Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Namsos

Nybygg av kraftledning, Namsos-roan-Storheia
Ca 120 km ledning. Transformatorstasjoner i Roan og Storheia. Antatt start.
Utvidelse av kulturhus i Namsos
En samlokalisering av kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Oppgradering av park i Namsos sentrum
- Ca 1020 m2 hellelagt areal inkl ny overbygning. - Ca 250 m2 asfaltert areal inkl. ny overbygning. - Oppussing av eksisterende scene inkl ny rampe. - ca 90 m VA-grøft - Ca 120 m kabelgrøft - 1 stk ny sandfangkum - 15 m drensrenne - 1 stk flytting av eksisterende lysmast - 4 stk nye lysmaster - 4 stk nye strømuttak - 1 stk ny drikkefontene inkludert kum for armatur - 1 stk fontene utført som betongvegg med vannspeil, komplett - 21 m betongvegg med sittebenk, komplett
Nybygg av infrastruktur for boliger i Namsos, etappe 1
Infrastruktur for 10 boligtomter.
Nybygg av fortau i Namsos sentrum
Pinavegen ca 200m, Sandgata ca 100m.
Etablering av fortau i Verftsgata-Klingavegen i Namsos
460m fortau inkl. vegtilpasning i Pinavegen og Sandgata forbi Politistasjon.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Nord-Trøndelag
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: