Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Beiarn

Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Nybygg av skianlegg på Leiråmo i Beiarn
Ca. 152 daa. Godkjent detaljregulering. Ca. 3 km vei.
Nybygg av høydebasseng i Beiarn
Hører sammen med sammenkobling av vannverket på Ågleinåga og Tollåkilda. Ca 370 meter ledningsanlegg og kummer. Ca 470 meter vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: