Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Øksnes

Nybygg av industri i Myre havn
Infrastruktur er etablert.
Ny bru inkl gs-veg på Fv 939 Storelva bru i Øksnes
Eksisterende stålrørs-kulvert erstattes med ny bru, inkl G/S-veg bru. 230m.
Installasjon av nytt toppsystem for driftskontroll VA i Myre
Installere nytt toppsystem og nye PLSer for driftskontroll VA. Består av 1 avløpsrenseanlegg, 4 vannverk og 25 utestasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: