Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bindal

Mudring av Årsetvalen og Kjærstadstraumen i Bindal
Entreprisen omfatter mudring på 5 delstrekninger, til sammen 1120 meter. Mudringsdybden er inntil 1,5 meter i forhold til eksisterende bunn i kanal. Totalt mudringsvolum er beregnet til 2000 m3. Før arbeidet kan starte må det utføres grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: