Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stjørdal

Nybygg av leiligheter, butikker og parkering mm i Stjørdal sentrum, trinn 1-3
Første byggetrinn bygges 65 leiligheter. Totalt 3 byggetrinn.
Nybygg av eneboliger i Skåråen, etappe 2
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger ved Fosslia Bosenter i Stjørdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt planlegges 72 stk boenheter på Fosslia.
Nybygg av omsorgsboliger ved Fosslia Bosenter i Stjørdal, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt planlegges 72 stk boenheter på Fosslia.
Nybygg av hytter i Stjørdal
Byggeklare tomter.
Til-og ombygg av barneskole i Stjørdal
ca 2700-3000 m2 utbyggningsareal.
Asfaltarbeider Reigon midt 2017-3 i Nord-Trøndelag
Levanger, Stjørdal, Meråker og Frosta kommuner. 14154 tonn asfalt. 9000 m2 fresing.
Infrastruktur for boligområde på Skåråen
Området består av 45 tomter.
Rehabilitering av svømmehall i Stjørdal
Det er av satt 1,5 mill.kr i 2018, 3 mill. kr i 2020 og 2022 og 5 mill. kr i 2023 til ekstraordinære tiltak for svømmehallen.
Utvendig maling-og rehabilitering av standplasshus og lager ved Frigård -og Leksdal skytefelt
Frigård: 5 bygg med behov for utvendig maling og noe reparasjon av gammel kledning og akustikkvegger. Leksdal: 1 bygg med behov for utvendig maling.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: