Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stjørdal

Nybygg av terrassehus og rekkehus på Gevingåsen i Stjørdal
Totalt ca. 400 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter, butikker og parkering mm i Stjørdal sentrum, trinn 2-3
I første byggetrinn bygges 65 leiligheter. Totalt 3 byggetrinn med totalt 13.000 BTA.
Etablering av næringsbygg i Gjeving
Tomt 1 : 3,5 mål, tomt 2: 3,0 mål, tomt 3: 3,3 mål.
Nybygg av leiligheter med torgområde og forretning i Stjørdal
40 stk leiligheter fordelt på 2-3 huskropper mellom 3 og 4 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger ved Fosslia Bosenter i Stjørdal, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt planlegges 72 stk boenheter på Fosslia.
Nybygg av boliger og næring i Stjørdal
Næringsarealer i første etasje.
Nybygg av boligfelt i Skatval
Private grunneiere.
Asfaltarbeider Region midt 2018-3, Trøndelag
Omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal.
Asfaltarbeider Region midt 2018-1, Stjørdal, Nord-Trøndelag
Kontrakt med egenskapskrav omfatter 12 000 tonn asfalt og 30 000 m2 fresing og utføres i kommunene Malvik og Stjørdal. I denne kontrakten stilles det krav til deformasjonsegenskaper, bestandighet og slitasjemotstand på det ferdige asfaltdekket. Asfaltarbeider Statens vegvesen 2018 omfatter ca. 75 kontrakt om fornyelse av slitdekke. Estimert verdi: 2,5 Mrd. NOK.
Etablering av nye overføringsledninger i Stjørdal
Vann- og avløp på deler av strekningen fra Skatval avløpsrenseanlegg og til Vikanvegen. Denne entreprisen omfatter styrt boring på 3 delstrekninger: For spillvannspumpeledning fra Skatval avløpsrenseanlegg til Valstad, ca. 1000 meter, For vannledning ved Valstad, ca. 500 meter, For dykkerledning – dvs. trykkledning avløp, og vannledning fra Kvithammar til Vikan, ca. 600 meter.
Ny vannledning i Stjørdal
Anbudet omfatter i korte trekk følgende: • ca. 230 m Ø 160 PVC vannledning levering / legging • ca. 230 m graving/igjenfylling grøft • 1 stk. vannkum levering/montering • 3 stk. nedgravde vannkum levering / montering • Private stikk/stikkledninger
Nybygg av plasthall på Værnes
Plasthall som skal etableres i tilknytning til etablert midlertidig treningssenter på Værnes. Dette skal opprettholde muligheten for operativ trening og arrestasjonsteknikk i Trøndelag politidistrikt.
Etablering av nye overføringsledninger ved Julset i Leksdalen
Prosjektet omfatter komplett vannledning av Ø 500 mm PE 100 og kabeltrekkerør min. innvendig diameter Ø 40 mm med trekketau og tettelokk i begge ender. Trase er ca.100 m og ca. 2,5 m under elvebunn. Ved kryssing av Leksa skal det også krysses under eksisterende hovedvannledning (denne er i drift) Ø 400 asbestsement. Beliggenhet er usikker.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: