Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stjørdal

Nordlandsbanen, ombygging jernbane Kvithammar-Åsen
Elektrifisering og noe utbedring av eksisterende jernbanebane. Stjørdal og Levanger kommuner.
Nybygg av terrassehus og rekkehus på Gevingåsen i Stjørdal
Totalt ca. 400 leiligheter på området.
Etablering av næringsbygg i Gjeving
Tomt 1 : 3,5 mål, tomt 2: 3,0 mål, tomt 3: 3,3 mål.
Nybygg av omsorgsboliger ved Fosslia Bosenter i Stjørdal, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt planlegges 72 stk boenheter på Fosslia.
Nybygg av boligfelt i Skatval
Private grunneiere.
Asfaltarbeider Region midt 2018-3, Trøndelag
Omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal.
Infrastruktur for boligområde i Skårrån i Hegra
Infrastruktur for ca. 50 tomter.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Stjørdal, Nord-Trøndelag
Kontrakt med egenskapskrav omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal. I denne kontrakten stilles det krav til deformasjonsegenskaper, bestandighet og slitasjemotstand på det ferdige asfaltdekket. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK.
Ny vannledning i Stjørdal
Anbudet omfatter i korte trekk følgende: • ca. 230 m Ø 160 PVC vannledning levering / legging • ca. 230 m graving/igjenfylling grøft • 1 stk. vannkum levering/montering • 3 stk. nedgravde vannkum levering / montering • Private stikk/stikkledninger
Nybygg av plasthall på Værnes
Plasthall som skal etableres i tilknytning til etablert midlertidig treningssenter på Værnes. Dette skal opprettholde muligheten for operativ trening og arrestasjonsteknikk i Trøndelag politidistrikt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: