Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Overhalla

Vedlikehold av Ranembrua på Fv 439 i Overhalla
Betongskader i bridekke, membran og asfalt.
Opprustning av kommunal veg i Overhalla
Overhalla kommune ønsker og oppgradere eksisterende kommunal grusveg mellom Himo og Ombekken.
Trafikksikkerhetstiltak i Overhalla
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Trafikksikkerhetstiltak ved kryss i Overhalla
Fra forslag til budsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: