Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (7)
Andøy (9)
Ballangen (5)
Beiarn (8)
Bindal (42)
Bodø (115)
Brønnøy (9)
(8)
Dønna (2)
Evenes (12)
Fauske (15)
Flakstad (3)
Grane (13)
Hadsel (22)
Hamarøy (14)
Hemnes (21)
Herøy (1)
Leirfjord (6)
Lurøy (14)
Lødingen (7)
Meløy (12)
Moskenes (3)
Narvik (37)
Nesna (3)
Rana (44)
Rødøy (8)
Røst (2)
Saltdal (9)
Sortland (22)
Steigen (5)
Sømna (1)
Sørfold (12)
Tjeldsund (3)
Træna (2)
Tysfjord (4)
Værøy (4)
Vefsn (26)
Vega (0)
Vevelstad (2)
Vågan (30)
Øksnes (6)
Nybygg av datalagringssenter i Ballangen kommune
Kapasitet opp mot 1000 megawatt strøm. Kolos Data Center vil bli verdens største datalagringssenter.
Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av vindkraftverk i Vefsn
Samlet installert effekt på inntil 330 MW. Totalkostnad er ca. 4 mrd nok. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av næringsarealer, leiligheter og hotell i Mo sentrum
Næringslokaler i sokkelen, to leilighetsblokker på åtte og ni etasjer med 60 leiligheter og et hotell på 17 etasjer.
Riving- ombygg- nybygg av boliger og næring i Bodø
Næring/forretning i første etasje. Kodumaja/KM Element OÜ er totalentreprenør for boligene. Hent AS er totalentreprenør for riving/grunn/spunt/betong/teknisk infrastruktur og første etasje.
Rehabilitering og ombygg av barne- og kulturskole i Bodø
Behov for å øke kapasiteten fra 2 parallell skole til 3 parallell skole.
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023. Tre alternativer fra 165 til 495 mnok.
Nybygg av hotell, leiligheter og spa i Bodø
Totalt blir det 160 hotellrom, og 50 leiligheter. 4-6 etasjer på toppen med eksklusive leiligheter. Gnr/bnr 138/552 mfl
Driftskontrakt 1816 Ofoten 2018-2023 i Nordland og Troms
Opsjon 1 år. Gjelder Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund kommuner.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 2
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Nybygg av ungdomsskole og gymsaler i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020.
Nybygg av kontor/forretning i Bjerka
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av studentboliger for brannskolen i Tjeldsund
250-300 studentboliger. Gnr/bnr 72/227 m.fl.
Driftskontrakt 1801 Helgelandskysten 2018-2023 i Nordland
Gjelder kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, samt deler av Hemnes.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme. Riving er utført på separat prosjekt. Gnr/bnr 36/244, 38/191, 38/338, 38/93 mfl.
Nybygg av kontor i Narvik
5000-6000 m2. Gnr/bnr 38/1, 18, 19, 94/1 mfl
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 80 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Oppgradering og utvikling av høgskolen i Narvik
Oppgradering av servicesenter, kantine og glassgård samt etablering av mesanin i eksisterende maskinhall.
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Nybygg av handelspark på Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området.
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av boliger ved Leirfjord
Reguleringsplan er vedtatt. 82,9 daa. Etablering av frittliggende eneboliger og to- og firemannsboliger. 4 eneboliger og 24 enheter i rekke.
Nybygg av naust og flytebrygger i Bodø
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4
Til- og ombygg av museum i Stokmarknes
Vernebygget skal bygges sammen med eksisterende "Trekantbygget".
Nybygg av kraftverk ved Beiarn
Konsesjon er gitt. 27,1 GWh.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 1
3 mål per hytte. Totalt 115 enheter. Prosjektet er oppdelt i to trinn. Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4
Utdyping av fiskerihavn, Røst
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av demensboliger i Sortland kommune, trinn 1
Sortland kommune har planlagt å bygge totalt 54 institusjonsplasser til demente, 30 av disse i første byggetrinn. Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Nybygg av helsehus på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter.
Om-, ny- elller tilbygg av videregående skole i Narvik
2 alternative kommuner vurderes: Narvik og Vefsn. Utarbeidelse av alternativanalyse for samlokalisering av de videregående skolene i Mosjøen og i Narvik er utført. For Mosjøen VGS er det 3 avdelinger og nye tomter som skal vurderes i 4 alternative samlokaliseringer. For Narvik er det 3 avdelninger og nye tomter vurderes i 5 alternative samlokaliseringer.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 40 boenheter. Bygger en del i egen regi. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Kabelvåg, trinn 2
Gnr/bnr 14/25, 14/13, 14/37, 14/38 mfl
Rehabilitering av operasjonsstuene i 2 etasje og tilbygg av sterilsentral på sykehus i Mo i Rana
Rehabilitering av operasjonssentral i 2 etasje vestfløy og ny sterilsentral i U1, 1 og 2 etasje.
Nybygg av bolig- og næringsbygg på Stokmarknes
3-5 etasjer. Gnr/bnr 65/56, 65/1068, 65/281
Utvidelse av settefiskanlegg på land og i sjø på Hustadstranda i Lødingen Vestbygd
42 daa nye landarealer, derav ca.15 daa arealer for fylling i sjø med formål næringsarealer og ca.153 daa nye arealer i sjø med formål akvakultur. Gnr/bnr 13/9, 13/16
Nybygg av transformatorstasjon i Rana
Trafostasjon 65-70 m2. Kontrollbygg 65 m2. Trafostasjon for flere kraftverk i Langvatnområdet.
Bygningsmessige tilpasninger for redningshelikopter, Bodø
NAWSARH= Norwegian All Weather Search and Rescue Helikopter.
Forlengelse av kryssingsspor mm. i Søsterbekk i Narvik
Ligger på prioriteringslisten på Ofotbanen (NTP 2014-2023).
Nybygg av boligfelt i Bleik
36 utsikttomter på Bleik. Reguleringsplan er vedtatt.
Nybygg av boliger ved Alstahaug
Byggeklare tomter. Gnr/bnr 38/797, 784 og 39/33,34 og 92/1
Nybygg av boliger i Mosjøen
Detaljregulering er vedtatt. 30 eneboligtomter.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i kvartal 27, Svolvær
Blandet bebyggelse med kombinert bolig-, kontor- og forretningsformål (BFK) i hele kvartalet. Høydene foreslås satt til 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde etasje mot Vestfjordgata, og 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde mot Storgata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: