Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Beiarn

Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Nybygg av skianlegg på Leiråmo i Beiarn
Ca. 152 daa. Godkjent detaljregulering. Ca. 3 km vei.
Nybygg av høydebasseng i Beiarn
Hører sammen med sammenkobling av vannverket på Ågleinåga og Tollåkilda. Ca 370 meter ledningsanlegg og kummer. Ca 470 meter vei.
Asfaltering av gang og sykkelveg, fv 813 Moldjord-Holmen
Fra Holmen boligfelt til kryss med fv 813 Moldejord. 450 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: