Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vikna

Nybygg av eneboliger i Vikna
Planområdets omfang er på ca 70 daa.
Bygging av ny kai med bakareal i Stakkskardet og sluttføring av molo/veg til Kråkøya i Rørvik
Bygging av ny kai med utkraget kaiplate fundamentert på fjell med lengde i kaifront 12,0 m. I tilknytning til kai skal Lamholmen sprenges ned til samme nivå som kai i nivå kote 3,5, og utsprengte steinmasser skal legges i sjøen for oppfylling som bakareal til ny kai. Plastring skal utføres der fylling er eksponert mot sjø. Bygging av betongbinge som fundament o lekkasjevern for lagertanker fo fiskeolje. Sluttføring molo/vegfylling til Kråkøya.
Nytt nødstrømsaggregat ved samfunnshus i Rørvik
Vikna kommune skal tilrettelegge for nødstrømsaggregat i tilknytning til tilfluktsrom ved kommunens administrasjonsbygg og Rørvik samfunnshus. Det skal bygges frittstående kjellerrom ved siden av og i nord-østre del av eksisterende bygning. Det skal leveres et fungerende komplett nødstrømanlegg for både tilfluktsrommet og kommunens administrasjonsbygg/Rørvik samfunnshus. Oppdraget skal omfatte levering, montering og i driftssetting av nødstrømsaggregat med komplett kabling og teknisk utrustning og installasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: