Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alstahaug

Nybygg av grunn- og ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse fra 7-10 skole til 5-10 skole.
Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3,2 dekar. Reguleringsplan er godkjent.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Reasfaltering av rullebane og etablering av nye flushlys ved lufthavn i Sandnessjøen
Avinor planlegger å reasfaltere deler av rullebanen og oppstillingsplassen (apron) ved Sandnessjøen lufthavn. I tillegg utføres to tilknyttede delprosjekt. Det ene er etablering av nye flushlys i rullebanedekket for terskel og rullebaneende. Det andre er flytting av PLASI (visuell glidebane). Utførelsen er splittet i flere entrepriser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: