Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Andøy

Nybygg av oppskytingbase for små satellitter på Andøya
Den første oppskytningsbasen i Europa.
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 1
Landsbasert anlegg for lakselus. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Etablering av nytt vannverk på Andøya
Del 1: 4 km va-ledning. Del 2: 10 km va-ledning.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Bleik
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 36 boenheter.
Miljøsanering og rivning av innvendige vegger og utstyr ved fjellanlegget på Andøya
Miljøsanering og rivning av innvendige vegger og utstyr ved fjellanlegget på Andøya.
Riving av boliger og uthus på Andenes i Andøy
Gnr/Bnr: 42/21 og 23. Daniel Hegstads gate 22 og Falksgate 8. Arbeidene omfatter rivingsarbeide, sortering av avfall, samt transport av avfall til godkjent avfallsmottak. Arbeidene omfatter også fjerning av busker og trær, grovavretting av bygge-groper og fjerning av avfall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: