Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Beiarn

Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Bodø, Saltdal, Hamarøy, Tysfjord, Fauske, Sørfold, Steigen, Beiarn, Rødøy, Gildeskål. 33 816 ton, 56 000 m2.
Nybygg av skianlegg på Leiråmo i Beiarn
Ca. 152 daa. Godkjent detaljregulering. Ca. 3 km vei. Gnr/bnr 31/1, 6, 7, 0/1 og 71/6.
Oppgradering av avløpsanlegg på Kvæl i Moldjord
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: