Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vikna

Utvidelse av settefiskanlegg i Vikna
Godkjent detaljregulering. Grunnarbeider vil pågå mai-oktober 2017.
Utbedring av ferjekai ved Fv 715 Flakk-Rørvik
Ny Rørvik fergekai inkl ombygging av landanlegg, noe ombygging av Flakk fergekai. Ladestasjon for lading av ferger. Mulig nybygging av Valset fergekai over eksisterende kai. Totalentreprisekostnad 118 mill.kr. Leveranse av ladetårn og forankringsanlegg: Siemens.
Nybygg av eneboliger i Vikna
Planområdets omfang er på ca 70 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: