Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Namsskogan

Nybygg av avløpsrenseanlegg for behandling av spillvann på Skorovas
I forbindelse med utbygging av nytt felt for fritidsboliger skal det bygges nytt avløpsrenseanlegg for behandling av spillvann. Renseanlegget skal også ta mot avløpsvann fra eksisterende bebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: