Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nordland fylke

Alstahaug (11)
Andøy (7)
Ballangen (11)
Beiarn (7)
Bindal (42)
Bodø (100)
Brønnøy (12)
(6)
Dønna (4)
Evenes (14)
Fauske (21)
Flakstad (4)
Grane (12)
Hadsel (22)
Hamarøy (11)
Hemnes (8)
Herøy (3)
Leirfjord (8)
Lurøy (12)
Lødingen (6)
Meløy (7)
Moskenes (2)
Narvik (23)
Nesna (2)
Rana (44)
Rødøy (8)
Røst (0)
Saltdal (11)
Sortland (20)
Steigen (5)
Sømna (1)
Sørfold (10)
Tjeldsund (5)
Træna (2)
Tysfjord (3)
Værøy (1)
Vefsn (34)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (25)
Øksnes (10)
Nybygg av datalagringssenter i Ballangen kommune
Kapasitet opp mot 1000 megawatt strøm. Kolos Data Center vil bli verdens største datalagringssenter.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av vindkraftverk i Vefsn
Samlet installert effekt på inntil 330 MW. Totalkostnad er ca. 4 mrd nok. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av næringsarealer, leiligheter og hotell i Mo sentrum
Næringslokaler i sokkelen, to leilighetsblokker på åtte og ni etasjer med 60 leiligheter og et hotell på 17 etasjer.
Utbedring/ombygging E6 Kapskarmo-Svenningelv bru, Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Svenningelv bru, Valryggen bru og Trofors G/S-bru.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Planområdet er på Ca. 84 daa.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 80 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr.
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Nybygg av forretningsbygg og kontor mm i Fauske
Deler av infrastrukturen vil opparbeides av kommunen.
Rehabilitering av bruer, fordelt på fire delstrekninger, på Nordlandbanen i Nordland
Delstrekning 1: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Steinkjer B ved km 126,380 til Majavatn B ved km 322,912. Delstrekning 2: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 20 bruer på Nordlandsbanen, fra Majavatn B ved km 322,912 til Bjerka A ved km 468,170. Delstrekning 3: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 18 bruer på Nordlandsbanen, fra Bjerka A ved km 468,170 til Lønsdal A ved km 601,759. Delstrekning 4: Prosjektet gjelder gjennomføring av vedlikeholdsarbeider på ca. 13 bruer på Nordlandsbanen, fra Lønsdal A ved km 601,759 til Bodø ved km 728,750.
Nybygg av kombinert bolig- og forretningsbygg i Mo i Rana
Godkjent detaljregulering. 1.200-1.500 kvm.
Nybygg av forretningsbygg i Narvik
Totalentreprisekontrak ca. 135 millioner kroner eks. mva. Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2. Obs Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 1
3 mål per hytte. Totalt 115 enheter. Prosjektet er oppdelt i to trinn.
Rehabilitering av operasjonsstuene i 2 etasje og tilbygg av sterilsentral på sykehus i Mo i Rana
Rehabilitering av operasjonssentral i 2 etasje vestfløy og ny sterilsentral i U1, 1 og 2 etasje.
Utvidelse av settefiskanlegg på land og i sjø på Hustadstranda i Lødingen Vestbygd
42 daa nye landarealer, derav ca.15 daa arealer for fylling i sjø med formål næringsarealer og ca.153 daa nye arealer i sjø med formål akvakultur.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Utbygging av infrastruktur på Evenes flyplass
Fornyelse av eksisterende infrastruktur og etablering av infrastruktur for ny EBA (Eiendom, bygg og anlegg).
Fornyelse av bygg på Evenes flyplass trinn 1
Fornyelse av fem bygg (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg).
Nybygg av transformatorstasjon i Rana
Trafostasjon 65-70 m2. Kontrollbygg 65 m2. Trafostasjon for flere kraftverk i Langvatnområdet.
Nybygg av leiligheter på Stokmarknes, trinn 2 mfl.
Tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger. Total utbygging er 50 boenheter.
Nybygg av boligfelt i Bleik
36 utsikttomter på Bleik. Reguleringsplan er vedtatt.
Nybygg av boliger i Mosjøen
Detaljregulering er vedtatt. 30 eneboligtomter.
Nybygg av boliger ved Alstahaug
Byggeklare tomter.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Utvikling av næringsområde i Dønna
Detaljregulering er vedtatt.
Fornyelse og utvidelse av infrastruktur ved flyplass i Evenes
-Etablering av ca 4 km hovedledninger for fjernvarme -Etablering av ca 3 km hovedledninger for fjernkjøling -Etablering av ca 4 km VA anlegg -Etablering og sanering av ca 1 km overvannsanlegg -Etablering av ca 5,5 km hovedføringsveger for kabler -Etablering av samlet ca 0,5 km stikk til enkeltbygg -Etablering av ca 2,5 km ny veg -Reetablering av ca 2,2 km veg etter grøftegraving.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter.
Nybygg av klatrehall på Mørkvedlia
Entreprise E1: Totalentreprise på bygging av klatrehallen med opsjon på bygging av styrketrenings-/vektløfterom i underetasjen og 1.etasje i klatrehallen. Entreprise E2: Totalentreprise på levering og montering av klatrevegger og utstyr. Entreprise E3:  Totalentreprise på tekniske anlegg (EL/VVS).
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av leiligheter, forretning og kaipromenade i Kabelvåg havn
Kaipromenade og bygningsmasse med leiligheter og næringslokaler. 3-6 etasjer.
Nybygg av vannkraftverk i Hemnes
600 m 22 kV jordkabel. Ca 5-6 m høy betongdam, ca 15-20 m lang. 11,1 GWh.
Nybygg av hoppbakke og opplevelsesenter i Rana
4-5 helårs hoppbakker med heis.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: