Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ballangen

Vintervedlikehold av kommunale veier i Ballangen kommune
6 delkontrakter: 1A, Sentrum, Bjørkåsen. 1B, Efjord/Forså, 1C, Kjeldebotn/Vargfjorden/Kjeldebotnmark. 1D, Ballangsmark/Melkedalen. 1E, Råndalen/Fornes. 1F Bøstrand.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: