Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nordland fylke

Alstahaug (10)
Andøy (4)
Ballangen (1)
Beiarn (4)
Bindal (9)
Bodø (108)
Brønnøy (8)
(1)
Dønna (4)
Evenes (7)
Fauske (18)
Flakstad (4)
Grane (7)
Hadsel (30)
Hamarøy (4)
Hemnes (5)
Herøy (2)
Leirfjord (6)
Lurøy (8)
Lødingen (8)
Meløy (6)
Moskenes (3)
Narvik (23)
Nesna (7)
Rana (35)
Rødøy (2)
Røst (1)
Saltdal (6)
Sortland (32)
Steigen (5)
Sømna (1)
Sørfold (10)
Tjeldsund (2)
Træna (1)
Tysfjord (1)
Værøy (0)
Vefsn (21)
Vega (3)
Vevelstad (1)
Vågan (22)
Øksnes (7)
Ny bydel på Brennåsen i Rana
Totalt 200 lgh på Brennåsen, Ranas nye bydel.
Nybygg av hytter ved Narvikfjellet
Planlegges 650 hyttetomter. Bygges ut under mange år.
Utbedring av veistrekning, E6 Mosjøen-Osen
Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Utbedring av eksisterende strekning med dårlig geometri og dårlig bæreevne.
Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fv 815 Kangerua i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1599m. Skredtype snø.
Utbedring/ombygging E6 fra Svenningelv til Lien i Grue kommune
Ca. 17 km. Planlagt anleggstart i perioden 2014-2019. Dels utbedring og dels ombygging av eksisterende E6.
Nybygg av konferansehotell i Bodø
270-300 rom. Maksimal byggehøyde 29 meter for hovedblokken og 12 meter for den laver delen.Konferansesenter med plass till 1200 personer.
Nybygg av kai, lager mm i Alstahaug
Ca. 1200 daa og det skal skiftes ut 2 millioner m3 masse.
Nybygg av videregående skole i Leknes
Rivning av skolebygg, Fløy A, totalt ca. 1.100 m2. Nybygg skole 7.450 m2 (inkl. TIP-bygg på ca. 260 m2). Rehabilitering av eksisterende bygg A, fløy B og C på til sammen 2.800 m2. Utendørs idrettsanlegg med fotballbane på 40 x 60 m, tre tennisbaner, to sandvolleybaner, en basketballbane.
Utbedring av vegstrekning ved Bodø (Bypakke Bodø)
Inkl Olav V gt. 1990m hovedveg, 3440m gs-veg, 1140m andre veger, 153m bru.
Riving- ombygg- nybygg av boliger og næring i Bodø
Næring/forretning i første etasje. Kodumaja/KM Element OÜ er totalentreprenør for boligene. Hent AS er totalentreprenør for riving/grunn/spunt/betong/teknisk infrastruktur og første etasje.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom Christian Jakhelln AS og Bodø Boligbyggelag. Totalt 106 leiligheter, 14000 BRA i to byggetrinn. Skanska Anlegg, avdeling Industri, Bro og Marine utfør spunt-, peling- og betongarbeider.
Nybygg av ungdomsskole i Narvik
Lokalisering: Parken ungdomsskole. Den nye ungdomsskolen på Parken skal stå ferdig til bruk ved skolestart høsten 2020.
Nybygg av kontorbygg i Bodø
BREEAM-klassifisering Excellent og energiklasse A. Berg- og fjernvarme.
Nybygging av skole og flerbrukshall i Fauske
Lås og beslag - Elektro Bodø AS.
Nybygg av vindkraftverk og internvei i Tysfjord
Konsesjon er gitt. 90,00 MW. Totalkostnad inklusive turbiner er 1 Mrd nok.
Nybygg av bydel i Svolvær
Godkjent detaljregulering. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn. 75-100 leiligheter. 3 boligblokker og 12 rekkehus med inntil 10 200 m2 BRA, et større areal for forretning og kontor med inntil 14 500 m2 BRA.
Nybygg av parkeringsanlegg med tilhørende park på toppen i Bodø
345 plasser inkl HC plasser i to etasjer.
Nybygg av boliger i Bodø, trinn 3
To-mannsbolig, fire-mannsbolig og rekkehus.
Nybygg av næring/handel i Bjerkvik
Samlet areal 150 daa.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av boligområde på Valnesfjord i Fauske
Tidligere industriområde skal omreguleres til boligformål. 10-15 daa.
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Ny-, ombygging og riving av videregående skole på Stokmarknes
Elever fra Media og Kommunikasjons-fag er engasjert i byggingsprosessen.- Se nettside www.nyskole.no Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 vil være nybygg (bygg B) og byggetrinn 2 vil være renovering eksisterende bygg C, rivning bygg A og ferdigstillelse utomhus. Nybygget skal settes opp i minimum energiklasse A. Tilbygget oppgraderes til tek 10.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana
Området bygges over flere byggetrinn, avhengig av boligmarkedet
Utdyping av farled, Bodø havn
Invisteringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av forretningsbygg i Narvik
Totalentreprisekontrak ca. 135 millioner kroner eks. mva. Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6000m2. Obs Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhus areal ca. 7.500m2.
Rassikring/skredoverbygg og fangvoll på Fv 452 Storrona i Meløy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. Skredfaktor høy. 375m.
Nybygg av kraftverk i Narvik
Produksjon 28 GWh.
Nybygg av leiligheter i Bodø, trinn 2
Arbeider med infrastruktur pågår.
Nybygg av vei og tunnel til sykehus i Narvik
Vei (H1, 7,5m) og tunnel (T9,5m, klasse B). Total lengde ca 700m. Opsjon på masseutskifting og terrengarbeider.
Utvikling av Narvikfjellet
Campingplass, parkeringsareal og heiser/gondol.
Nybygg av opplevelsessenter i Lofoten, Svolvær
120 rom. Utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter.
Nybygg av kontorbygg m.fl. i Mo i Rana,
Reguleringen åpner for hotell, kontor, og næring. Man ønsker også regulere for boligformål.
Nybygg av leilighetsbygg i Bodø
16-18 måneders byggetid.
Utvidelse av lokalmedisinsk senter i Vågan
Inntil 16 nye sykehjemsplasser, utvidelse av administrasjonsfløy samt ny avdeling for rehabilitering.
Nybygg av koblingsstasjon i Narvik
Skanska er byggteknisk totalentreprenør og ABB er totalentreprenør for tekniske installasjoner. Bygges parallellt med Sildvik Koblingstassjon.
Nybygg av bensinstasjon, butikk mm. i Bodø
Totalt 3 bygg på tomten, ca 8000 kvm. 1. Coop Nordland skal sette opp et bygg på ca 3.000 kvm. 2. Veiserviceanlegg/bensinstasjon. Vurderes til salgs eller til leie. 3. Bevertning. Vurderes til salgs eller til leie.
Utvidelse av museum i Bodø
Jektehuset får en højde på ca.20 m. Parkering og hovedadkomst til anlegget blir noe utvidet.
Nybygg av minikraftverk i Ørnes, Meløy kommune
Prosjektet er utsatt. Uklart angående byggestart.
Nybygg av boliger i Mosjøen
30 eneboligtomter.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 571 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Brønnøysund
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Tustna, Røst, Austevoll og Bessaker.
Nybygg av flytende sjøhotell i Røst
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Austevoll, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av brannstasjon i Sortland
Nortura-tomta. Riving og forberederne arbeider på separate prosjekt.
Nybygg av kontorbygg og garasje i Fauske
Det er vedtatt å bygge et nytt teknisk driftsbygg for å samle alle tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder vei, vann og avløp og Park/Idrett for å nevne noen. I tillegg skal det bygges et nytt Blålysbygg, der alle beredskapsinstanser skal være samlet, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter.
Nybygg av klatrehall på Mørkvedlia
Entreprise E1: Totalentreprise på bygging av klatrehallen med opsjon på bygging av styrketrenings-/vektløfterom i underetasjen og 1.etasje i klatrehallen, Entreprise E2: Totalentreprise på levering og montering av klatrevegger og utstyr, Entreprise E3:  Totalentreprise på tekniske anlegg (EL/VVS).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: