Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Namsos

Nybygg av kraftledning, Namsos-roan-Storheia
Ca 120 km ledning. Transformatorstasjoner i Roan og Storheia. Antatt start.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
10 tomter i trinn 1. Totalt 53 tomter. Både en- og tomannsboliger på flere av tomtene og nabotomter kan eventuelt slås sammen. Området er flatt og lett utbyggbart.
Nybygg av fortau i Namsos sentrum
Pinavegen ca 200m, Sandgata ca 100m.
Etablering av fortau i Verftsgata-Klingavegen i Namsos
460m fortau inkl. vegtilpasning i Pinavegen og Sandgata forbi Politistasjon.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: