Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Verran

Nytt hyttefelt og nybygg av flytebrygge i Snertvika
Grunneiere er Andre Nikolai Skjelstad og Eli Birgitte Skjelstad.
Nytt ledningsnett i Verran, etappe 3
Planlagt prosjekt. Etappevis utbygging.
Ombygging av kirke ved Verran
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: