Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alstahaug

Nybygg av kai, lager mm i Alstahaug
Ca. 1200 daa og det skal skiftes ut 2 millioner m3 masse.
Nybygg av boliger ved Alstahaug
Byggeklare tomter.
Nybygg av rekkehus på Ura, Sandnessjøen
Kan bygges totalt 200 enheter på området.
Ny gang- og sykkelvei fra Sandnessjoen sentrum til Alstahaug
Langs FV 17, fra krysset mellom FV 17 og Brattåsveien og fram til krysset mellom FV 17 og FV 143 ved Rishattveien.
Ny gang- og sykkelvei fra Sandnessjoen sentrum til Alstahaug
Fra rundkjøring i Vågen til krysset mellom FV 17 og Brattåsveien. Regulert trasé går fra rundkjøring i Vågen, via eiendommen Vaagbakken, meieriet og fram til Brattåsveien.
Etablering av gatelys ved Haugerud boligfelt Alstahaug
Fra Åsmoveien videre sørover forbi Haugerud boligfelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: