Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Verdal

Etablering av nytt boligfelt i Verdal
30 – 35 nye boligtomter
Nybygg av eneboliger i Verdal, etappe 1
14-15 byggeklare tomter.
Nybygg av bru på Vuku i Verdal
Kan bli trekonstruksjon.
Nybygg av gang/sykkelbru, fv. 72 på Lysthaugen i Verdal
Graving ca. 600 m3. Tilfylling ca. 600 m3. Forskaling ca. 260 m2. Armering ca. 10 tonn. Betong ca. 90 m3. Boltegrupper ca. 30 stk. Rekkverk ca. 58 m.
Utvidelse av masseuttak mellom Stiklestad og Leksdal i Verdal
Totalt uttaksvolum er ca. 200 000 m3. Årlig uttak vil være ca. 20 000-30 000 m3, noe som tilsvarer ca. 7-10 års drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: