Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Verdal

Ombygging av planteskole til lagring av arkiv i Verdal
Byggestart er ikke fastsatt, avhenger av finansiering.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Verdal
5 stk eneboliger og 3 stk tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Verdal, etappe 1
14-15 byggeklare tomter.
Nybygg av bru på Vuku i Verdal
Kan bli trekonstruksjon.
Utvidelse av masseuttak mellom Stiklestad og Leksdal i Verdal
Totalt uttaksvolum er ca. 200 000 m3. Årlig uttak vil være ca. 20 000-30 000 m3, noe som tilsvarer ca. 7-10 års drift.
Sanering av va-ledning i Verdal
Ivesteringstiltak. Start 2016/2017.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: