Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Alstahaug

Nybygg av boliger ved Alstahaug
Byggeklare tomter. Gnr/bnr 38/797, 784 og 39/33,34 og 92/1
Utbedring av innseiling Sandnessjøen i Alstadhaug
En grunne på -7,7 m og skal utdypes til -15,3. Totalt er det ca 11600 m3 faste prosjekterte masser som skal mudres.
Nybygg av trevare- og byggvarehandel på Horvneset
366 m2 butikk, 571 m2 kaldlager og 411 m2 stållager.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: