådmannens forslag, Økonomiplan 2018-2021.
Utvidelse av museum i Bodø
Jektehuset får en højde på ca.20 m. Parkering og hovedadkomst til anlegget blir noe utvidet.
Ny og påbygg av kontor, leiligheter og forretningsbygg i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å rive deler av bygningsmassen og gjøre det mulig å bygge nytt med større høyde og arealutnyttelse.
Nybygg av klatrehall på Mørkvedlia
Entreprise E1: Totalentreprise på bygging av klatrehallen, Entreprise E2: Totalentreprise på levering og montering av klatrevegger og utstyr, Entreprise E3:  Totalentreprise på tekniske anlegg (EL/VVS).
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Hunstad i Bodø
Infrastruktur for 100-140 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Ombygg av sykehjem i Bodø
Omgjøre 9 stk leiligheter til sykehjemsplasser i 3 etasje.
Utbedring av Fv 355 Stokkvika i Bodø
Deler av fv. 355 er rast ut, og deler av fv. 355 skal flyttes lenger inn mot fjellet.
Nybygg av avløpsrenseanlegg i Bodø
Fra rådmannens forslag, Økonomiplan 2018-2021.
Nytt søppel- og tøysjakt ved sykehjem i Bodø
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av småbåthavn i Bodø
Bygges etter Tårnvik Vest hyttefelt.
Ombygg av fjøs til kontor, verksteder, pauserom mm i Bodø
Fjøset har tidligere gjennomgått en utvendig rehabilitering.
Opparbeidelse av ny park og lekeplass i Bodø
Prosjektet er et samarbeid mellom Bodø Eiendom og Bodø kommune.
TS-tiltak ved Reinslettveien fra Ragnar Schølbergs v til Saltvern, fortau mm
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Rønvikveien fra Kirkeveien til Fjellveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Nybygg av gangbru på Mørkvedlia Studentby i Bodø
Total lengde mellom opplegg på landkar, ca. 36 m.
TS-tiltak ved Sivert Nielsens gt., fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Einmoveien - Nordstrandveien, gs-veg mm
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Kleivaveien fra jernbane- overgang til Stordalshallen, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Fenesveien fra Stormyrkul- veien til Støver skole, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
TS-tiltak ved Torvgt. fra prinsens gate til Bodø VGS, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Ombygg av varmesentral og etablering av brønnpark med energibrønner før varnmepumpanlegg ved skole i Hunstad
Det skal etableres brønnpark med 19 250 m energibrønner. Varmesentral for Hunstad Ungdomsskole skal bygges om. Eksisterende oljekjele skal demonteres og fjernes, og det skal leveres 2 nye varmepumper. Varmsentral må ombygges i nødvendig grad for å få riktig funksjon med varmepumper. Varmepumpene skal tilkobles energibrønner som blir levert i annen entreprise.
TS-tiltak på Gjerdåsveien fra Leiteveien til Reinparkveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Parkveien fra Bankgt. til Jordbruksveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Alstadveien, fortau og gs-veg mellom skolene
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Holtan i Skivika, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Jernbaneovergang i Rønvik v/Einmoveien, gangbru
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Nybygg av modulbygg ved skole i Bodø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ny- og ombygg av VA-ledninger i Bodø
Opprydding i avløpsforholdene i eksisterende boligfelt i Kleivåsen og deler av Pleierveien.
TS-tiltak på Ragnar Schølbergs gt. fra Reinslettvn til Gjerdåsveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Utvidelse bunntetting av deponi i Bodø
Det skal bygges dobbel bunntetting iht gjeldende krav. Nytt sigevannsystemet skal tilknyttes eksisterende sigevannssystem. Overvannsystem skal tilknyttes eksisterende overvannssystem.
Ny belysning for kunstgressbane/treningsfelt i Bodø
Utskifting av flomlysanleggene på Aspmyra kunstgressbane/treningsfelt (ikke Aspmyra Stadion).
TS-tiltak ved Symraveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: