Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Verdal

Nybygg av leiligheter og parkeringsdekke i Verdal
Ca 1500 kvm næring. Nabotomten til utvidelse av Amfi Verdal.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Asfaltarbeider Reigon midt 2017-3 i Nord-Trøndelag
44362 tonn asfalt. 3000 m2 fresing.
Nybygg av gang/sykkelbru, fv. 72 på Lysthaugen i Verdal
Graving ca. 600 m3. Tilfylling ca. 600 m3. Forskaling ca. 260 m2. Armering ca. 10 tonn. Betong ca. 90 m3. Boltegrupper ca. 30 stk. Rekkverk ca. 58 m.
Kryssutbedring mm ved Fv 757 Stiklestad alle i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020.
Nybygg av klubbhus ved friidrettsanlegg i Verdal
Huset vil være i to etasjer, og ha lagerrom og toalett i første etasje. I andre etasje blir det rom til speaker og tidtaker, og for øvrig et klubblokale til friidrettsklubben.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: