Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Verdal

Nybygg av boligområde i Verdal, trinn 2 m.fl
Planlagt prosjekt. Kan bli delt opp i flere trinn.
Utvidelse av kalkkaianlegg i Verdal
Bygging av en ny kai med mudring av felt utenfor kaien, forkorting eventuelt endring av molo vest for kaien, oppbygging av sjete rundt fylling sør for anlegget, og oppbygging av havneområdet innenfor kai, med nødvendig teknisk infrastruktur og vei.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Verdal
5 stk eneboliger og 3 stk tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Verdal, etappe 1
14-15 byggeklare tomter.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Ny Grythullet bru på Fv 160 i Helgådalen i Verdal
Graving ca. 1630 m3. Til fylling ca. 1300 m3. Sprengning ca. 1750 m3. Brurekkverk 76 m. Forskaling ca. 796 m2. Armering ca. 46 tonn. Betong ca. 364,6 m3. Stålbjelker ca. 40 tonn. Innstøpte bolter i berg 35 stk.
Sanering av va-ledning i Verdal
Ivesteringstiltak. Start 2016/2017.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: