Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stjørdal

Nybygg av leiligheter, butikker og parkering mm i Stjørdal sentrum, trinn 1-3
Første byggetrinn bygges 65 leiligheter. Totalt 3 byggetrinn.
Nytt næringsområde i Stjørdal
Regulering er vedtatt. 92,2 daa.
Nybygg av kontorbygg i Stjørdal
Byggeklart. 8,5 mål, 170% utnyttelse.
Nybygg av eneboliger i Skåråen, etappe 2
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av parkeringsanlegg i Stjørdal
Byggeklar tomt på 6,5 mål.
Nybygg av kjedet eneboliger og tomannsboliger i Stjørdal
16 kjedet eneboliger og 3 tomannsboliger.
Nybygg av boliger og næring i Stjørdal
Næringsarealer i første etasje.
Nybygg av hytter i Stjørdal
Byggeklare tomter.
Infrastruktur for boligområde på Skåråen
Området består av 45 tomter.
Asfaltarbeider Region midt 2018-3, Trøndelag
Omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Stjørdal, Nord-Trøndelag
Kontrakt med egenskapskrav omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal. I denne kontrakten stilles det krav til deformasjonsegenskaper, bestandighet og slitasjemotstand på det ferdige asfaltdekket. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK.
Rehabilitering av svømmehall i Stjørdal
Det er av satt 1,5 mill.kr i 2018, 3 mill. kr i 2020 og 2022 og 5 mill. kr i 2023 til ekstraordinære tiltak for svømmehallen.
Etablering av nye overføringsledninger ved Julset i Leksdalen
Prosjektet omfatter komplett vannledning av Ø 500 mm PE 100 og kabeltrekkerør min. innvendig diameter Ø 40 mm med trekketau og tettelokk i begge ender. Trase er ca.100 m og ca. 2,5 m under elvebunn. Ved kryssing av Leksa skal det også krysses under eksisterende hovedvannledning (denne er i drift) Ø 400 asbestsement. Beliggenhet er usikker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: