Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Alstahaug

Nybygg av boliger ved Alstahaug
Byggeklare tomter. Gnr/bnr 38/797, 784 og 39/33,34 og 92/1
Nybygg av rekkehus på Ura, Sandnessjøen
Kan bygges totalt 200 enheter på området.
Nybygg av trevare- og byggvarehandel på Horvneset
366 m2 butikk, 571 m2 kaldlager og 411 m2 stållager.
Rehabilitering av tak og fasade på godsterminalen i Sandnessjøen
Fjerning av eksisterende lyskupler og medførende isolering og tetting. Montasje av rekkverk på baldakin (takutstikk). Utskiftning av tak og isolasjon. Utskiftning av gesims (platekledd øvre del av vegg). Montasje av varmekabler i alle sluk og taknedløp. Opsjon: Utskiftning av rør/taknedløp dersom nødvendig. Dette blir gjennomgått på befaring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: