Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (5)
Andøy (10)
Ballangen (3)
Beiarn (8)
Bindal (5)
Bodø (142)
Brønnøy (16)
(8)
Dønna (2)
Evenes (15)
Fauske (19)
Flakstad (7)
Grane (8)
Hadsel (29)
Hamarøy (14)
Hemnes (19)
Herøy (2)
Leirfjord (2)
Lurøy (10)
Lødingen (4)
Meløy (14)
Moskenes (7)
Narvik (31)
Nesna (5)
Rana (47)
Rødøy (4)
Røst (2)
Saltdal (8)
Sortland (26)
Steigen (2)
Sømna (1)
Sørfold (25)
Tjeldsund (5)
Træna (2)
Tysfjord (16)
Værøy (1)
Vefsn (35)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (29)
Øksnes (5)
Nybygg av datalagringssenter i Ballangen kommune
Kapasitet opp mot 1000 megawatt strøm. Kolos Data Center vil bli verdens største datalagringssenter.
E6 Sørfoldtunnelene/Fauske-Mørsvikbotn, ny vegtrasé i Fauske og Sørfold
KVU overlevert samferdselsdepartementet. Statens vegvesen anbefaler ny E6 med nye tunneler- og bruer. Avstanden Fauske-Mørvikbotn vil da bli 64 km mot dagens 75 km. Byggetid 4-6 år.
Nybygg av bydel i Bodø
Det skal utarbeides en helhetlig plan frem til ferdig reguleringsplan(er) for Rønvikjordene i Bodø. Planen skal vise hvordan det økonomiske potensialet og de store verdiene som er i området kan ivaretas og komme samfunnet mest mulig til nytte. I planen skal inngå boliger, næring, offentlige formål, park og landbruk som sentrale elementer. Eiendommen består av 600 daa, hvor 230 daa er dyrket mark og 275 daa er produktiv skog. Det er også en rekke bygninger på eiendommen. Grunnen eies av Nordland Fylkeskommune.
Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Ny tunnel på E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1001m.
Ny E10 gjennom Lofoten, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes
Konseptvalgutredning for E10 gjennom Lofoten. Inkl ferjeforbindelse Bodø-Moskenes/Leknes. Mulig inkl andre transportsektorer, og spørsmålet om fremtidig flyplass på Gimsøy.
Nybygg av vindkraftverk i Vefsn
Samlet installert effekt på inntil 330 MW. Totalkostnad er ca. 4 mrd nok. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av næringsarealer, leiligheter og hotell i Mo sentrum
Næringslokaler i sokkelen, to leilighetsblokker på åtte og ni etasjer med 60 leiligheter og et hotell på 17 etasjer.
Nybygg av hotell i Fauske
Etasjeskiller i massivtre. Eventuelt et tekniskt rom i underetasjen.
Nybygg av helsehus i Bodø
Samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset.
Nybygg av sykehjem Rishatten/Karlsenmarka i Sandnessjøen
Nytt sykehjem med 50 plasser bygges på den nye tomten. Nytt produksjonskjøkken for kommunens samlende varmmatproduksjon bygges på den nye tomten. Ny kommunal hjelpemiddelsentral bygges på den nye tomten.
Nybygg av barnskole, barnehage og idrettshall i Bodø
2 parallell barneskole for 420 elever, samt 6 avdelings barnehage.
Nybygg av hotell i Bodø
Sjøgata 37-39.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023. Tre alternativer fra 165 til 495 mnok.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Nybygg av videregående skole på Leknes
Rivning av skolebygg, Fløy A, totalt ca. 1.100 m2. Nybygg skole 7.450 m2 (inkl. TIP-bygg på ca. 260 m2). Rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C på til sammen 2.800 m2. Utendørs idrettsanlegg med fotballbane på 40 x 60 m, tre tennisbaner, to sandvolleybaner, en basketballbane.
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av studentboliger for brannskolen i Tjeldsund
250-300 studentboliger. Gnr/bnr 72/227 m.fl.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 2
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt. Gnr/bnr 36/244, 38/191, 38/338, 38/93 mfl.
Nybygg av barneskole i Mo i Rana
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av ungdomsskole i Hadsel
Prosjektet består av ny bygg på litt over 4000 kvm, rehabilitering av eksisterende bygninger på ca 3600 kvm og utomhusanlegg.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 80 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana
Området bygges over flere byggetrinn, avhengig av boligmarkedet.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av boliger på Meløy
Godkjent detaljregulering. 50-60 boenheter.
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy
Landsbasert anlegg for lakselus. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Nybygg av hotell i Svolvær
200 hotellrom. 6-7 etasjer. 14-16 byggemåneder.
Nybygg av leiligheter og næring i Vågan
Parkeringskjeller. Næring i 1. etasje.
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 2
Godkjent detaljregulering.
Rassikringstiltak/ny tunnel og fangvoll, Napp-Storsandnes
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 728m.
Utdyping av fiskerihavn, Røst
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av demensboliger i Sortland kommune, trinn 1
Sortland kommune har planlagt å bygge totalt 54 institusjonsplasser til demente, 30 av disse i første byggetrinn. Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Om-, ny- elller tilbygg av videregående skole i Narvik
2 alternative kommuner vurderes: Narvik og Vefsn. Utarbeidelse av alternativanalyse for samlokalisering av de videregående skolene i Mosjøen og i Narvik er utført. For Mosjøen VGS er det 3 avdelinger og nye tomter som skal vurderes i 4 alternative samlokaliseringer. For Narvik er det 3 avdelninger og nye tomter vurderes i 5 alternative samlokaliseringer.
Oppgradering av Rv 827 Efjordtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1620m.
Oppgradering av Rv 827 Stetindtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2759m.
Utbedrings av rv 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Oppgradering av Rv 827 Tømmeråstunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 563m.
Utbedrings av rv 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Oppgradering av Rv 827 Nipviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 980m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: