Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Alstahaug

Nybygg av sykehjem Rishatten/Karlsenmarka i Sandnessjøen
Nytt sykehjem med 50 plasser bygges på den nye tomten. Nytt produksjonskjøkken for kommunens samlende varmmatproduksjon bygges på den nye tomten. Ny kommunal hjelpemiddelsentral bygges på den nye tomten.
Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3,2 dekar. Reguleringsplan er godkjent.
Utbedring av innseiling Sandnessjøen i Alstadhaug
En grunne på -7,7 m og skal utdypes til -15,3. Totalt er det ca 11600 m3 faste prosjekterte masser som skal mudres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: