Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nordland fylke

Alstahaug (13)
Andøy (6)
Ballangen (1)
Beiarn (3)
Bindal (15)
Bodø (136)
Brønnøy (10)
(3)
Dønna (3)
Evenes (6)
Fauske (25)
Flakstad (3)
Grane (11)
Hadsel (25)
Hamarøy (5)
Hemnes (6)
Herøy (5)
Leirfjord (10)
Lurøy (6)
Lødingen (7)
Meløy (7)
Moskenes (3)
Narvik (23)
Nesna (7)
Rana (41)
Rødøy (2)
Røst (1)
Saltdal (6)
Sortland (38)
Steigen (9)
Sømna (0)
Sørfold (11)
Tjeldsund (5)
Træna (3)
Tysfjord (3)
Værøy (2)
Vefsn (27)
Vega (2)
Vevelstad (2)
Vågan (27)
Øksnes (8)
Utbedring av E6 Nord-Trøndelag grense-Osen
Vegutviklingsprosjekt; prosjektering, bygging, drift og vedlikehold (15 år). 132 km. Helgeland Sør, Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet med unntak av strekningen E6 Brattåsen-Lien.
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av hytter ved Narvikfjellet
Planlegges 650 hyttetomter. Bygges ut under mange år.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard. Lengde 20km.
Utbedring av veistrekning, E6 Mosjøen-Osen
Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Utbedring av eksisterende strekning med dårlig geometri og dårlig bæreevne.
Utbedring/ombygging E6 fra Svenningelv til Lien i Grue kommune
Ca. 17 km. Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Dels utbedring og dels ombygging av eksisterende E6.
Nybygg av konferansehotell i Bodø
270-300 rom. Maksimal byggehøyde 29 meter for hovedblokken og 12 meter for den laver delen.Konferansesenter med plass till 1200 personer.
Nybygg av fiskeoppdrettsanlegg mm i Innhavet
Levering av takmembran: Derbigum Norge AS.
Nybygg av kai, lager mm i Alstahaug
Ca. 1200 daa og det skal skiftes ut 2 millioner m3 masse.
Nybygg av videregående skole i Leknes
Rivning av skolebygg, Fløy A, totalt ca. 1.100 m2. Nybygg skole 7.450 m2 (inkl. TIP-bygg på ca. 260 m2). Rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C på til sammen 2.800 m2. Utendørs idrettsanlegg med fotballbane på 40 x 60 m, tre tennisbaner, to sandvolleybaner, en basketballbane.
Riving- ombygg- nybygg av boliger og næring i Bodø
Næring/forretning i første etasje. Kodumaja/KM Element OÜ er totalentreprenør for boligene. Hent AS er totalentreprenør for riving/grunn/spunt/betong/teknisk infrastruktur og første etasje.
Ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Nybygg av kontor og forretningsbygg i Bodø
Ca 10000 kvm. 10-12 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn. Skanska Anlegg, avdeling Industri, Bro og Marine utfør spunt-, peling- og betongarbeider.
Nybygg av forretning, kontor og leiligheter i Bodø
BREEAM-NOR Good-sertifisert. Totalentreprenør utfør noen tømrer- og betongarbeider i egen regi. 20 byggmåneder totalt.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 4 m.fl
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Nybygg av bydel i Svolvær
Godkjent detaljregulering. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn. 75-100 leiligheter. 3 boligblokker og 12 rekkehus med inntil 10 200 m2 BRA, et større areal for forretning og kontor med inntil 14 500 m2 BRA.
Nybygg av boligområde på Løkberg i Rana kommune
Planområdet er på Ca. 84 daa.
Nybygg av vindkraftverk ved Tysfjord
Konsesjon er gitt. 90,00 MW. Totalkostnad inklusive turbiner er 1 Mrd nok.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg på Fleinvær
Planområdet har størrelse på ca. 240 daa, av det er ca. 60 daa land på Feøya.
Utbygging av Sjøsiden kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg (ca 5 400 m2), ombygging av eksisterende kjøpesenter (ca 6 000 m2), nytt p-hus (ca 2 500 m2) og nye boliger med et areal på ca 2 900 m2.
Utbedring/ombygging E6 Kapskarmo-Svenningelv bru, Grane
Samlet entreprise. Eventuellt samlet med Svenningelv Bru. Eller Svenningelv bru, Valryggen bru og Trofors G/S-bru.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av boligområde på Valnesfjord i Fauske
Tidligere industriområde skal omreguleres til boligformål. 10-15 daa.
Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning F
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av forretningsbygg i Narvik
Totalentreprisekontrak ca. 135 millioner kroner eks. mva. Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2. Extra Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.
Nybygg av kjøpesenter i Bodø
Foreløpig uklart angående flere leietakere.
Nybygg av boligområde i Leknes trinn 2
Antydet til 49 boenheter.
Til- og ombygg av kjøpesenter i Sortland
Tilbygg av en andreetasje på sentret. 1700 kvadrat bygges i første etasje og 4500 i andre etasje. Parkeringshus i tre etasjer med plass til 300 biler.
Nybygg av kraftverk i Narvik
Produksjon 28 GWh.
Nybygg av leiligheter i Bodø, trinn 2
Arbeider med infrastruktur pågår.
Utvikling av Narvikfjellet
Campingplass, parkeringsareal og heiser/gondol.
Drift- og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Nordland
Gjelder kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Træna, Lurøy og deler av Radøy.
Nybygg av opplevelsessenter i Lofoten, Svolvær
Utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
22 st omsorgsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Svolvær
Godkjent regulering.
Nybygg, ombygging og rivning av skole i Meløy
Eldste del av skole skal rives og erstattes med nytt tilbygg.
Ny vannledning
Fra rådmannens forslag, Økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av kraftverk ved Tosen
NCC skal fullføre byggingen av kraftverkene som Istak Ldt påbegynt. Oppstart september 2017. Ca.10 MW. 150-250 kvm.
Nybygg av leilighetsbygg i Bodø
16-18 måneders byggetid.
Utvidelse av lokalmedisinsk senter i Vågan
Inntil 16 nye sykehjemsplasser, utvidelse av administrasjonsfløy samt ny avdeling for rehabilitering.
Nybygg av avløpsledninger mm i Bodø
Fra rådmannens forslag, Økonomiplan 2018-2021.
Ny sjøledning i Svolvær
Omhandler ny sjøledning fra Svolvær til Helle. Sjøledningen er om lag 7550m lang. Sjøledningen vil ligge ned mot 135 meters dyp. Det skal etableres ilandføringer, landtakskummer i hhv Svolvær (nærmere bestemt på Kløfterholmen) og Helle (nærmere bestemt ved Svolvær lufthavn).
Utvidelse av museum i Bodø
Jektehuset får en højde på ca.20 m. Parkering og hovedadkomst til anlegget blir noe utvidet.
Utbedringsarbeider ved Narvik stasjon, Narvik havn-Vassiljaure
Installasjon og vedlikehold av signal-, sikkerhets- og kontrollsystemer / utstyr. Nullstilling sikringsanlegg, EB54/NSI63, integrasjon med Siemens sikringsanlegg.
Nybygg av minikraftverk i Ørnes, Meløy kommune
Prosjektet er utsatt. Uklart angående byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: