Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Andøy

Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023. Tre alternativer fra 165 til 495 mnok.
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 1
Landsbasert anlegg for lakselus. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Nytt vannforsyningsanlegg på Andøya
Del 1: 4 km va-ledning. Del 2: 10 km va-ledning.
Nybygg av tømmerkai i Risøyhamn på Andøya
60 meters lengde og ni meters dybde.
Miljøsanering og rivning av innvendige vegger og utstyr ved fjellanlegget på Andøya
Miljøsanering og rivning av innvendige vegger og utstyr ved fjellanlegget på Andøya.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: