Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Beiarn

Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Asfaltarbeider Region nord 2019 - Tilbudsrunde 2
Bodø, Saltdal, Hamarøy, Tysfjord, Fauske, Sørfold, Steigen, Beiarn, Rødøy, Gildeskål. 33 816 ton, 56 000 m2.
Etablering av kvalifikasjonsordning for elkraftteknisk montasje i Beiarn
Rammeavtalen vil blant annet gjelde for montasje av følgende: 132 kV GIS-anlegg, 132 kV AIS-anlegg, 66 kV GIS-anlegg, 66 kV AIS-anlegg, 22 kV bryteranlegg, 11 kV bryteranlegg, Kontrollanlegg, Vern, Nødvendig elektroinstallasjon i trafostasjoner.
Oppgradering av avløpsanlegg på Kvæl i Moldjord
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: