Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Alstahaug

Nybygg av kai, lager mm i Alstahaug
Ca. 1200 daa og det skal skiftes ut 2 millioner m3 masse.
Nybygg av rekkehus på Ura, Sandnessjøen
Kan bygges totalt 200 enheter på området.
Asfaltarbeider Region nord 2018, tilbudsrunde 2
Felles utlysning for 5-18-2018-01 Helgeland innland, 5-18-2018-02 Helgeland kyst, 5-18-2018-06 Lofoten/Vesterålen, 5-19-2018-01 Sør-Troms/ Harstad-området, 5-19-2018-06 Midt- Troms, 5-19-2018-07 Ramfjordnes og 5-20-2018-01 Vest-Finnmark.
Ny gang- og sykkelvei fra Sandnessjoen sentrum til Alstahaug
Fra rundkjøring i Vågen til krysset mellom FV 17 og Brattåsveien. Regulert trasé går fra rundkjøring i Vågen, via eiendommen Vaagbakken, meieriet og fram til Brattåsveien.
Ny gang- og sykkelvei fra Sandnessjoen sentrum til Alstahaug
Langs FV 17, fra krysset mellom FV 17 og Brattåsveien og fram til krysset mellom FV 17 og FV 143 ved Rishattveien.
Reasfaltering av rullebane og etablering av nye flushlys ved lufthavn i Sandnessjøen
Avinor planlegger å reasfaltere deler av rullebanen og oppstillingsplassen (apron) ved Sandnessjøen lufthavn. I tillegg utføres to tilknyttede delprosjekt. Det ene er etablering av nye flushlys i rullebanedekket for terskel og rullebaneende. Det andre er flytting av PLASI (visuell glidebane). Utførelsen er splittet i flere entrepriser.
Etablering av gatelys ved Haugerud boligfelt Alstahaug
Fra Åsmoveien videre sørover forbi Haugerud boligfelt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: