Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Verdal

Nybygg av boligområde i Verdal, trinn 2 m.fl
Planlagt prosjekt. Kan bli delt opp i flere trinn.
Utvidelse av kalkkaianlegg i Verdal
Bygging av en ny kai med mudring av felt utenfor kaien, forkorting eventuelt endring av molo vest for kaien, oppbygging av sjete rundt fylling sør for anlegget, og oppbygging av havneområdet innenfor kai, med nødvendig teknisk infrastruktur og vei.
Ombygg av barneskole i Verdal
Ferdigstilles i løpet av våren 2020.
Nybygg av leiligheter og parkeringsdekke i Verdal
Ca. 1500 kvm næring. Nabotomten til utvidelse av Amfi Verdal.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Verdal
5 stk eneboliger og 3 stk tomannsboliger.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Utvidelse av masseuttak mellom Stiklestad og Leksdal i Verdal
Totalt uttaksvolum er ca. 200 000 m3. Årlig uttak vil være ca. 20 000-30 000 m3, noe som tilsvarer ca. 7-10 års drift.
Sanering av va-ledning i Verdal
Ivesteringstiltak. Start 2016/2017.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: