Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Snåsa

Nytt avløpsanlegg på Vegset i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av varmesystem for skole i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av rekkeleiligheter i Snåsa
Oppgradering og utbedring av kjøkken og bad.
Ombygging av personallokaler i sykehjem i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av nødstrømsanlegg i sykehjem i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utbedring og asfaltering av vei i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nytt ventilasjonsanlegg i Herredshuset i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Tiltak vil være nytt ventilasjonsanlegg for den eldste delen av bygget og i tillegg tiltak for mer stabil innetemperatur i deler av bygget.
Nybygg av garasjeanlegg i Snåsa
Arbeidet blir delvis utført i egen regi.
Utskifting av adresseskilter i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utskifting av LED armaturer ved Stallbakken og skolen i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ny el-tavle for skole i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nytt gulvbelegg for barnehage i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
ENØk-tiltak for samfunnshus i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utskifting av gulvbelegg for renseanlegg på Seemsøra i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av inngangsparti på Hovtunet i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utskifting av vinduer på Herredshuset i Snåsa
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: