Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øksnes

Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Øksnes
Opsjon på 1 år. Vintervedlikehold av 1,2 km kommunal vei på Barkestad - Øksnes kommune.
Tilrettelegging av tursti i Øksnes
Prosjektledelse og tilrettelegging av stien.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Øksnes
Vintervedlikehold av 188 meter kommunal vei på Øksens og Tunstad, Skogsøya - Øksnes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: