Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Alstahaug

Nybygg av sykehjem Rishatten/Karlsenmarka i Sandnessjøen
Nytt sykehjem med 50 plasser bygges på den nye tomten. Nytt produksjonskjøkken for kommunens samlende varmmatproduksjon bygges på den nye tomten. Ny kommunal hjelpemiddelsentral bygges på den nye tomten.
Nybygg av grunn- og ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse fra 7-10 skole til 5-10 skole.
Nybygg av boliger ved Alstahaug
Byggeklare tomter. Gnr/bnr 38/797, 784 og 39/33,34 og 92/1
Nybygg av rekkehus på Ura, Sandnessjøen
Kan bygges totalt 200 enheter på området.
Utbedring av innseiling Sandnessjøen i Alstadhaug
En grunne på -7,7 m og skal utdypes til -15,3. Totalt er det ca 11600 m3 faste prosjekterte masser som skal mudres.
Nybygg av trevare- og byggvarehandel på Horvneset
366 m2 butikk, 571 m2 kaldlager og 411 m2 stållager.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: