Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alstahaug

Nybygg av boliger ved Alstahaug
Byggeklare tomter.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Reasfaltering av rullebane og etablering av nye flushlys ved lufthavn i Sandnessjøen
Avinor planlegger å reasfaltere deler av rullebanen og oppstillingsplassen (apron) ved Sandnessjøen lufthavn. I tillegg utføres to tilknyttede delprosjekt. Det ene er etablering av nye flushlys i rullebanedekket for terskel og rullebaneende. Det andre er flytting av PLASI (visuell glidebane). Utførelsen er splittet i flere entrepriser.
Etablering av slamavskillere i Sandnessjøen
Anlegget er fordelt på 2 områder: Ura: Slamavskillere i stedstøpt betong: LxBxH: 16,5mx7,1mx4,25m. VA-anlegg: ca 135m på land for og sjøledning ca. 100m. Adkomstveg: ca 65m. Plastring mot sjø. Segelbergan: Slamavskiller i stedstøpt betong: LxBxH: 11,8mx5,0mx4,15m. VA-anlegg: ca 145m på land for og sjøledning ca. 100m. Adkomstveg: ca 170m. Støttemur i naturstein; Lengde ca. 50m. Plastring mot sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: