Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Øksnes

Utbygging av Fv 848 Ytre Forså-Sørrollnes, parsell 3 Hamran-Godvika (Ura)
Breddeutvidelse på ca 1,5m + grøfter. Ca 1,3km.
Ny bru inkl gs-veg på Fv 939 Storelva bru i Øksnes
Eksisterende stålrørs-kulvert erstattes med ny bru, inkl G/S-veg bru. 230m.
Nybygg av helsehus i Øksnes
Kan bli bygget på Myre i Elvelundområdet.
Tilbygg av leilighetshotell i Øksnes
Tilbygg i 2. etasjer, 3+3 leiligheter. Første etasje er ferdigbygd.
Installasjon av nytt toppsystem for driftskontroll VA i Myre
Installere nytt toppsystem og nye PLSer for driftskontroll VA. Består av 1 avløpsrenseanlegg, 4 vannverk og 25 utestasjoner.
Nybygg av plen ved barnehage i Myre
Krav på drenering og tilføre av jord for ny plen. Fra budsjettforslag 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: