Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bindal

Nybygg av småkraftverk i Terråk
28,80 GWh. Sweco Norge AS og Rein Energi er engasjert som rådgivende ingeniører.
Mudring av Årsetvalen og Kjærstadstraumen i Bindal
Entreprisen omfatter mudring på 5 delstrekninger, til sammen 1120 meter. Mudringsdybden er inntil 1,5 meter i forhold til eksisterende bunn i kanal. Totalt mudringsvolum er beregnet til 2000 m3. Før arbeidet kan starte må det utføres grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger.
Etablering av bredbånd i Bindal
Felles utlysning for etablering av bredbånd i Bindal 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: