Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Andøy

Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy
Landsbasert anlegg for lakselus. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023. Tre alternativer fra 165 til 495 mnok.
Rassikring/ny tunnel på Fv 976 Røyken i Andøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor høy. 1190m.
Nybygg av boligfelt i Bleik
36 utsikttomter på Bleik. Reguleringsplan er vedtatt.
Nybygg av tømmerkai i Risøyhamn på Andøya
60 meters lengde og ni meters dybde.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Bleik
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for 36 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: