Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bindal

Opprusting av fergekaiområde, Holm i Bindal
Turistveg Helgelandskysten Sør.
Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Mudring av Årsetvalen og Kjærstadstraumen i Bindal
Entreprisen omfatter mudring på 5 delstrekninger, til sammen 1120 meter. Mudringsdybden er inntil 1,5 meter i forhold til eksisterende bunn i kanal. Totalt mudringsvolum er beregnet til 2000 m3. Før arbeidet kan starte må det utføres grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger.
Oppgradering av el-anlegg i tunnel i Bindal
Totalkostnad 20 mill. kr for oppgradering av el-anlegg i tunneler i Bindal og Salten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: