Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nordland fylke

Alstahaug (14)
Andøy (3)
Ballangen (9)
Beiarn (7)
Bindal (5)
Bodø (100)
Brønnøy (7)
(2)
Dønna (4)
Evenes (8)
Fauske (13)
Flakstad (1)
Grane (3)
Hadsel (33)
Hamarøy (1)
Hemnes (6)
Herøy (3)
Leirfjord (3)
Lurøy (5)
Lødingen (5)
Meløy (7)
Moskenes (3)
Narvik (25)
Nesna (3)
Rana (44)
Rødøy (2)
Røst (1)
Saltdal (9)
Sortland (22)
Steigen (5)
Sømna (3)
Sørfold (3)
Tjeldsund (3)
Træna (0)
Tysfjord (5)
Værøy (1)
Vefsn (22)
Vega (1)
Vevelstad (1)
Vågan (17)
Øksnes (14)
Nybygg av konferansehotell i Bodø
270-300 rom. Maksimal byggehøyde 29 meter for hovedblokken og 12 meter for den laver delen.Konferansesenter med plass till 1200 personer.
Nybygg av videregående skole på Leknes
Rivning av skolebygg, Fløy A, totalt ca. 1.100 m2. Nybygg skole 7.450 m2 (inkl. TIP-bygg på ca. 260 m2). Rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C på til sammen 2.800 m2. Utendørs idrettsanlegg med fotballbane på 40 x 60 m, tre tennisbaner, to sandvolleybaner, en basketballbane.
Nybygg av kraftverk i Hattfjelldal kommune
Effekt på 60 MW. 126 GWh/år. Kraftverket skal bygges i fjell.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Planområdet er på Ca. 84 daa.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 2
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Nybygg av vindkraftverk og internvei i Tysfjord
Konsesjon er gitt. 90,00 MW. Totalkostnad inklusive turbiner er 1 Mrd nok.
Nybygg av lakseslakteri i Steigen
Slakteri og kassefabrikk blir to separate bygg koblet sammen med en kassebane. Leverandør av porter og lastesystemer: Enter Service AS.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 1
Totalentreprisekostnad 150 mill.kr Godkjent detaljregulering. 2 boligblokker og 10 rekkehus. Blokker 4-5 etasjer og rekkehus 3 etasjer.
Nybygg av grunn- og ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse fra 7-10 skole til 5-10 skole.
Utbedring/ombygging E6 Kapskarmo-Svenningelv bru, Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Svenningelv Bru. Eller Svenningelv bru, Valryggen bru og Trofors G/S-bru.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Om- og tilbygg av kulturhus, kontor og bibliotek i Rognan
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg med bibliotek, kontorer og kulturskole.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Nybygg av forretningsbygg i Narvik
Totalentreprisekontrak ca. 135 millioner kroner eks. mva. Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2. Obs Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.
Rehabilitering av bruer, fordelt på fire delstrekninger, på Nordlandbanen i Nordland
Delstrekning 1: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Steinkjer B ved km 126,380 til Majavatn B ved km 322,912. Delstrekning 2: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Majavatn B ved km 322,912 til Bjerka A ved km 468,170. Delstrekning 3: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 18 bruer på Nordlandsbanen, fra Bjerka A ved km 468,170 til Lønsdal A ved km 601,759. Delstrekning 4: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 13 bruer på Nordlandsbanen, fra Lønsdal A ved km 601,759 til Bodø ved km 728,750.
Nybygg av kombinert bolig- og forretningsbygg i Mo i Rana
Godkjent detaljregulering. 1.200-1.500 kvm.
Oppgradering av eksisterende bygningsmasse for høgskolen i Narvik
Oppgradering og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Oppgradering av fasader i det eldste byggetrinnet fra 1969.
Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Utvikling av Narvikfjellet
Campingplass, parkeringsareal og heiser/gondol.
Nybygg av kontorbygg m.fl. i Mo i Rana,
Reguleringen åpner for hotell, kontor, og næring. Man ønsker også regulere for boligformål.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Utvidelse av lokalmedisinsk senter i Vågan
Inntil 16 nye sykehjemsplasser, utvidelse av administrasjonsfløy samt ny avdeling for rehabilitering.
Nybygg av bensinstasjon, butikk mm. i Bodø
Totalt 3 bygg på tomten, ca 8000 kvm. 1. Coop Nordland skal sette opp et bygg på ca 3.000 kvm. 2. Veiserviceanlegg/bensinstasjon. Vurderes til salgs eller til leie. 3. Bevertning. Vurderes til salgs eller til leie.
Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3,2 dekar. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av kraftledning og transformatorstasjon i Hattfjelldal
132 kV Kraftnett Røssvatn, tilknytning Krutåga kraftverk og Mølnhusbekken kraftverk.
Nybygg av leiligheter på Stokmarknes, trinn 2 mfl.
Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger. Total utbygging er 50 boenheter.
Ny- og påbygg av kontor, leiligheter og forretningsbygg i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å rive deler av bygningsmassen og gjøre det mulig å bygge nytt med større høyde og arealutnyttelse.
Utvikling av kvartal i Narvik
Narvik ønsker å investere i den neste økonomien. Teknisk Kvartal skal i fremtiden bli et sted hvor de unge kan møtes, bo og starte opp nye bedrifter. Deltakere skal utvikle et nytt konsept for kvartalet, samt en plan for hvordan den tilstøtende parken kan bli et nytt offentlig rom i Narvik.
Nybygg av boliger i Mosjøen
Detaljregulering er vedtatt. 30 eneboligtomter.
Nybygg av brannstasjon i Sortland
Nortura-tomta. Riving og forberederne arbeider på separate prosjekt.
Etablering av næringsområde i Bodø
Bygningsmassen er på 2600 m2 og tomten 10,7 mål.
Utvikling av næringsområde i Dønna
Detaljregulering er vedtatt.
Nybygg av omsorgsboliger på Stokmarknes
Areal per boenhet: 28 m2. 20 st enheter, heldøgnsbemanning.
Nybygg av klatrehall på Mørkvedlia
Entreprise E1: Totalentreprise på bygging av klatrehallen med opsjon på bygging av styrketrenings-/vektløfterom i underetasjen og 1.etasje i klatrehallen. Entreprise E2: Totalentreprise på levering og montering av klatrevegger og utstyr. Entreprise E3:  Totalentreprise på tekniske anlegg (EL/VVS).
Nytt kryssingsspor på Nordlandsbanen mellom Bodø og Fauske
Forlengelse av eksisterende kryssingsspor fra 320 meter til 695 meter. Etablering av 2 sideplattformer med lengde 220 meter. Etablering av undergang under spor. Adkomst til plattform via trapp og ramper. Ny adkomst fra rv. 80 og parkering og driftsveger til nye sporveksler. Lavspenningsanlegg. Vann- og avløpsanlegg.
Nybygg av boliger ved lufthavn Evenes, trinn 1
Trinnvis utbygging, totalt 20-40 stk enheter.
Nybygg av boliger ved lufthavn Evenes, trinn 2
Trinnvis utbygging, totalt 20-40 stk enheter.
Nybygg av hytter i Bodø
23 hyttetomter.
Ny- og ombygg av kraftledning, 132 kV Kvitfossen-Solbjørn i Nordland
Ca. 14,4 km lengde med 90 master, herav 3 stålmaster. Kraftledningen består i all hovedsak av kreosot impregnerte trestolper med ståltraverser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: