Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vikna

Utvidelse av settefiskanlegg i Vikna
Godkjent detaljregulering. Grunnarbeider vil pågå mai-oktober 2017.
Nybygg av helsebygg i Rørvik, fase 2
Fase 2 består av et nytt bygg (fløy D og E) som skal inneholde legetjenesten, laboratoriet, dialyse, resepsjon, rus og psykiatrilokaler i plan 0. Plan 1 inneholder helsestasjon, fysioterapi, kantine og møterom. Plan 2 og 3 inneholder 17 2 omsorgsboliger. I tillegg ombygging i eksisterende bygg fløy A og C og utomhus arealer. Bygget er prosjektert med krav utover passivhus og bygget utføres som passivhus.
Nybygg av lager og base for båter på Marøystrand Næringsområde
50 meter dypvannskai med heisbås på 14x30 meter, laget for selvgående båtheis med løftekapasitet på 350 tonn +. Stor skipshall med egne tilknyttede verksted for stål, aluminium, motor og hydraulikk, garderobe, kantine, kontor og butikk med varelager, samt egen selvstendig lagerhall.
Nybygg av rorbuanlegg i Vikna
Private grunneiere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: