Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Øksnes

Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Myre
5 leiligheter med en personaldel.
Utbedring av kommunale veier i Øksnes
Prosjektet omfatter utbedring av: Kv 1410 Vally Andersens vei (240 m). Kv 1432 Heimsommarøyveien (915 m). Kv 1445 H.Klausens vei (100 m). Kv 1446 Henriettes vei (260 m). Kv 1459 N.Larsens vei (70 m). Kv 1511 Nordheimsveien (390 m). Kv 1512 Holmveien (360 m). Total veilengde 2.335 m. Prosjektet omfatter hovedsakelig følgende arbeider: Kantrensk, masseutskifting, fiberduk, geonett, bærelag, asfalt.
Sikring av fjellskjæringer i MH 2018 og 2019
Gjelder kommunene Salangen, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Vestvågøy, Sortland, Øksnes og Bø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: