Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Namsskogan

Nybygg av avløpsrenseanlegg for behandling av spillvann på Skorovas
I forbindelse med utbygging av nytt felt for fritidsboliger skal det bygges nytt avløpsrenseanlegg for behandling av spillvann. Renseanlegget skal også ta mot avløpsvann fra eksisterende bebyggelse.
Etablering av infrastruktur for nytt hyttefelt i Skorovas, etappe 1
Infrastruktur for 36 tomter. 520 m grusveg og tre avkjørsler/snuplasser. 1960 m VA-grøft med vann og spillvannsledninger. Kabelgrøft for strøm og fiber (kabelanlegg er ikke ferdig prosjektert, mengder er stipulert). 7 stk stikkrenner. 3 stk vannkummer, 13 stk spillvannskummer. Byggherre er avhengig av en viss andel tomtesalg for finansiering før oppstart, omfanget kan også bli redusert som en følge av dette.
Utskifting av eksisterende gatelys til LED-lys i Namsskogan
Utskifting av 186 stk gatelys til LED-lys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: