Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bodø

Nybygg av konferansehotell i Bodø
270-300 rom. Maksimal byggehøyde 29 meter for hovedblokken og 12 meter for den laver delen.Konferansesenter med plass till 1200 personer.
Utbedring av vegstrekning ved Bodø (Bypakke Bodø)
Inkl Olav V gt. 1990m hovedveg, 3440m gs-veg, 1140m andre veger, 153m bru.
Riving- ombygg- nybygg av boliger og næring i Bodø
Næring/forretning i første etasje. Kodumaja/KM Element OÜ er totalentreprenør for boligene. Hent AS er totalentreprenør for riving/grunn/spunt/betong/teknisk infrastruktur og første etasje.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn. Skanska Anlegg, avdeling Industri, Bro og Marine utfør spunt-, peling- og betongarbeider.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Nybygg av boliger i Bodø, trinn 3
To-mannsbolig, fire-mannsbolig og rekkehus.
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av leiligheter i Bodø, trinn 2
Arbeider med infrastruktur pågår.
Nybygg av leilighetsbygg i Bodø
16-18 måneders byggetid.
Nybygg av bensinstasjon, butikk mm. i Bodø
Totalt 3 bygg på tomten, ca 8000 kvm. 1. Coop Nordland skal sette opp et bygg på ca 3.000 kvm. 2. Veiserviceanlegg/bensinstasjon. Vurderes til salgs eller til leie. 3. Bevertning. Vurderes til salgs eller til leie.
Utvidelse av museum i Bodø
Jektehuset får en højde på ca.20 m. Parkering og hovedadkomst til anlegget blir noe utvidet.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 571 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Nybygg av klatrehall på Mørkvedlia
Entreprise E1: Totalentreprise på bygging av klatrehallen med opsjon på bygging av styrketrenings-/vektløfterom i underetasjen og 1.etasje i klatrehallen, Entreprise E2: Totalentreprise på levering og montering av klatrevegger og utstyr, Entreprise E3:  Totalentreprise på tekniske anlegg (EL/VVS).
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Hunstad i Bodø
Infrastruktur for 100-140 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Ombygg/rehabilitering av park ved Bodø rådhus i Bodø
Rådhusparken 4053 m2. Solparken 7274 m2.
Nybygg av boliger, forretning og kontor på Bertnes i Bodø
Parkering og kombinert bolig, kontor og forretning.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Infrastruktur for 50 fritidsboliger. Prosjektet er oppdelt i to trinn.
Nybygg av VA-ledning er, pumpestasjon og ombygg av vei i Bodø
 Ca. 400 meter trase i sjø bestående av VL 355PE, GA 180PE og PL 160PE.  Ca. 50 meter utslippsledning 400PE  Overdekning med gabioner i strandsonen.  Plastring av sjøfylling på Langskjæret.  Ca. 530 meter VA-grøfter på land  Pumpestasjon  Vegbygging  Vannkummer  Spillvannskummer  Kabeltraseer på land.  Gassledningtrase på land.  Kryssing av Burøyveien
Ombygg av fjøs til kontor, verksteder, pauserom mm i Bodø
Fjøset har tidligere gjennomgått en utvendig rehabilitering.
Nybygg av småbåthavn i Bodø
Bygges etter Tårnvik Vest hyttefelt.
TS-tiltak ved Reinslettveien fra Ragnar Schølbergs v til Saltvern, fortau mm
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Rønvikveien fra Kirkeveien til Fjellveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Ombygg av næring/kontor til leiligheter i Bodø
Ombygging av 3. og 4. etasje til leiligheter, ca. 20 stk.
TS-tiltak ved Sivert Nielsens gt., fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Ombygg av varmesentral og etablering av brønnpark med energibrønner før varnmepumpanlegg ved skole i Hunstad
Det skal etableres brønnpark med 19 250 m energibrønner. Varmesentral for Hunstad Ungdomsskole skal bygges om. Eksisterende oljekjele skal demonteres og fjernes, og det skal leveres 2 nye varmepumper. Varmsentral må ombygges i nødvendig grad for å få riktig funksjon med varmepumper. Varmepumpene skal tilkobles energibrønner som blir levert i annen entreprise.
TS-tiltak ved Einmoveien - Nordstrandveien, gs-veg mm
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Skoleveien fra Rønvikveien til Reinslettveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Kleivaveien fra jernbane- overgang til Stordalshallen, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Fenesveien fra Stormyrkul- veien til Støver skole, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
TS-tiltak ved Torvgt. fra prinsens gate til Bodø VGS, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak på Gjerdåsveien fra Leiteveien til Reinparkveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Parkveien fra Bankgt. til Jordbruksveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Alstadveien, fortau og gs-veg mellom skolene
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Holtan i Skivika, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Jernbaneovergang i Rønvik v/Einmoveien, gangbru
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Ny- og ombygg av VA-ledninger i Bodø
Opprydding i avløpsforholdene i eksisterende boligfelt i Kleivåsen og deler av Pleierveien.
TS-tiltak på Ragnar Schølbergs gt. fra Reinslettvn til Gjerdåsveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Symraveien, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Ole Reistads vei, fortau
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Oppgradering av SD-anlegg for barne- og ungdomsskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for barneskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
Oppgradering av SD-anlegg for ungdomsskole i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte skoler i Bodø utføres i en 4 års periode. Totalkostnad 9 048 000:-.
TS-tiltak ved Kryss Kleivaveien X Junkerveien, oppstramming av kryss
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak ved Vesterveien til Skivikveien, sti
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
TS-tiltak på Bamseveien fra Mørkved- marka skole til p-plass , gang og sykkelveg
Byggetips. Bypakke Bodø. Trafikksikkerhet rundt skolene.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Bodø
Plassmyra ved Staples (6 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.
Oppgradering av brannteknisk anlegg på skole i Bodø
Byggetips! Fra Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013-2016. Planlagt utført i 2016.
Oppgradering av SD-anlegg for kommunale bygninger i Bodø
Oppgradering av SD anlegg for prioriterte bygninger i Bodø utføres i en 4 års periode 2017-2020. Totalkostnad 2 200 00:-. Dette gjelder bygninger der styring av ventilasjon finnes men ikke varmestyring på rom.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Bodø
Torggata, mellom Sjøgata og Storgata (4 plasser). Totalt 30 stk nye ladestasjoner for elbil i kommunen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: