Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bindal

Nybygg av småkraftverk i Terråk
28,80 GWh. Sweco Norge AS og Rein Energi er engasjert som rådgivende ingeniører.
Nybygg av utleiehytter, servicebygg med matservering, rorbuer og tilbygg av småbåthavn i Holm
Grunneier er Malin Holm Gangstø. Planområdet er ca. 100 dekar.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Rana, Leirfjord, Brønnøy, Hemnes, Vefsn, Bindal, Vevelstad, Rødøy, Alstahaug, 18 897 ton, 66 000m2.
Etablering av nytt småkraftverk i Terråkelva i Bindal kommune
Småkraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på 5,6 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 280 husstander.
Oppgradering av lys i Sørfoldtunnelene
5 tunneler i Sørfjord.
Etablering av bredbånd i Bindal
Felles utlysning for etablering av bredbånd i Bindal kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: